Views
2 years ago

2012-09

 • Text
 • Marine
 • April
 • Shipping
 • Onze
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schip
 • Rotterdam

De Binnenvaartkrant 74

De Binnenvaartkrant 74 24 april 2012 www.autena.nl Stuwen met ContainerPlanner Op elk schip dat containers vaart is ContainerPlanner het onmisbare gereedschap. Het stuwprogramma is ontwikkeld vanuit de binnenvaartpraktijk. Met de muis maak je eenvoudig het beste stuwplan. per 1 april 2008 WWW.BINNENVAARTKRANT.NL St. Teunismolenweg 48F Nijmegen Tel +31 (0)24 355 94 17 E-mail info@autena.nl SCHEEPSUITRUSTING Yachting · Safety equipment tankvaart · Groot assortiment werk- en veiligheidskledij,... Zie ook onze website: www.ghfrancois.be “Weldra nieuwe webshop” MEI MAAND = 10% KORTING op alle verven Vosseschijnstraat - Kaai 140 - 2030 ANTWERPEN +32/3/541.40.05 - Fax. +32/3/226.66.07 email. info@GHFrancois.be Voor al uw sloopwerkzaamheden NEDERLAND B.V. Voor alle soorten lieren en kluizen Gespecialiseerd in: • BINNENVAART • VISSERIJ • ZEEVAART • BAGGERIJ tel. 0164-680097 fax 0164-681971 www.lemans-nederland.eu Tevens voor: • rollenkluis • verhaalrol • panama kluizen • blokken en schijven • fairleads • takels en dommekrachten Wij staan voor kwaliteit, veiligheid en service! ( SCHEEPSSLOPERIJ NEDERLAND B.V. Havenweg 1. Postbus 5234 3295 ZJ ‘s-Gravendeel Telefoon: 078-6736055 Autotel. 06-53199616 De Gerlien - Van Tiem 40 jaar in volle vaart! De Gerlien - Van Tiem is een modern bedrijf met ruim 40 jaar ervaring. In die periode bouwde De Gerlien een klinkende reputatie op als kwaliteitswerf van nieuwbouwschepen en als reparatiebedrijf. Ook facilitair is de moderne haven van ons familiebedrijf volledig op haar taken berekend. De Gerlien - Van Tiem is binnenvaart van huis uit. Een ambachtelijke traditie die verder reikt dan beheersing van technische vaardigheden alleen. Opdrachtgevers weten waar ze bij De Gerlien op kunnen rekenen: prima vakwerk, uitgevoerd binnen de overeengekomen planning en budget, zonder tegenvallers achteraf. Zo zetten we onze traditie voort! www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl SCHEEPSREPARATIEBEDRIJF & NIEUWBOUW HET BETERE WERK Waalbandijk 129, 6651 KB Druten - Tel: +31 (0)487 515544 - Fax: + 31 (0)487 515942 E-mail: info@gerlienvantiem.com - Website: www.gerlienvantiem.com

