Views
2 years ago

2010-18

 • Text
 • Augustus
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Onze
 • Schepen
 • Antwerpen
 • Haven

De Binnenvaartkrant 20

De Binnenvaartkrant 20 31 augustus 2010 Wij feliciteren V.O.F. de Raad van harte met het mts La Pareja. Schilders- en behangbedrijf / raamdecoratie Rabobank Shipping

De Binnenvaartkrant 21 31 augustus 2010 VEILIG VAST | een bijdrage van Klaas den Braven, oud-lid van de CCR-werkgroep Gevaarlijke Stoffen ADN bijna alleen aan de macht Bijna is het dan zover: per 1 januari 2011 wordt het ADNR volledig vervangen door het ADN. Hoewel dit laatste reglement al sinds 2009 van kracht is op de Nederlandse binnenwateren, zullen velen van u nog met het ADNR werken. Dit is ook niet zo onlogisch want dit reglement is sinds 1972 in gebruik op de internationale Rijn en de overige binnenwateren in Nederland. Wat zijn nu de voordelen of de nadelen van dit nieuwe reglement? Laten we eerst naar de reikwijdte kijken. Het ADNR is van toepassing op het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn en op die waterwegen waar de nationale autoriteit het van toepassing heeft verklaard. Het ADN daarentegen is van toepassing op alle waterwegen binnen de Europese Unie doordat het via een Europese Kaderrichtlijn van toepassing is verklaard. Echter: in tegenstelling tot het ADNR is het ADN uitsluitend van kracht op het internationale vervoer. Dat wil zeggen dat een transport binnen een staat niet onder de DOOR COR SPEK De Beatrix- en de Biesboschhaven kunnen de schepen niet meer herbergen, aldus Scheepsgroep Werkendam. Een vergroting van de havens bestaat nog steeds alleen op papier; uitbreiding van de kades komt wel binnen bereik. Zo krijgt Werkendam toch een autosteiger aan de rivier. In april 2011 gaat naar verwachting de eerste spade de grond in en wordt in de Beatrixhaven een oppervlakte van 1 hectare water gedempt voor de nieuwe kades. Rijkswaterstaat gaf daarvoor inmiddels toestemming. regeling behoeft te vallen, of de bevoegde autoriteit heeft de regeling ook van toepassing verklaard op het binnenlands vervoer. Binnen Nederland is dat in ieder geval gedaan zodat we on vanaf 1 januari 2011 aan één reglement te houden hebben. Het ADNR werd bepaald door vijf landen, te weten de Rijnoeverstaten (Duitsland, Frankrijk, Nederland en Zwitserland) en België. In Straatsburg bestond het principe dat er slechts besluiten genomen konden worden als alle lidstaten het eens waren. Zo niet, dan kwam er geen wijziging. Dit had als voordeel – of als nadeel, als je dat zo wilt zien – dat er soms lang gediscussieerd werd. Het gebeurde in ieder geval vaak wel grondig. Het ADN daarentegen wordt besproken in Genève. Daar geldt het principe dat de meerderheid beslist. Op zich is daar niets mis mee, maar het kan wel leiden tot snelle, ondoordachte wijzigingen. Ook het aantal landen dat het ADN tot nu toe heeft geratificeerd, is veel groter. Tot op de dag van vandaag Knelpunt was de compensatie die de dienst eiste voor “het verlies aan waterbergend vermogen”. Dat wordt nu bereikt door de Cloppenwaard (uiterwaarden) af te graven. Dit gebied wordt aansluitend voor recreatieve doeleinden ingericht. Er is nog één voorbehoud: het bestemmingsplan moet nog worden aangepast. Door de extra kade verdwijnt in de Beatrixhaven wel een aantal ligplekken, met inbegrip van de huidige autosteiger. Op die plek komt een afmeersteiger. De autosteiger wordt verplaatst naar de rivier. Een efficiënte verkassing, omdat schippers dan niet meer de haven zijn dat: Bulgarije, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Kroatië, Luxemburg, Moldavië, Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Roemenie, de Russische Federatie en Slowakije. Verder zijn Tsjechië en Italië in de race. En op korte termijn zullen België en Zwitserland wel volgen. Zoals u ziet zijn het er nu in totaal veertien. Om een meerderheid te krijgen moeten er dan minimaal acht landen voorstemmen. Maar normaal gesproken zijn niet alle contractpartijen aanwezig en moet dus de helft of meer voor een wijziging stemmen. Er is echter nóg een voorwaarde. Als vijf contractpartijen direct na een stemming zeggen tegen de wijziging te zijn dan is het voorstel alsnog afgewezen. Dit dus ook als er acht landen voorstemmen. Hoe dit in de praktijk zal gaan, wordt afwachten. De beslissing