Views
3 years ago

2010-23

 • Text
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • November
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Rotterdam
 • Behouden
 • Wensen
 • Vaart
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 8 9

De Binnenvaartkrant 8 9 november 2010 VOOR MTS-ISABEL ZIJN WIJ op zoek naar stuurmannen en matrozen, met ervaring in de binnenvaart, in het bezit van dienstboekje, het vaarsysteem: 3 wk.op/ 3 wk.af , het salaris vlgs. CAO-Binnenvaart. Tel. 06-22424148 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Domingo, lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/matroos. Vaar/ verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2563764 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Everdina, lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/matroos. Vaar/ verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2563764 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Friendship, lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/matroos. Vaar/ verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2563764 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Jeanine, lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/ matroos. Vaar/verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2563764 GEZOCHT LICHTMATROOS Tel. 06-29010184 SHIPCREW ZOEKT i.o.v. MS COMPROMIS 1x lichtmatroos i.b.v. dienstboekje met functie (licht)matroos. Vaar/verlof i.o. loon comf. CAO. info@shipcrew.nl www.huizinga-snijder.nl SOMTRANS NV Albertkanaalbaan 9 B-2110 Wijnegem Tel: 0032(0) 3-355.16.88 Fax: 0032(0) 3-355.16.99 Email: info@somtrans.be Kommen Sie arbeiten bei einer Reederei mit Zukunft, eine Zukunft auch für Sie! • Kapitäne Rheinpatent, Radarpatent ADNR - Zertifikat, C-Zertifikat Pluspunkt • Steuermänner mit Patent WIR BIETEN: SHIPCREW ZOEKT i.o.v. MS ESPERANCE, 1x (licht)matroos i.b.v. dienstboekje met functie (licht)matroos. Vaar/verlof i.o. loon comf. CAO. info@shipcrew.nl SHIPCREW ZOEKT i.o.v. MS ESPERANCE, 1x (licht)matroos i.b.v. dienstboekje met functie (licht)matroos. Vaar/verlof i.o. loon comf. CAO. info@shipcrew.nl - Arbeitssicherheit - Pünktliche Zahlung Ihres Lohnes - 100% Soziale Versicherung - Moderne und viele Doppelhüll-Schiffe - Zahlung Ihrer Kurse für Zertifikate und Patente - Möglichkeiten um Patentinhaber und später Schiffsführer zu werden. SHIPCREW ZOEKT i.o.v. MS NOVUM, 2x matroos i.b.v. dienstboekje met functie matroos. Vaar/verlof i.o. loon comf. CAO. info@shipcrew.nl Verhaar Omega B.V. Verhaar Omega B.V. Servicemonteur met een gedegen kennis van elektronica Functieomschrijving: • • • • Uw profiel: GEZOCHT MATROOS OF STUURMAN op mbs Morgenster, weekend vrij. Vaargebied omgeving Utrecht. Tel. 06-51855094 TE KOOP AANGEBODEN Stuurrooster van Ballegooy type 1400. Evt. inbouw mogelijk. Prijs € 49.500,- . info@tricobv.nl Tel. 010-2940800 • • • • Gebodenzéér afwisselende functie Interesse? Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