De Binnenvaartkrant 75 24 april 2012 Blue Road op de koffie… …bij Michel Boers In de rubriek Voortouw belichten we elke Binnenvaartkrant een licentiehouder van het Blue Road beeldmerk. Deze editie: Michel Boers van het ms Domino. Michel Boers (42) vaart samen met zijn vrouw op het tien jaar oude containerschip Domino tussen Rotterdam en Alphen aan den Rijn sinds de start van het Alpherium in 2010, de containerterminal van Alphen. Het schip meet 85 bij 9,50 meter. Al sinds het prille begin van het BVB is Michel Boers een voorstander van het promotiebureau en sponsort hij het ook. Vandaar dat hij al spoedig tevens licentiehouder van het nieuwe beeldmerk The Blue Road werd. Michel Boers. (foto fam. Boers) Vanwaar die jarenlange steun voor het BVB? In je eentje lukt het echt niet zo goed om de binnenvaart te promoten. Dat moet je door professionals laten doen. Je merkt dat van alles dat het BVB doet, er toch wat bij de mensen blijft hangen. Het gebeurt al veel minder dat mensen zo’n raar, achterhaald beeld hebben van de binnenvaart. Ook als iemand uit de media een artikel schrijft over de binnenvaart, dan weten ze het BVB te vinden. Het BVB heeft het beeld van de schipper met het ringbaardje, het petje en de pijp uit de wereld geholpen. Nu inschrijven voor Stimuleringsregeling Het fonds ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ verstrekt financiële bijdragen aan de binnenvaart om het brandstofverbruik en emissies in de regio Rotterdam te verminderen. Deze ‘Stimuleringsregeling’ wordt sinds begin vorig jaar uitgevoerd door het EICB. Er kan dit jaar tot en met 31 augustus worden ingeschreven voor de regeling. De kosten van initiatieven gericht op concrete uitvoering en tastbare demonstratieprojecten kunnen voor 75 procent worden vergoed. Voor onderzoek ligt dat op 25 procent. Ondernemingen, publieksrechtelijke organisaties of combinaties daarvan kunnen een aanvraag indienen. Natuurlijke personen en projecten die op het moment van i Wat van aanvraag reeds zijn gerealiseerd, zijn uitgesloten. Het aanvragen van een financiële bijdrage voor een initiatief kan onder andere voor personele kosten, kosten van dienstverlening, investeringen, afschrijving op investeringen, kosten van onderhoud, kosten van huur, pacht en lease, kosten van verzekering. Andere kosten kunnen in aanmerking komen voor vergoeding, mits die voldoende verband hebben met tot het doel van de regeling: verbetering van de luchtkwaliteit. Beoordeling Aanvragen zullen worden beoordeeld door de Innovatieraad van het EICB, bestaande uit onafhankelijke experts uit binnenvaart, maakindustrie en wetenschap. Uiteindelijk zal een nadere afweging tussen Columbus doet het EICB? de aanvragen worden gemaakt aan de hand van het verwacht milieurendement (vermindering brandstofverbruik en emissies naar de lucht) per in het initiatief geïnvesteerde euro in de regio Rotterdam tot 2025. Diezelfde beoordeling wordt gehanteerd om de goedgekeurde aanvragen te rangschikken. In tegenstelling tot vorig jaar wordt onderscheid gemaakt tussen kleine projecten onder € 100.000,- en grote projecten boven € 100.000,-. De Innovatieraad zal de ingediende aanvragen beoordelen in het geplande overleg op 25 september 2012. Een aanvraag indienen kan via www. eicb.nl. Voor vragen: (010) 798 98 30. Waar gebruikt u het logo van The Blue Road zoal voor? Ik heb het op mijn stuwplan staan en op de facturen die ik verstuur. Ik vind het ook goed dat het wordt ingezet om meer werk naar het water te halen. Daar kunnen we gebruik van maken. Meestal heb ik ook de vlag met het Blue Road-embleem wapperen. Wat kunnen de collega’s volgens u nog meer doen om de binnenvaart te helpen promoten? Zorg dat je spul in orde is, dat je schip een visitekaartje is voor de hele sector, dat je betrouwbaar bent en gewoon goed je best doen. Natuurlijk kun je ook nog met reclame-uitingen over de binnenvaart op je schip rond varen. Nee, ik zelf doe dat niet. Aan de andere kant: als je ziet hoeveel vrachtauto’s met vervuilende dieselmotoren er nodig zijn om hetzelfde te vervoeren als een schip met één motor… Tel daarbij op dat je ook zoveel veiliger bent dan al die vrachtauto’s, dan ligt de keuze toch voor de hand. Bureau Voorlichting Binnenvaart Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis, Vasteland 12e, 3011 BL Rotterdam telefoon: +31 (0)10 412 91 51, fax: +31 (0)10 433 09 18 e-mail: info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Bezoek het BVB ook op internet: www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl VOORTOUW Nieuws van het BVB Elektrisch aangedreven schip vervangt vuilnisboot >> Vervolg van pagina 73 Net als met vuilniswagens wordt