Views
3 years ago

2010-21

 • Text
 • Oktober
 • Nieuwe
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Schepen
 • Waar
 • Rotterdam
 • Meter

De Binnenvaartkrant 42

De Binnenvaartkrant 42 12 oktober 2010 Wij feliciteren Deltaline S.A. van harte met het mts Oostzee. Maritieme betimmeringen en interieurbouw

De Binnenvaartkrant 43 12 oktober 2010 AGENDA KSCC AGENDA BAPTISTEN DELFZIJL AGENDA WITTE ZWAAN Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak Zondag 11.00 uur Eucharistieviering Maandag 10.30 uur Stafvergadering 19.30 uur repetitie KSCC toneelgroep Dinsdag 10.00 uur KSCC gymnastiek 18.00 uur repetitie KSCC koor Woendag 10.30 uur repetitie Waalkanters koor 13.30 uur bridgen (oneven weken) Donderdag 15.30 uur verzorgen bulletin (oneven weken) Vrijdag 09.30 uur bloemschikken (kerk) Extra van en rondom KSCC Nijmegen Do. 14 okt. 10.00 uur Ontmoetingsdag Agenda Rotterdam okt.-nov. 2010 Zondag 11.00 uur H. Mis, aansluitend koffiedrinken Maandag 14.00 uur Repetitie Zangkoor Extra rondom KSCC Rotterdam Vr. 15 okt. Opbouwen stands voor Missiezondag Zo. 17 okt. Missiezondag Di. 19 okt. “Ken uw stad” Film en klassieke muziek “Van herfst tot herfst” Za. 30 okt. Zeevissen Zo. 31okt. ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN Ma.1 nov. Vergadering aktiviteitencommissie Di. 9 nov. “Ken uw stad” Film “Nacht zonder sterren” over onderwijs en opvoeding van blinde kinderen in de jaren 1950-1960 Agenda Het Zuiden (september 2010) Zondag 10.30 uur H.Mis, aansluitend koffiedrinken. Na de H. Mis is de aalmoezenier en een bestuurslid aanwezig. Bibliotheek geopend. Woensdag 14.00 uur Handwerken, kaarten, bibliotheek geopend. Donderdag 13.30 uur Pergamano Extra: Za. 16 okt. 19.30 uur Bingo Za. 30 okt. 18.00 uur Mosselavond 17 oktober 09.30 uur Br. F. Stalman 19.00 uur Evangelisatiedienst 24 oktober 09.30 uur Ds. G. Leuvenink uit Assen 19.00 uur Br. F. Koster Zangdienst Iedere donderdagavond, aanvang 19.30 uur Bijbelbespreking en Bidstond of Gemeentekring. www.baptisten-delfzijl.nl Maandag: ‘s middags vanaf 14.00 uur volksdansen o.l.v. mevr. Girbes Dinsdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur sjoelen en kaarten Woensdag: ‘s middags vanaf 13.30 uur sjoelen en kaarten Woensdag: ‘s avonds vanaf 19.30 - 21.00 uur Franse les, hiervoor dient u zich wel op te geven Donderdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur repetitie zangkoor Vrijdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur cursus stijldansen o.l.v. mevr Girbes (niet iedere vrijdag) De Witte Zwaan: Eemskanaal N.Z. t/o. Praxis, GRONINGEN, tel. 050-3116477 SUDOKU Sudoku winnaar krant nr 20: F. Deelstra - De Jong - Plaats: Zaandam STEUNPUNT AMVV oplossing sudoku krant 20 Vul de cijfers 1 tot en met 9 in op de enig mogelijke nieuwe sudoku krant 21 manier waarbij: 7 9 6 4 2 8 1 3 5 6 3 4 1 1 2 3 5 7 9 8 6 4 - elk cijfer op iedere horizontale rij slechts één keer voorkomt - elk cijfer in iedere verticale kolom slechts één keer 5 1 9 8 7 8 4 5 3 6 1 2 9 7 voorkomt - elk cijfer in ieder subrooster slechts één keer 3 4 2 42 6 1 7 5 4 9 8 3 voorkomt 1 6 5 2 7 Steunpunt Binnenvaart biedt als “bruggetje naar de wal” hulp bij ongevallen en sociaal-maatschappelijke vragen en problemen. Het AMVV-steunpunt zoekt zaken uit en helpt problemen op te lossen. Het steunpunt is bereikbaar via: 3 7 8 2 9 6 4 5 1 4 5 9 1 8 3 6 7 2 6 3 2 8 4 7 5 1 9 5 8 7 9 1 2 3 4 6 9 1 4 6 3 5 7 2 8 Met het oplossen van deze sudoku is een cadeaubon t.w.v. € 15,00 te winnen. Stuur de ingevulde puzzel met vermelding ‘Sudoku krant 21 vóór 20 oktober naar: Postbus 24202 3007 DE Rotterdam Deze sudoku staat ook op onze website: www.binnenvaartkrant.nl (onder de menuknop ‘Prijsvragen’). Daar kunt u de puzzel online invullen en insturen. 