Views
2 years ago

2011-24

 • Text
 • Schip
 • Jaar
 • November
 • Binnenvaart
 • Schepen
 • Twee
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Onze
 • Rotterdam

De Binnenvaartkrant 10

De Binnenvaartkrant 10 22 november 2011 WWW.BINNENVAARTKRANT.NL of kijk op WWW.VLOOTSCHOUW.NL TOS zoekt kapiteins, stuurlieden met of zonder patent en (vol)matrozen in bezit van dienstboekje. Kijk voor alle actuele vacatures op onze site of bel ons! Beëdigd scheepsmakelaar voor Rijn- en Binnenvaart Werfkade 33 . 2987 RH Ridderkerk Tel.: 0180-463606 . Fax: 0180-463540 . Mob.: 06-55 77 22 38 E-mail: scheepsmakelaardij.jhut@xs4all.nl Website: www.schipkopen.nl Bemiddeling bij aan- en verkoop van schepen en financieringen TE KOOP AANGEBODEN M/S NEO INTENTO afm 50 x 6,60 x 2,52. Bwj 1965, 527 ton. 500 Pk. Kopschroef 190 pk. Alu schuifluiken. VRAAGPRIJS € 137.500,- M/S NOORDSTAD Afm 67 x 7,20 x 2,62. Bwj 1964, 805 ton. 635 Pk bwj 2006. Kopschroef 220 pk. Alu schuifluiken. Zeer mooi schip. VRAAGPRIJS € 250.000,- M/S NOORDENWIND Afm 80 x 8,20 x 2,52. bwj 1957. 1103 ton. 750 pk. kopschroef 320 pk. S.I. tot 2018. VRAAGPRIJS € 200.000,- M/S MARLA Afm 80 x 9,05 x 2,52. 860 pk. Bwj 2008. kopschroef 400 pk. Stalen vloer 14 mm. Grote woning met nieuw S.I. VRAAGPRIJS € 320.000,- Watertransport van de Graaf en Meeusen B.V. Op de duwboot Willem Lourens & Ertepeller zoeken wij een: ZZP KAPITEIN (week/week) ZZP KAPITEIN (ma/vrijdag) ZZP AFLOSKAPITEINS Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Dhr. A. Middel Telefoon: 0180-487130 E-mail: duwvaart@gmwatertransport.nl GEVRAAGD: MATROOS op mcs Navitas, vaartraject Rotterdam-Köln Vrijetijdsregeling 14 dagen op - 14 dagen af, TELEFOON: 06-51838726 M/S ALBATROS Afm 80 x 10,08 x 2,83. bwj 1949. 1306 ton. 1060 pk. kopschroef 260 pk. S.I. tot 2016. VRAAGPRIJS € 325.000,- Rotterdam (+31)10 - 436 62 93 (+420)412 - 510 181 E-mail info@tos.nl www.tos.nl www.huizinga-snijder.nl Verder bieden wij diverse schepen van afm 110 x 11,45 voor INTERESSANTE PRIJZEN. Bel voor nadere INFO. TE KOOP GEVRAAGD Schepen van alle tonnages en bouwjaren voor de bemiddeling. Voor alle sloopschepen kunnen wij u een goede prijs bieden. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen doet samen met 1.650 medewerkers de Antwerpse haven mee draaien en groeien. Al die bedrijvigheid maakt van de haven van Antwerpen een van de grootste logistieke draaischijven van Europa. En dat vraagt om mensen met uiteenlopende profielen. Zet jij samen met ons je koers uit voor de toekomst? Verkeersleider Je staat in voor de vlotte organisatie van het scheepsverkeer aan één van de grote sluiscomplexen van de Antwerpse haven en je bent in het bezit van een vaarbevoegdheidsbewijs kapitein/1e stuurlieden voor schepen van BRT >3000 (STCW II/2) of brevet van kapitein of 1e luitenant ter lange omvaart. Permanent openverklaard Bokkebaas Als gezagvoerder van de zelfvarende hijsbok Brabo (800 ton) draag je de eindverantwoordelijkheid aan boord, zowel tijdens de vaarbewegingen als bij de hijswerkzaamheden. Je bent in het bezit van een vaarbewijs A of gelijkwaardig, een radarpatent en een brevet radiotelefonie. Solliciteer t.e.m. 5 december 2011 Verkeersleider sluizen Onder toezicht van een verkeersleider sta je aan een sluizencomplex in voor een economisch verantwoorde vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer van, naar en in de omgeving van het sluizencomplex. Je maakt hierbij optimaal gebruik van de beschikbare middelen. Je bezit een grondige nautische kennis. Permanent openverklaard Interesse? Surf voor meer info naar www.havenvanantwerpen.be/jobs of neem contact op met onze personeelsdienst: Havenhuis, Entrepotkaai 1, 2000 Antwerpen T + 32 3 229 70 07 / E talent@haven.antwerpen.be Matroos Je staat in voor de bediening en het onderhoud van onder meer de lieren aan boord van onze baggertuigen, vlotkranen en sleepboten. Je beschikt minimum over een dienstboek matroos en een algemene kennis van meren en ontmeren, meertrossen, zee- en binnenvaartschepen. Onregelmatige werkuren en weekendwerk vormen geen probleem voor jou. Solliciteer t.e.m. 2 december 2011

De Binnenvaartkrant 11 22 november 2011 Europa stimuleert integrale kijk op vaarwegen DOOR SARAH DE PRETER Karl Falkenberg en Matthias Ruete staan ontspannen te praten over de toekomst van de binnenvaart in Europa. De directeursgeneraal voor respectievelijk milieu en transport van de Europese Commissie braken vorige week een lans voor een meer integrale planning van vaarwegenprojecten. Ruete en Falkenberg waren te gast op een gezamenlijke workshop van Inland Navigation Europe (INE) en de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Donau. Binnenvaart- en milieuvertegenwoordigers gingen er met elkaar in discussie over aanpassingen aan de vaarwegeninfrastructuur. Transport en milieu kunnen niet langer elk in hun eigen hokje blijven zitten, zei Falkenberg. “De CO 2 -uitstoot van het transport stijgt jaarlijks en we leggen zowat ieder decennium de oppervlakte van Cyprus compleet onder beton. Europa krijgt bovendien steeds meer last van watertekorten – de grondwaterspiegels zakken.” In balans “Zo kan het niet verder. Ook in de planning van vaarwegeninfrastructuur moeten milieubelangen vanaf het begin worden meegenomen. We moeten duurzaam groeien.” Dat logistieke en milieutechnische belangen doorgaans samengaan, Tolheffing Meer betalen voor het gebruik van transportinfrastructuur. Wat vindt de binnenvaart daarvan? “In tijden van crisis worden altijd taboes gebroken”, aldus Karin De Schepper (INE). “De vraag is niet óf maar hoe we het gaan inrichten. Is het niet vreemd dat vrachtwagens betalen voor het rijden op de snelweg en niet in de havens? Terwijl de binnenvaart havengeld betaalt, maar bijvoorbeeld de Rijnvaart vrijgesteld is van tolheffing. Dit hybride systeem moeten we rechttrekken.” Martin van Dijk van Koninklijke Schuttevaer: “Belangrijk is dat we hier met elkaar over praten. Het is niet iets wat in een achterkamertje moet worden beslist. Een integraal debat hierover is wenselijk.” illustreert volgens Falkenberg de uitbreiding van de Rotterdamse haven in NATURA 2000-gebied. “Zelfs zo’n mega-project kunnen we integraal realiseren. Milieu mag economische ontwikkeling niet in de weg staan, maar anderzijds mag de economie niet langer belangrijker zijn dan het milieu.” Maar wat doen we dan met de zeldzame plant- en diersoorten waarop in het verleden wel vaker infrastructuurprojecten zijn stukgelopen? Volgens Falkenberg zijn individuele species niet per definitie belangrijker dan de economische ontwikkeling: “Je kunt ook compenserende maatregelen uitwerken. Het is een kwestie van de juiste