De Binnenvaartkrant 9 november 2010 Variabel toerental generatorsets op één lijn via elektrische as van Veth Propulsion Vermogenskoppeling zonder frequentieomvormers Door Hans Heiligers Het bordje ‘niet storen‘ zit niet meer op de inmiddels al weer wijd geopende deuren van de testruimte van Veth Propulsion. Dat was de plaats waar het Veth-projectteam zich de laatste tijd voor de buitenwereld had teruggetrokken. Tijdens een werkbespreking waren de terugkerende vragen uit de markt aan de orde gekomen over een mogelijkheid voor het gelijktijdig aansturen van meerdere kleine generatorsets. Die zouden ondanks hun variabele toerentallen een groot vermogen voor de boegschroef kunnen opbouwen. Afgaande op wat er in Papendrecht de laatste Visuele lay-out voor het pompbedrijf. (illustraties Veth Propulsion) jaren aan techniek het levenslicht heeft gezien en vanuit de bedrijfspoort succesvol de weg naar de markt heeft gevonden, waren er geen belemmeringen. Vandaar dat men meteen besloot om ook die uitdaging aan te gaan. Na veel onderzoeken en testen presenteerden de twee collega’s hun eerste blauwdrukken. Hun plan was overtuigend waarmee het licht voor de haalbaarheid van het project definitief op groen werd gezet. Bij een andere ruimte van de bedrijfslocatie van Veth in Papendrecht ging het licht op rood: de proefstand werd de eerste tijd gereserveerd voor het projectteam. In combinatie met de wetenschap dat Veth Propulsion leverancier is van zowel boegschroeven als generatorsets was een opstelling in de proefstand de uitgelezen manier voor de mannen. Daar konden ze hun plannen voor koppelen van generatormanagement gaan testen om te kunnen vaststellen hoe de kwaliteit en goede werking zouden toenemen zonder dat er een kans op fouten zou optreden. Veth E-As Power Broedende kippen mag je nooit storen, vandaar dat het ondernemende team alle tijd kreeg voor een gedegen en verantwoorde uitwerking van het project. En met succes! Daarom spreken we vanaf nu niet meer over een project maar over een gereed en geavanceerd product: de Veth E-As Power. Dat is de naam van het nieuwe systeem dat van 20 tot 60 Hz de “Naar een Achterland-Masterplan 2020” Pieter Struijs spreekt de leden en genodigden toe bij het CBRB Jaardiner. (foto MGR) “We moeten toe naar een ‘achterland-masterplan 2020’ zodat we innovatieve initiatieven kunnen ontwikkelen in een multimodale omgeving”, zei voorzitter Pieter Struijs donderdag 28 oktober bij het jaardiner van het CBRB. Hij zoekt daarbij meer samenwerking met andere modaliteiten en terminals maar ook tussen de binnenvaartorganisaties onderling. “Daar zijn weer gesprekken over gaande en die verlopen positief.” Tijdens het jaardiner, waarbij 200 genodigden aanwezig waren in het Van der Valk Hotel in Ridderkerk , lieten verschillende sprekers zich kritisch uit over de binnenvaartambassadeur, Arie Verberk. Pieter Struijs zei het teleurstellend te vinden dat er in het advies voor de korte termijn geen oplossingen voor handen zijn. “Er zijn op de korte termijn geen plannen gemaakt of te maken tussen binnenvaartambassadeur, banken en overheid”, aldus Struijs, die de doelstelling om marktmacht te verwerven door middel van samenwerkingsverbanden ‘verkeerd’ noemt. “Het CBRB ondersteunt deze initiatieven zolang deze samenwerkingsverbanden tot doel hebben gezamenlijk tot een efficiënter bedrijfsvoering en gezamenlijke acquisitie te komen. Het streven naar marktmacht leidt tot spanningen met de verladers. Samenwerking moet tot een gezamenlijk positief resultaat leiden, een win-win-situatie voor zowel bevrachter als vervoerder e niet tot een vergroting van de kloof van partners in het netwerk die elkaar keihard nodig hebben. De samenwerking die Verberk voor de langere termijn als een oplossing aandraagt, betekent in elk geval een nieuw offensief tegen de versnippering van de binnenvaart. “Te veel hangt boven de binnenvaart het bordje ‘onbetrouwbaar’. Ten onrechte. Het betekent dat we er alles aan moeten doen om als betrouwbaar vervoerder een erkend partner te zijn in het achterlandnetwerk.” Een duurzaam partner ook. “En duurzaam is niet alleen groen maar ook efficiënt. Want