7 9 6 6 5 4 7 9 2 9 5 3 5 9 2 4 1 7 6 8 0620 11 23 19 (010) 206 06 05 steunpuntamvv@hetnet.nl www.binnenvaartkrant.nl óók voor evenementen PUZZEL Puzzelwinnaar krant nr 20: Ad van Mever - Plaatsnaam: Sprang-Capelle - Oplossing: Maritime en North Sea Fish Expo 2010 HORIZONTAAL 1. plaats in Friesland; 7. hondachtig roofdier; 12. Europeaan; 13. rommel (zooitje); 14. sterk ijzerhoudende grondsoort; 15. aluminium (afk.); 17. naar beneden; 19. walm (damp); 21. mijne heren (afk.); 22. Europeaan; 24. arts voor zenuwziekten; 27. projectieplaatje; 28. zeegras; 30. dots per inch (afk.); 31. rivier in Utrecht; 32. meetkundige term; 33. godin van de zee; 35. hoog bouwwerk; 37. laagte tussen bergen; 38. hakwerktuig (bijl); 41. scheepsvloer; 42. arbeid verrichten; 44. tegenovergestelde van stereo; 46. deel van fiets; 47. verkeersstremming; 48. de bekendste alcohol uit de scheikunde; 49. houten blaasinstrument; 50. jongensnaam; 52. wreed Romeins heerser; 54. aangehaalde passage; 56. ogenblik; 58. Indonesische omslagdoek; 61. snel (weldra); 62. Europese hoofdstad; 64. schreeuw (kreet); 65. vreemd; 67. duivenhok; 68. vordering; 70. dagroofvogel; 72. mannelijk schaap; 73. grootste meer van Nederland; 76. lidwoord; 77. kippenproduct; 78. schriftelijk bewijs; 79. slaginstrument; 81. vogel; 82. plaats in Gelderland; 83. voornaam van fotomodel Campbell; 84. deel van gelaat; 86. handtrom; 87. fornuis (kooktoestel). VERTICAAL 1. plaats in Noord-Brabant; 2. Chinese rekenmunt; 3. naam voor klein meertje; 4. roemen; 5. opeens (plotseling plaatshebbend); 6. halfbloed; 7. jongensnaam; 8. buitendijks land; 9. afscheiding of omheining; 10. paardenslee; 11. denksport; 16. soort dakbedekking; 18. plechtige belofte; 20. familielid; 21. Chinese vermicelli; 23. vluchtheuvel in Friesland; 25. rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie (afk.); 26. geen deskundige of vakman; 27. kort spits stootwapen; 29. speeltuig voor zeer jonge kinderen; 32. min of meer doof; 34. nieuw (in samenstelling); JA! Ik Vul in en stuur de bon zonder postzegel naar: Antwoordnr. 70133 3070 VB Rotterdam Uw abonnement dient 2 maanden van te voren schriftelijk opgezegd te worden. 36. zich ontspannen; 37. naaldboom; 39. schijnreden; 40. erwtensoep; 42. deel van het Verenigd Koninkrijk; 43. houtsoort; 45. ondertoezichtstelling (afk.); 46. bekeuring; 51. lokspijs; 53. spinnenwebweefsel; 54. zuiver (zonder fouten); 55. openbaar vervoermiddel; 56. ver (in samenstelling); 57. kleiachtige grondsoort; 59. brandstof; 60. kleine soort van zeekreeft; 62. Europese bizon; 63. zonder waarde (niet geldig); 66. streling; 67. telefoontoestel (afk.); 69. Sociaal Economische Raad (afk.); 71. eikenschors; 73. ambtenaar met het ijken belast; 74. salaris; wil graag dat 'de Binnenvaartkrant' voor mij blijft schrijven! Ik word tot wederopzegging en voor ten minste 1 jaar abonnee. Verzendadres: (evt.)Bedrijfsnaam: T.a.v. Naam: Adres: Postcode/Plaats: Land: Telefoonnummer: Email: BTW nummer: Faktuuradres zelfde als verzendadres Faktuuradres anders, nl.: (evt.)Bedrijfsnaam: T.a.v. Naam: Adres: Postcode/Plaats: Land: Telefoonnummer: Email: BTW nummer: 75. bekende bloemsoort; 78. voormalige Haagse voetbalclub; 80. sporenplant; 82. getijde; 85. Greenwichtijd (afk.). Stuur uw oplossing van krant 21 op voor 20 oktober 2010 a.s. en maak kans op een cadeaubon t.w.v. € 15,00. De Binnenvaartkrant, Postbus 24202 3007 DE Rotterdam of kijk op www.binnenvaartkrant.nl waar u uw oplossing online kunt doorgeven! Ik machtig 'de Binnenvaartkrant' de verzendkosten van 22,75* (incl. 6% btw) automatisch één maal per jaar van mijn rekening af te schrijven Bankrekeningnummer: Tenaamstelling rekeninghouder: Banknaam: ____________________________________________________________ Land + plaatsnaam van uw bank: ________________________________________ U ontvangt binnenkort een faktuur waarop staat genoteerd wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven. Datum: Handtekening: *Wanneer u gevestigd bent in Europa bedragen de kosten EUR 65,25 (incl. 6% btw) per jaar, tenzij u in België woont, dan kost het jaarabonnement EUR 22,75 (incl. 6% btw). Buiten Europa is op aanvraag. Automatische afschrijvingen zijn alleen mogelijk vanaf Nederlandse en Duitse bankrekeningen. Heeft u een andere buitenlandse rekening dan ontvangt u van ons binnenkort een faktuur.

Binnenvaartkrant