balans vinden.” Infrastructuurfonds Het belang van een duurzame, integrale groeistrategie wordt volgens Matthias Ruete nog versterkt door Karl Falkenberg (links) en Matthias Ruete. (foto Sarah De Preter) de huidige financiële crisis. “Daar gaan we nog jaren last van hebben”, voorspelde hij. De Europese Commissie wil een infrastructuurfonds van 50 miljard euro inrichten voor transport, energie en ICT. Daarnaast komt de Commissie binnenkort met een nieuw raamwerk voor innovatie: Horizon 2020. Ook hierin zal de transportsector volgens Ruete een sleutelrol spelen: “Europa is nog steeds wereldleider op het vlak van innovatie en onderzoek in de transportsector. Ook in de binnenvaart zijn dit belangrijke thema’s.” In het voorjaar van 2012 wil de Europese Commissie de opvolger van het binnenvaart-actieprogramma Naiades lanceren. Of er ook een vervolg komt op PLATINA, het Europese platform voor de uitvoering van Naiades dat in 2012 afloopt, is nog onzeker. Voorlopig is daar geen geld voor. Ruete: “In principe vinden we PLATINA nuttig. Vanaf 2014 hoop ik de nodige fondsen te hebben voor de voortzetting. We moeten zien hoe we de komende drie jaar overbruggen.” Tol Over één zaak liet Ruete geen misverstand bestaan: er komt géén speciaal Europees programma voor de vaarwegeninfrastructuur. “De Europese Commissie gaat de komende tijd met minder programma’s werken. We kiezen voor een matrixaanpak, waarbij er in verschillende directoraten-generaal fondsen voor de vaarwegen kunnen worden gemobiliseerd.” Volgens Falkenberg is dit al gaande: “Het DG Milieu ondersteunt milieuprojecten vanuit het LIFE-fonds. We zetten dit fonds steeds vaker ook in voor geintegreerde projecten.” Ruete riep de sector op zich voor te bereiden op de discussie over (hogere) heffingen voor het gebruik van de vaarwegen. “We gaan steeds meer toe naar het principe: de gebruiker betaalt. We kennen allemaal de Akte van Mannheim, maar de diepe crisis waarin we ons bevinden, weegt zwaar op de budgetten van de lidstaten. Ook in de binnenvaart komt het debat over (meer) tolheffing eraan. We moeten er samen over nadenken hoe we hiermee omgaan.” Lees in De Binnenvaartkrant van 6 december het slot van dit verslag. Vlaamse overheidsvloot moderniseert De Wielingen is een SWATH. (foto Hans Heiligers) DOOR HANS HEILIGERS Voor de doop van het nieuwste schip van de Vlaamse loodsdienst worden we verwacht aan de kade bij het Zeestation in Zeebrugge. Als we over de sluis rijden zien we dat de bunkertanker Admiral in Zeebrugge nog steeds zijn diensten verleent; het schip ligt gereed om naar de voorhaven te worden geschut. Trucks rijden af en aan, chauffeurs klimmen uit hun cabines om zich te melden bij de vele terminals langs de dokken. Een veelvoud van tienduizenden auto’s staat in uitgekiende rijen geparkeerd in afwachting van verder transport. Dit is de haven met de grootste overslag van personenauto’s ter wereld. De tijd dat de plaats uitsluitend zeehaven was ligt vele jaren achter hen. Zeebrugge is een logistiek dienstverlener van groot formaat. Er worden allerhande voorraden aangehouden, bewerkt, verpakt, uitgeleverd en vervoerd. Recent werd een handelsmissie met China succesvol afgesloten. China heeft reeds flinke belangen in Zeebrugge waar jaarlijks 9.000 zeeschepen worden gelost. Zeewolf Vergeleken bij deze veranderingen binnen