om te komen tot een wijziging van het ADN ligt bij het zogeheten Administratieve Comité. Tot zover het formele deel. De praktijk van alledag zal waarschijnlijk Extra kade levert Werkendam ook autosteiger aan rivier op in hoeven om hun auto aan de wal te zetten. De gemeentelijke toestemming voor de operatie is inmiddels binnen en aan de watervergunning wordt gewerkt. De hele operatie heeft wel consequenties voor het havenkantoor bij de ingang van de Biesboschhaven. Door de aanleg van de kades moet het kantoor naar de Beatrixhaven verhuizen, nabij het terrein van Rijkswaterstaat. Het plan van aanpak voorziet erin dat dit in oktober gebeurt. Dan wordt ook gestart met de bouw van de autosteiger en het verwijderen van de steigers bij Machinefabriek De Waal. pas vanaf volgend jaar bekend worden maar ik zal trachten aan te geven waar het eventueel mis zou kunnen gaan. De eerste perikelen hebben zich reeds aangediend en wel met het krijgen van een bijzondere machtiging. Conform het ADNR was het mogelijk om een stof die tot op dat moment nog niet in een tankschip vervoerd mocht worden, via de aanvraag van een bijzondere machtiging in een tankschip te vervoeren. Als de aanvraag gehonoreerd was en door de CCR in Straatsburg was goedgekeurd kon een ieder, ook al was de stof nog niet in Tabel C opgenomen, de stof vervoeren onder dezelfde voorwaarden als in de bijzondere machtiging was vermeld. Hieraan is een eind gekomen. De Roelf Fransbergen neemt afscheid Old soldiers never die, they just fade away. Oude soldaten sterven niet, zij worden langzaam door de nevelen opgeslokt. Een refrein uit een populair Amerikaans soldatenlied, op 19 april 1951 geciteerd door generaal Douglas MacArthur toen hij afscheid nam van de actieve militaire dienst. Roelf Fransbergen neemt vrijdag 3 september tijdens een feestelijke avond in de feesttent aan de haven in Maasbracht afscheid van zijn actieve dienst. Het is een lange weg geweest van matroos, schipper-eigenaar tot de oprichting van Fransbergen Trading and Shipping in 1985. Een enerverende tijd brak aan. De afgelopen jaren hebben Roelf en zijn echtgenote Dea hun bedrijfshorizon vergroot en zijn ondernemingen gestart in de recreatiesector, zoals de exploitatie van voetfietsveren op de Maas en de passantensteiger in Maasbracht. aanvraag voor een bijzondere machtiging loopt nog steeds hetzelfde, alleen mag de stof slechts door de aanvrager worden vervoerd. Een ieder die dezelfde stof wil vervoeren moet ook een bijzondere machtiging aanvragen. Een typisch voorbeeld van kostenreductie en minder administratieve lasten, maar dan lieg ik. Aan de ene kant wordt voor een ADN gekozen om in geheel Europa dezelfde regelgeving te hebben, aan de andere kant worden er nieuwe barrières opgeworpen die juist door het ADNR van 1995 waren weggenomen. In de volgende aflevering zal ik ingaan op nog een aantal van dit soort problemen. In 2007 verrasten zij vriend en vijand door de Maastrichtse passagiersrederij Stiphout over te nemen. Een kwart miljoen passagiers vervoert de rederij elk jaar. Roelfs jongste zoon Dennis zwaait er de scepter. Oudste zoon Wilmer en dochter Sandra bestieren de in Maasbracht gevestigde ondernemingen. Of Roelf vanaf nu echt in nevelen gehuld door het leven gaat, valt te bezien. Hij heeft weliswaar afscheid genomen van de directie bedrijfsvoering, maar hij blijft nog adviseur voor zijn drie kinderen. Verder blijft hij ook nog maatschappelijk actief. Onder meer als voorzitter van de in zwaar weer verkerende Stichting Maas- en Scheepvaartmuseum. Doel: het museum en de collectie behouden voor Maasbracht. Daarom zal Maasbracht de komende jaren ongetwijfeld nog regelmatig horen van Roelf Fransbergen. Transafe Langesteijn 116 3342 LG Hendrik Ido Ambacht T 078-68 24 300 F 078-68 14 329 E info@transafe.info W www.transafe.info V.O.F. de Raad namens het hele Transafe team veel succes en een behouden vaart De specialist in veiligheidsmanagement, safety managementsystem en Transafe Plant Maintenance System. Wij verzorgen de administratie en fiscale begeleiding voor V.O.F. de Raad en wensen hen veel succes met het mts La Pareja Tromplaan 9, 3342 TR Hendrik-Ido-Ambacht, tel 078-6819444, fax 078-6819210 www.esj.nl info@esj.nl MKB Accountants, Audit & Assurance Services, Tax Corporate, Private, Corporate Finance

Binnenvaartkrant