Views
3 years ago

2012-14

 • Text
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Juli
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Meter
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Marine
 • Onze

De Binnenvaartkrant 12 3

De Binnenvaartkrant 12 3 juli 2012 SVZ Wien - Wittig GmbH Tel.: 0043(0)1 7295980 Voor alle sloop- en saneringsschepen Havenweg 1 3295 XZ ‘s-Gravendeel T: +31 (0)78 - 673 60 55 www.sloperij-nederland.nl Steun Unicef! GIRO 121 STEUN UNICEF GIRO 121! Kwaliteit heeft een naam: Service heeft een nummer: Tel.: 0049 (0)2 03/93 27 30 Fax: 0049 (0)2 03/93 27 3-66 WITTIG GmbH internet: http://www.wi-du.de E-Mail: info@wi-du.de Sliedrecht TracTie baTTerij 24 VolT V.a. 1.250,- excl 4 jaar garanTie alle Type leVerbaar Startaccu 12V v.a. 79,- excl Semi-tractie 12V v.a. 84,- excl 2 jaar garanTie beZorging Door geHeel neDerlanD en anTWerpen Bel voor de laagste prijzen: 0184-425310 www.scheepsaccus.nl De Montana is een estuair schip. Ze mag niet alleen op de binnenwateren, maar ook op toegewezen zeeroutes varen. TeamCo koppelt zulke eisen aan slimme oplossingen. Zo bouwden wij het complete bunkerschip af in Heusden in nauwe samenwerking met de officiële instanties en met de eigenaar zelf. Echte connecting specialists dus. Montana L x B: 121 x 11,45 meter | Tonnage: ± 4500 ton Motoren: 2x ABC 1800 pk/st. Roald Verstraeten, eigenaar Montana www.kika.nl Giro 8118 TEAMCO SHIPYARD BV Bakkersdam 1a 5256 PK Heusden T. +31 (0)416 665 500 info@teamcoshipyard.nl CONNECTING SPECIALISTS www.teamcoshipyard.nl Bespaar brandstof Volvo Penta; de zuinigste motor in zijn klasse De motor achter uw succes ISO 14001 gecertificeerd Brandstofreducerend Minder CO 2 uitstoot Geluid- en trillingsreductie Gesubsidieerd Accessoires voor brandstofverbruik controle I www.volvopentacenter.eu | T +31 (0)10 415 22 11 | E info@volvopentacenter.eu binnenvaart zeevaart offshore industrie reinigingsmiddelen absorptiematerialen abalco.nl Telefoon +31 (0)183-679800 www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl

De Binnenvaartkrant 13 3 juli 2012 Bruggen Albertkanaal sneller op hoogte Het symposium werd afgesloten met een paneldiscussie. (foto Sarah De Preter) In 2025 worden over het Albertkanaal 75 miljoen ton goederen en 1 miljoen TEU op jaarbasis vervoerd. Dat is althans de ambitie van NV De Scheepvaart. Tijdens een symposium over de toekomst van het kanaal bleek dat een versnelde verhoging van de bruggen voor het containertransport in vier lagen financieel haalbaar is. “We zijn ons bewust van de Europese dimensie van de binnenvaart, maar ook van de mogelijkheden die samenwerking met en binnen Europa biedt”, zei Willy Claes, voorzitter van NV De Scheepvaart. “Daarom durven wij onze ambitie kwantitatief te formuleren.” Claes wees op de randvoorwaarden die vervuld moeten worden om deze doelstelling te realiseren. Allereerst infrastructuur: NV De Scheepvaart wil het verhogen van de bruggen over het Albertkanaal en het verbreden van het kanaalvak Antwerpen-Wijnegem al in 2020 voltooien. Voor deze versnelde realisatie staan echter onvoldoende reguliere investeringsmiddelen ter beschikking. De Scheepvaart hoopt in aanmerking te komen voor Europese steun en zet daarnaast in op alternatieve financieringsconstructies. De vaarwegbeheerder is hierover in gesprek met de Participatiemaatschappij Vlaanderen, een zelfstandige investeringsmaatschappij die op een zakelijke manier investeert voor het Vlaams Gewest. “Voor zestien nieuw te bouwen bruggen is een alternatieve financiering haalbaar en opportuun”, zei Claes. De geraamde kosten: 120 miljoen euro. “We moeten het hele traject onder ogen durven zien en alle bruggen tegen 2020 verhogen”, zei ook Vlaams minister van openbare werken Hilde Crevits, die aangaf “het ongeduld van de sector te delen.” Volgens Crevits staat de hele Vlaamse regering achter het besef dat er geïnvesteerd moet worden in de vaarwegen en zeker in het Albertkanaal. “De lat ligt hoog en de timing is bijzonder ambitieus. Investeringen in bruggen renderen echter pas als alle bruggen verhoogd zijn. We moeten vooruit.” Door-to-door Ook voor het vergroten van de sluiscapaciteit in Wijnegem zal volgens Claes naar alternatieve financieringsconstructies worden gekeken. Binnenkort gaat voor dit project de Plan-MER van start. “Op termijn moeten we de capaciteit van alle sluizen verhogen”, aldus Claes, die er ook voor pleitte om via het Economisch Netwerk Albertkanaal meer gronden langs het kanaal ter beschikking te stellen voor watergebonden activiteiten. De binnenvaart kreeg van Claes het advies om meer aanspreekpunten v o o r d o o r - t o - d o o r - services te creëren. “Bedrijven die willen bijdragen aan minder fileleed en CO 2 -uitstoot moeten nu veelal zelf naar oplossingen zoeken. Deze bedrijven zouden vanuit de binnenvaart moeten worden benaderd met een concreet aanbod.” Vorig jaar is via het Albertkanaal 40 miljoen ton en 400.000 TEU vervoerd. Een derde hiervan was afkomstig of bestemd voor de Antwerpse haven. De haven heeft zich jarenlang – door de feiten gedwongen – gefocust op de maritieme toegankelijkheid. Maar de afgelopen jaren groeide het inzicht om op een meer ambitieuze manier om te gaan met het achterland. “Wij kijken reikhalzend uit naar de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal”, zei havendirecteur Eddy Bruyninckx, die erop wees dat het aandeel van de binnenvaart in het containervervoer van en naar Antwerpen al een tijdje schommelt rond de 34 procent. Er zijn impulsen nodig, zo zei Bruyninckx, om dit te verhogen naar 42 procent in 2020. De Antwerpse havenbaas pleitte onder meer voor regelmatig overleg tussen het Havenbedrijf, nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal. “We moeten meer geïntegreerd denken en minder in territoriaal afgebakende zones.” Over de binnenvaart zei Bruyninckx onder meer dat ze zich niet mag blindstaren op het verworven beeld van de meest milieuvriendelijke transportmodus. Juiste keuzes Pieter Demeyer van het DG Mobiliteit en Vervoer (MOVE) sprak de waardering van de Europese Commissie uit voor de ambities die Vlaanderen heeft met het Albertkanaal. “Als binnenvaart in bepaalde delen van Europa goed functioneert, moet het mogelijk zijn om dat ook in andere delen te realiseren”, zei Demeyer. De Europese Commissie heeft daarom alle vaarwegen van klasse IV en hoger opgenomen in het kernnetwerk en wil via het Infrastructuurfonds 32 miljard euro ter beschikking stellen om dit netwerk samen met de lidstaten te realiseren. Het wordt nog een hele klus om met name Duitsland en Nederland te overtuigen van de noodzaak van dit budget. Jean-Eric Paquet, directeur van het Europese Mobiliteitsnetwerk bij DG Move, verdedigde tijdens het symposium de Europese plannen. Transportinfrastructuur, zo gaf hij aan, is ontzettend belangrijk voor de Europese economie. “De Commissie heeft haar huiswerk gedaan. Nu is het aan de nationale