het maritieme landschap en van de schepen die de goederen vervoeren is een aantal schepen van VLOOT behoorlijk gedateerd. VLOOT is de rederij van de Vlaamse Overheid, een facilitaire onderneming met bijna 600 werknemers. Ze telt 45 schepen die voor verschillende diensten worden gebruikt zoals hulpverlening, scheepvaartpolitie, hydrografie, vaarwegmarkering en loodswezen. Bij de aanstelling van Yves Goosens als nieuwe directeur van VLOOT is hij in 2004 gestart met initiatieven voor de modernisering van de vloot waarvoor hij groen licht kreeg van de Vlaamse politiek. Vanaf dat moment werden er reeds twintig nieuwe schepen gebouwd en zijn er op dit moment nog negen in aanbouw. Als onderdeel van de vlootvernieuwing werd in samenwerking met de douane enkele dagen terug een nieuw patrouilleschip in gebruik genomen, de Zeewolf. Het heeft een lengte van 15,61 meter en een breedte van 5,50 meter bij een diepgang van 1,60. Twee Scania DI 1260M motoren van 600 pk per stuk geven het een snelheid van 46 kilometer per uur. Het schip controleert zowel de commerciële als de pleziervaart. De visserij en binnenvaart staan ook op de inspectielijst. Wielingen Ook de Vlaamse loodsdienst heeft nog een achterstand in te halen voor de modernisering van de vloot waarmee zij dienst doet. Daarvoor werd in 2009 akkoord gegeven waarna kon worden begonnen met de bouw van drie nieuwe SWATH’s. Die afkorting staat voor Small Waterplane Area Twin Hull, een catamaran met enorm gereduceerde scheepsweerstand die het schip zelfs bij hoge snelheid in hoge zee minder gevoelig maakt voor golfslag en de stabiliteit bevordert. Het eerste schip uit de serie werd vijf maanden terug in Antwerpen gedoopt onder de naam Westdiep. Vandaag staat de champagne gereed voor de doop van het zusterschip Wielingen, genoemd naar de gelijknamige geul die bij benadering van Wenduine naar Breskens loopt. De afmetingen van het schip zijn 25,65 x 13,00 x 2,70 meter. Vooral de royale breedte staat garant voor royale bemanningsverblijven en een dito brug met een geweldige lessenaar. Twee forse MTU’s leveren ieder 1468 pk, waarmee het schip een snelheid kan bereiken van 36 kilometer per uur. Alle genoemde schepen komen van de gespecialiseerde Duitse werf Abeking & Rasmussen in Lemwerder, die er reeds zes heeft gebouwd, waarvan er ook twee in Nederland varen. Er zijn nog zusterschip en een ADVERTENTIE moederschip in aanbouw. Dat laatste schip biedt ruime logiesmogelijkheden voor de loodsen. Volgend voorjaar wordt het programma afgerond. De gasten werden ontvangen in het Zeestation waar Zeebrugges havenvoorzitter Joachim Coens tijdens zijn speech stilstond bij de noodzakelijke aanpassing van de vloot. Hij is blij met de goedkeuring voor de forse investering waarmee het loodswezen zijn vloot modern en efficiënt houdt en een vlotte begeleiding naar de haven garandeert. Het schip heeft een prijskaartje van rond de 12 miljoen euro en wordt via een leaseconstructie met Dexia Bank voor langere periode als bareboat gecharterd. Mevrouw Ann De Roeck van die bank heeft als lid van de directie het meterschap op zich genomen en het schip gedoopt waarbij een tropenhelm een ludieke rol speelde. Kijk voor meer foto’s op www.binnenvaartkrant.nl. SCHEEPSWERF HOOGERWAARD WAALHAVEN PIER 8 ROTTERDAM 010-4290888 Dwarshellinglengte 90 m.

Binnenvaartkrant