iedere afvalstroom gescheiden opgehaald. “Maar waar vuilnisauto’s slechts geschikt zijn voor groen, grijs of glasafval, haalt de Ecoboot in één keer alle afvalsoorten op. Er zijn aparte containers voor iedere afvalstroom. Ook dat is bijzonder. In totaal heeft het schip ruimte voor acht uitneembare containers van elk 3 kubieke meter.” Elektrisch varen is volgens Bocxe een groot voordeel voor het transport over de grachten. “Het schip reageert veel directer waardoor je sneller kunt manoeuvreren. Bovendien is het echt muisstil.” Om alle apparatuur en de elektromotor te kunnen voorzien van voldoende aandrijfkracht zijn vier grote accupakketten geïnstalleerd. “Daarmee kan de boot een volledige werkdag op 70 tot 80 procent van de volledige capaciteit functioneren.” De Ecoboot is, net als de Bierboot, een multi purpose vessel. “Hij is niet alleen geschikt voor het ophalen van huisvuil maar kan ook worden ingezet als bevoorradingsschip. Het ruim is geschikt voor 26 rolcontainers of 24 koel-/vriescontainers.” De gemeente Utrecht investeerde een half miljoen euro in de Ecoboot. “Wij hebben een deel gesubsidieerd gekregen”, stelt wethouder De Rijk. “Een Europees fonds heeft 200.000 euro beschikbaar gesteld.” De Ecoboot is een voorbeeldproject voor andere Europese steden. “Utrecht, Nieuwegein en de provincie Utrecht werken samen in een Europees programma met steden met een binnenhaven in België, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland”, legt De Rijk uit. “Als de resultaten zo goed zijn als wij verwachten, wordt de Ecoboot overgenomen door steden in deze landen.” PUZZEL Puzzelwinnaar krant nr 8: Tineke Davids - Plaatsnaam: Groningen - Scheepsnaam: ex Martinistad - Oplossing: Nationale herdenking 100 jaar Titanic HORIZONTAAL 1. vlakke steen waarmee vloeren worden bekleed; 7. niet dicht (niet compact); 12. onnozel persoon; 13. bamboebeer; 14. algemene ouderdomswet (afk.); 15. jongensnaam; 17. inwendig orgaan; 19. brandkluis; 21. in oprichting (afk.); 22. jongensnaam; 24. vallende ziekte; 27. eretitel van edelen in Spanje en Italië; 28. werktuig om gras te maaien; 30. een zekere; 31. sterk ijzerhoudende grondsoort; 32. deel van gebit; 33. Europa (afk.); 35. liefderijk (hartelijk); 37. opstootje; 38. mannelijk beroep; 41. bekend bruin-grijs vogeltje; 42. vracht; 44. schaakstuk; 46. staat (natie); 47. halmen van gedorst koren; 48. door een mug overgebrachte infectieziekte; 49. meditatie- en lichaamsoefeningen; 50. kier (spleet); 52. tienpotig schaaldier; 54. mond van een vuurspuwende berg; 56. dik en plomp; 58. dartel; 61. klein paardje; 62. draad die de verbinding vormt tussen zintuigen en spieren; 64. Sociaal Economische Raad (afk.); 65. levend wezen; 67. herkauwend zoogdier; 68. basta (fini); 70. strook; 72. telwoord; 73. onherbergzaam dicht begroeid gebied; 76. grappenmaker; 77. soort verlichting; 78. cirkelvormig; 79. openbaar vervoermiddel; 81. onder andere (afk.); 82. karakteristiek orgaan der vissen; 83. slot (afloop); 84. algemene inspectiedienst (afk.); 86. smaldeel van een oorlogsvloot; 87. vastenmaand (Islam). VERTICAAL 1. geen geld meer hebben; 2. analog output (afk.); 3. naam voor klein meertje; 4. (ver)bond; 5. snelheidswedstrijd over een korte afstand; 6. bezittelijk voornaamwoord; 7. mannelijk beroep; 8. kroeg; 9. op welke wijze; 10. toeslagenwet (afk.); 11. diepgaand; 16. rivier in Engeland; 18. plaats in Gelderland; 20. houding die men aanneemt; 21. elektrisch geladen metalen deeltje; 23. ver naar beneden; 25. kleiachtige grondsoort; 26. huisdier; 27. Spaanse schilder; 29. aanhanger van een sportvereniging; 32. gemaakt beertje met pluche-achtige pels; 34. (koor)dans; 36. oud-Hollandse zilveren munt van drie guldens en drie stuivers; 37. gemalin van Aegir; 39. bloemsoort; 40. groot wijnglas; 42. soort schoeisel; 43. deel van vinger; 45. vochtig; 46. streling met de tong over iets; 51. plechtige belofte; 53. algemeen pedagogisch studiecentrum (afk.); 54. klein broodje; 55. plaats in Duitsland; 56. verdriet; 57. snijdend, droog en onaangenaam koud; 59. roemen; 60. zangstem; 62. bovenste verdieping van een huis; 63. jaargetijde; 66. doorschijnend (luchtig); 67. deel van gelaat; 69. Transport Internationaal Routier (afk.); 71. economisch- en administratief onderwijs (afk.); 73. kwetsuur (snee); 74. zwemvogel; 75. bijeen (met elkaar); 78. meisjesnaam; 80. meisjesnaam; 82. Verenigd Koninkrijk (afk.); 85. de dato (afk.). Stuur uw oplossing van krant 9 op voor 2 mei 2012 a.s. en maak kans op een cadeaubon t.w.v. € 15,00. De Binnenvaartkrant, Postbus 24202 3007 DE Rotterdam of kijk op www.binnenvaartkrant.nl waar u uw oplossing online kunt doorgeven!

Binnenvaartkrant