bij een efficiënte bedrijfsvoering zal er beperkter gebruik worden gemaakt van energiebronnen. Duurzaam is wat de klant vraagt, wat de maatschappij vraagt en dat zou de corporate social responsibility van de binnenvaart moeten zijn.” De subsidie voor emissievermindering in de binnenvaart dreigt te verdwijnen. Het CBRB pleit voor handhaving. “Gebeurt dit niet, dan valt het hart uit het Luchtemissieconvenant, waardoor alle overige afspraken zoals langzamer varen, 10 % opslag (op het havengeld – red.) hun grondslag gaan missen. We moeten dan opnieuw rond de tafel om te zien hoe de binnenvaart kan bijdragen aan verlaging van de emissieniveaus bij de realisatie van Maasvlakte 2.” Struijs noemde de Maasvlakte 2 een groeibriljant. Onze Activiteiten HANDEL IN SCHEPEN Wij kopen en verkopen schepen zonder veel beperkingen in soort of type. MANAGEMENT EN ADMINISTRATIEBEHEER Wij helpen ondernemers met de administratie en adviseren bij de exploitatie van hun bedrijf. We leveren hierbij maatwerk. FINANCIERING Wij verzorgen de financiering voor de aankoop van een schip, ook voor startende ondernemers. NIEUWBOUW Wij realiseren de bouw van nieuwe schepen. Daarbij adviseren wij bij het ontwerp en verzorgen we de financiële aspecten. belastingen opvangt en daarna snel en adequaat reageert. Veth E-As Power maakt het mogelijk om twee generatorsets parallel te laten draaien op een elektrische as. Vrij vertaald betekent het dat de frequentie wordt geregeld door middel van de informatie over het toenemende of dalende motortoerental. Met een elektrische as zijn de rendementsverliezen lager dan bij het gebruik van frequentieomvormers. “Er zijn veel voordelen aan het systeem verbonden”, zegt binnenvaart accountmanager Wim Boom. “Denk maar eens aan brandstofbesparing: het is niet altijd direct een noodzaak om meteen de grootste generatorset te laten draaien. Dat levert doorgaans een overschot aan vermogen dat op geen enkele wijze wordt benut. Binnen het systeem kan nu op eenvoudige wijze de kleinste set met de juiste aansturing worden belast terwijl het tweede exemplaar in rust blijft.” Scania en SisuDiesel Veth Propulsion is geautoriseerd dealer van Scania en SisuDiesel. Die motoren zijn zeer geschikt voor dit systeem. In het leveringsprogramma van Veth Propulsion zijn generatorsets opgenomen die alle voor boegschroef-, pompbedrijf of boordnet voldoen aan de eisen van CCR2. Met één dieselmotor zijn op klantniveau zelfs meerdere toepassingen mogelijk. Dat geeft uiterste flexibiliteit. Het is zelfs mogelijk om met één gener a t o r s e t v o o r plusminus 50 procent de boegschroef te gebruiken en met de andere generatorset een aantal ladingpompen aan te drijven. Mocht onverhoopt één van de generatorsets uitvallen, dan wordt meteen teruggevallen op de generatorset voor het boegschroef- of pompbedrijf. Voor die redundantie wordt een extra noodset geheel overbodig. Wim Boom rondt af met de opmerking dat er ook nog eens wordt bespaard op de kosten van een frequentieregelaar. Dat levert nog eens een extra voordeel op in de vorm van een rendementsverbetering van 3 procent. Hoewel de opsomming van de voordelen redelijk tankvaart-gerelateerd zijn, wijst Boom uitdrukkelijk op andere toepassingen. Hij doelt daarbij op ontwikkelingen die nog gaande zijn voor het aandrijven van roerpropellers van passagiersschepen en andere vaartuigen waar veel met elektromotoren wordt gewerkt. Overbelasting Voor de bediening en uitlezing heeft Veth Propulsion gezorgd voor optimale panelen die functioneel zijn voor zowel de boegschroef als het pompbedrijf. De keuzeschakelaar daarvoor ontbreekt: die keuze vindt automatisch plaats vanuit het systeem. Het Power Control System dat eveneens in de panelen is opgenomen voorkomt overbelasting. Alle elektra-installateurs kunnen het systeem zelfstandig monteren. Het is dan ook niet de intentie van Veth om op de stoel van de installateur te gaan zitten. Meer informatie: www.veth.net ■ Visuele lay-out voor de boegschroef. De Veldoven 4c - 3342 GR Hendrik Ido Ambacht - T: +31 (0)78 6822101 - F: +31 (0)78 6822104 E: info@beijerland.com - I: www.beijerland.com

Binnenvaartkrant