regeringshoofden, hun ministers van financiën en de Europese parlementsleden om de juiste keuzes te maken.” Professor Cathy Macharis (VUB) stond stil bij de rol van de binnenvaart in de logistieke keten. Om die te versterken, zouden binnenlandse terminals nog meer activiteiten met toegevoegde waarde kunnen aanbieden. Overkill Francis Rome van het Vlaams Instituut voor de Logistiek deelde deze opvatting. Hij adviseerde niet nóg meer binnenlandse terminals bij te bouwen – dat zou overkill zijn. Het is slimmer om de bestaande capaciteit beter te benutten, zei Rome, die duidelijke signalen ziet dat er onder verladers een mental shift op gang is. “Intermodaliteit wordt steeds belangrijker en het wordt ook aangenomen. In deze context moet de binnenvaart haar sterke punten – duurzaamheid en betrouwbaarheid – uitspelen.” Hij raadde de sector aan om niet alleen te denken in termen van infrastructuur, maar ook in termen van klantgerichtheid. “Beschouw jezelf als een onderdeel van de supply chain.” Infrastructuur alleen is volgens Rome geen garantie voor een verdere toename van het vervoer te water. “Het is belangrijk dat je daarnaast ook voldoet aan de wensen van je klant.” Denni Lockefeer (DP World), manager van de containerterminal in Grobbendonk, wees op het belang van schaalvergroting voor de binnenvaart. De nieuwe terminal op amper 30 kilometer van de haven draait een half jaar na de start uitstekend. “We zouden nog veel meer lading naar de binnenvaart kunnen verschuiven als de bruggen over het kanaal verhoogd zijn”, zei Lockefeer. “We krijgen nu al heel wat aanvragen waarbij we tegen de beperkingen van te lage bruggen aanlopen.” Tekort aan kleine schepen Christian Herbosch, voorzitter van de commissie binnenvaart binnen VOKA, wees op de grote capaciteit die de binnenvaart nog heeft. Wel stipte hij de dreigende capaciteitstekorten in het segment van de kleine schepen aan. Tijdens het panelgesprek werd ook de noodzaak van goede IT-infrastructuur aangesproken om de datastromen te kunnen koppelen met de goederenstromen. Verder blijken er in bepaalde sectoren nog wat ‘denkslagen’ noodzakelijk te zijn. Zo zei Johan Van Der Biest van de firma Wienerberger dat de bouw nog heel erg ‘just-in-time’ georiënteerd is: spullen die ’s ochtend worden besteld, moeten ’s avonds op de werf worden afgeleverd. Dit denkpatroon zit nog heel erg in de geesten. De toenemende fileproblematiek op de wegen laat deze manier van werken niet meer toe. Ook met binnenschepen is het amper haalbaar. “We moeten omdenken en bestellingen veel eerder plaatsen. In de hele supply chain moeten we nog door een paar mind sets heen.” Bouw TrilogiPort start bijna In Luik start eind augustus of begin september de aanleg van het multimodale platform TrilogiPort. Op de nieuwe logistieke site langs het Albertkanaal gaan zich Europese distributiecentra vestigen en bedrijven die gebruik maken van de waterweg. Het Luikse havenbedrijf heeft onlangs een consortium aangewezen dat TrilogiPort gaat bouwen. Omwonenden hadden de voorbije maanden bezwaarschriften tegen de komst van het multimodale platform ingediend, maar deze dossiers kunnen de bouw niet meer tegenhouden. Wanneer het platform operationeel wordt, is nog niet duidelijk. “Maar wel zo snel mogelijk”, zei de Luikse havendirecteur Emile-Louis Bertrand onlangs bij een persconferentie naar aanleiding van het 75-jarige bestaan van de Luikse haven. De haven heeft veel ambitie om verder te groeien, aldus Bertrand. Er liggen tal van kansen, waaronder de realisatie van de Seine-Scheldeverbinding en de toename van het mondiale containerverkeer. In de haven van Luik, die de derdegrootste Europese binnenhaven is, wordt op jaarbasis zo’n 21 miljoen ton behandeld. Er zijn meer dan 26.000 personen werkzaam in het Luikse havengebied. De haven werkt nauw samen met diverse andere zee- en binnenhavens. Zeevarenden kunnen weer voetballen Ook zeevarenden willen tijdens hun verblijf in de haven wel eens een balletje trappen. Dat kan in Antwerpen al 35 jaar op het sportveld aan de Oosterweelsesteenweg. Het terrein is de voorbije maanden door de dienst Infrastructuur van het Havenbedrijf onder handen genomen en onlangs heropend. “Zeelieden moeten fit en gezond zijn, anders krijgen ze geen contract”, zegt Jörg Pfautsch van de vzw Antwerp Seafarers’ Welfare, die het sportveld beheert. “Een bemanning die in goede conditie verkeert, is beter gewapend voor de fysieke uitdaging die het werken aan boord met zich meebrengt.” 100.000e bezoeker Binnen anderhalf jaar na de opening (5 februari 2011) verwelkomde het MAS Havenpaviljoen vrijdag 29 juni zijn 100.000e bezoeker. Dat was een van de twaalf leerlingen Publiciteit & Grafische Vormgeving van het Sint-Jozef Instituut. Zij kregen van havenschepen Marc Van Peel een opvouwbare drinkbus. Hun vijf begeleiders ontvingen ieder een bos bloemen.

Binnenvaartkrant