Views
3 years ago

2011-14

 • Text
 • Schip
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Juli
 • Binnenvaartkrant
 • Onze
 • Weer
 • Twee

De Binnenvaartkrant 16 5

De Binnenvaartkrant 16 5 juli 2011 Wij feliciteren GMS Copenhagen B.V. van harte met het mts Copenhagen. HC Huchem voor duurzaam reinigen & onderhouden v a a r t ! b e h o u d e n e e n

De Binnenvaartkrant 17 5 juli 2011 The Green Line DOOR JOHAN DE WITTE De Onderneming IV kreeg op donderdag na proefvaart betreffende emissiewaarde een klimaatneutraal certificaat uitgereikt uit handen van SGS-manager John van Middelkoop. Na meting door SGS blijkt dat de uitstoot van de Onderneming IV met het door SootTech geleverde en door Dolderman ingebouwde Nauticleansysteem ruim onder de Euronorm 5 (ongeveer CCR 4 in 2016) zit. Door de Nauticlean-roetfilter/ SCR-katalysator combinatie onderscheidt de scheepvaart zich met afstand als schoonste vervoerder. Dolderman installeerde in samenwerking met SootTech ms Onderneming IV alsook ms Onderneming met een Nauticlean-systeem. De producent van Nauticlean is HUG Engineering uit Zwiterserland. Dolderman implementeerde de nieuwe equipement in een bestaande motorinstallatie van 2005. Met de inbouwkwaliteit van de Dordtenaren Swiss-primeur voor DMT Dutch Marine Technology meldt als eerste bedrijf in Nederland de nieuwste Swiss Precision Navigator II te hebben geïnstalleerd. DMT levert navigatie, communicatie, observatie, VSAT, Video on Demand (VoD), omroep- en telefoonsystemen aan de scheepvaart. “Al bestaat DMT pas één jaar, toch hebben we de Swiss-primeur in Nederland”, aldus het trotse bedrijf. Op 20 juni heeft DMT de nieuwste radar van Swiss geïnstalleerd op het binnenvaartschip St. Antonius. “De resultaten zijn veelbelovend. De Navigator heeft een superieure beeldkwaliteit en biedt de gebruiker een prachtig radarbeeld, dat onder diverse weersomstandigheden een uiterst betrouwbaar radarbeeld geeft.” Afgelopen voorjaar introduceerde Swiss de nieuwe Precision Navigator II. Hij combineert radar, AIS en ECDIS-kaarten in één apparaat. kreeg de overigens riante machinekamer een 2011-label. De plaats die het Nauticleansysteem vraagt is, afhankelijk van de motorsterkte, ongeveer 2 m 3 en een mengbuis van circa 3 meter. Aangezien het systeem ook veel geluid dempt wordt er vaak gekozen voor een kleinere geluidsdemper. (foto’s Johan de Witte) Tanker Steffi te water Gebr. de Korte Handelen Transportmij Groen imago Patrick Le Cessie en Johan de Korte jr. zijn de initiatiefnemers voor The Green Line. Piet de Korte en compagnons in de schepen, Jan van der Wijk, Michel en Wolter van der Klippe, zien dit groene imago wel zitten. Jan van der Wijk tijdens de proefvaart: “Je kan de was in de uitlaat drogen.” Het getuigt van maatschappelijk verantwoord ondernemen om juist nu te investeren in een kostbare Nauticlean-installatie. Er lopen inmiddels van Gebr. de Korte nog een aantal aanvragen om meerdere schepen met dit systeem uit te rusten. Subsidie speelt hier een cruciale rol! “Gezien onze langetermijnvisie, waaronder duurzaamheid en innovatieve toepassingen in de gehele transportketen met onze klanten te verwezenlijken, zijn deze investeringen uiterst zinvol”, aldus manager Patrick Le Cessie van Gebr. de Korte. “Duurzaam, milieuvriendelijk en verantwoord vervoeren is al geruime tijd geen loze kreet meer. Het is reeds nu…en zal in de nabije toekomst een steeds belangrijker factor in de gehele vervoersketen worden. Immers dit wordt door de samenleving en consument van de transportsector verwacht. Men kan hierbij denken aan de eisen wat betreft uitlaatgassen die zijn opgesteld in verband met de aanleg van de Maasvlakte II in Rotterdam.” Indien men de brancheorganisaties weet te bundelen zal dit sneller gaan dan velen denken. Het milieu omarmen is als maritieme branche positief. Lobbyen kan daarbij geen kwaad. Scheepvaartondernemers zijn vindingrijk en staan tegelijkertijd met alles in voor hun zaak. Ongeacht de onzekerheid in de financiële en politieke wereld zal het vervoer over water in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen. SootTech is gevestigd in Enschede en ontwikkelden de Nauticleanroetfilters, die inmiddels worden toegepast op vele jachten en schepen. Een inmiddels bewezen techniek van SootTech, dat onder andere het ms Wending heeft voorzien van een gesloten roet-/fijnstoffilter in combinatie met een SCR-katalysator. De technologie levert een belangrijke bijdrage aan de nautische wereld en kan hiermee de doelgroep tot de schone vervoerstak maken ten opzichte van welke transportvorm dan ook. Met de slogan ‘als u zeker moet zijn’ heeft SGS expertise in geaccrediteerde metingen. SGS environmental services toetst alle emissie-eisen, bepalingen van rookgasparameters en attestatie/verificatie van continu online-meetapparatuur. SGS geeft ook technisch advies. De vraag naar emissiebeperking groeit omdat wettelijke regels een steeds lagere NOx-, stof- en tegenwoordig ook koolwaterstofuitstoot eisen. Resultaten Bij de Onderneming IV hebben beide motoren ruim de VERSprotocollen (Vessels Equiped with Retrofit Systems) gehaald. Dit zijn eisen van de NOx die onder de 3 g/kWh moeten komen. Ter vergelijking: IMO en CCR hebben als laatste eisen 7 g/kWh gewogen gemiddelde over vier vermogensstappen (CCR2). Oudere eisen voor 2007 liggen rond de 10 g/kWh. Na de installatie van SootTech en meting door SGS zijn de waarden van de bakboord-Caterpillar 3508 B: 0,3 g/kWh NOx, 96 procent verbetering en CO 94 procent verlaging. Stuurboord-Caterpillar 3508 B: 1,1 g/kWh NOx, 86 procent verbetering en CO 97 procent verlaging. ADVERTENTIE Bij Groningen Shipyard in Waterhuizen gleed daags na de langste dag onder het toeziend oog van tiental len belangstellenden tanker Steffi het water van het Winschoterdiep in. Met een lengte van 85 meter en een breedte van 9,50 meter is het een motortanker van betrekkelijk bescheiden formaat, door medeeigenaar en bevrachter Transport Fluvia uitgekozen om de Noord-Duitse kanalen mee te kunnen bevaren. Het schip van TMS Steffi Schifffahrtgesellschaft wordt medio augustus in gebruik genomen. (foto Jan Johan ten Have) ADVERTENTIE

Binnenvaartkrant