Views
4 years ago

2009-26

 • Text
 • Jaar
 • December
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Binnenvaart
 • Wensen
 • Rotterdam
 • Schepen
 • Twee
 • Schip

De Binnenvaartkrant 16

De Binnenvaartkrant 16 15 december 2009 Wij feliciteren Gemeente Zaltbommel van harte met de veerpont Brakel II.

De Binnenvaartkrant 17 15 december 2009 Vlaanderen subsidieert palletvervoer over water De Vlaamse regering introduceert een steunmaatregel voor het transport van pallets via de vaarweg. Minister Hilde Crevits van Openbare werken en Mobiliteit maakt hiervoor de komende drie jaar ruim 1,5 miljoen euro vrij. Ze wil daarmee innovatieve overslagconcepten en nieuwe binnenvaartsegmenten stimuleren. De steunmaatregel moet nog wel worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Nieuwe waterboot in Gent (foto Havenbedrijf Gent) Het havenbedrijf Gent heeft er een nieuwe waterboot bij: de Aquarius. Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege doopte het schip op 27 november. De Aquarius vervangt de oude Waterboot 2 en gaat zee- en riviercruiseschepen voorzien van fris drinkwater. Hij is 32,3 meter lang, 6 meter breed en beschikt over vier roestvaststalen tanks van elk 60 In België worden jaarlijks meer dan 60 miljoen ton gepalletiseerde goederen over de weg vervoerd. Minister Crevits ziet goede kansen om een deel daarvan naar de waterweg te verschuiven. Vooral bouwmaterialen, frisdranken en niet-bederfelijke levensmiddelen zouden op deze manier getransporteerd kunnen worden. In het segment van de bouwmaterialen zou jaarlijks 6 tot 7 miljoen ton goederen in aanmerking komen voor een modal shift. Maar om pallets via het water te vervoeren heeft men aangepaste schepen, kaden en kranen nodig. Tests met het vervoer van bouwmaterialen over het water hebben bovendien uitgewezen dat er vooral in de opstartfase een kostennadeel is ten opzichte van het wegvervoer. In de praktijk bemoeilijkt dit de overstap naar de binnenvaart. Daarom geeft de overheid nu subsidie voor zowel de investeringen als de exploitatie. De steunmaatregel moet als katalysator werken om bedrijven ertoe aan te zetten pallets door de binnenvaart te laten vervoeren. Hoe steun aanvragen? Verladers, reders en schippers kunnen bij Waterwegen & Zeekanaal of NV De Scheepvaart een dossier indienen voor investerings- en exploitatiesteun. De investeringssteun behelst een éénmalige financiële www.vlootschouw.nl U kunt iedere dag kijken op www.vlootschouw.nl naar alle schepen die vanaf 1999 als nieuwbouw in de Binnenvaartkrant hebben gestaan. Per schip vindt u een mooie foto en informatie over de technische eigenschappen van het schip, leveranciers die in die tijd meegewerkt hebben om het schip te bouwen en interessante links naar deze leveranciers. Kijk snel en laat u meeslepen door deze schepen. nu 1152 schepen! NIEUW TOEGEVOEGD: Coaster Alana Evita • kvb Calisto en Calisto I kraanschip Cranebarge 4 • mts Leonardus mts Midway • mts Pamela • ms Quenya ms Taling • mts Voerendaal VANAF NU KUNT U OOK ZOEKEN OP EUROPANUMMER ! De afgelopen jaren heeft de Vlaamse bouwsector volop geëxperimenteerd met palletvervoer via het water. tegemoetkoming, uitbetaald volgens de regel 80 procent overheid/ 20 procent privaat. Dit geldt tot maximaal 200.000 euro. De exploitatiesteun is een stapsgewijs aflopende ondersteuning op basis van operationele meerkosten AMORAS: vanaf 2011 duurzame slibverwerking De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare werken, Hilde Crevits, heeft een bezoek gebracht aan het AMORAS-project in Antwerpen. Dit moet een duurzame oplossing bieden voor het verwerken en bergen van baggerspecie in de haven. kubieke meter. Verder heeft de boot een laadarm voor de waterslangen, een grote manoeuvreerbaarheid en een ruime machinekamer. De bemanning beschikt over alle moderne navigatie- en meetapparatuur en een stuurhut die gasdicht afgesloten kan worden. De Aquarius werd gebouwd door Carron Marine en kostte 1,2 miljoen euro. Minister Schauvliege doopte de waterboot ter afronding van een werkbezoek aan de Gentse haven. Die is haar niet onbekend. Ze was de afgelopen tien jaar als parlementariër betrokken bij verschillende havendossiers, zoals de bouw van een tweede zeesluis. Als inwoner van Evergem en voormalig schepen van ruimtelijke ordening en natuurontwikkeling heeft Schauvliege bovendien de dossiers van het Kluizendok en de buffer- en ontwikkelingsgebieden mee opgevolgd. “Ik ben vereerd meter te zijn van de Aquarius”, aldus de minister. “Dat de boot minder vervuilend is dan de oude kan ik als minister van Leefmilieu alleen maar toejuichen.” In 2008 leverde het Gentse havenbedrijf bijna 40.000 ton drinkwater aan 772 schepen, waarvan 702 zeeschepen en 70 riviercruiseschepen. De binnenvaart kan in de Gentse haven water inslaan aan twee watermonden. Om de Antwerpse haven bereikbaar te houden voor de grootste zeeschepen worden er jaarlijks flinke hoeveelheden gebaggerd. De ruimte om het slib te bergen geraakt echter langzaam uitgeput. Klassieke bergingstechnieken, zoals het storten van slib op het land en in dokkencomplexen, kunnen nauwelijks nog worden toegepast. Bovendien neemt het maatschappelijk draagvlak voor deze bergingstechnieken af. In 2000 deed het Antwerpse havenbedrijf een proef met mechanische ontwatering van baggerspecie aan de Zandvlietsluis. De resultaten waren zo succesvol dat de Vlaamse overheid besloot deze duurzame oplossing mee te ontwikkelen. Het was het begin van AMORAS, de Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicatie van Slib. ten opzichte van palletvervoer via de weg per overgeslagen pallet. Alle ingediende dossiers worden getoetst op rendement en volumegarantie, realiteitswaarde en uitvoeringswaarde, modal shift, maatschappelijke meerwaarde (aantal kilometers op Vlaams grondgebied) en algemene inzetbaarheid (generieke oplossing voor meerdere actoren). De steunaanvrager moet jaarlijks – en dit gedurende een periode van vijf jaar na het toekennen van de steun – een vooropgesteld tonnage of volume behalen. Beste droge bulkhaven De haven van Antwerpen is door het International Bulk Journal onderscheiden als de beste droge bulkhaven. Het was de eerste keer dat het vakblad deze prijs toekende. Laureaat Antwerpen liet de havens van Rotterdam, Hamburg, Amsterdam en Brunsbüttel Ports achter zich. De haven werd beoordeeld op de inspanningen om bulkgoederen efficiënt, veilig en milieuvriendelijk te behandelen. Andere criteria waren de kwaliteit van de logistieke nabehandeling, de klantvriendelijkheid, investeringen in haveninfrastructuur en de aanpak van het management om lokale en internationale business te genereren. Vorig jaar ging in de haven de bouw van een mechanische slibontwateringsinstallatie van start. Die zal in 2011 in bedrijf gaan. Baggerspecie wordt er ontzand, ontwaterd en vervolgens gefilterd. Het eindproduct van dit proces zijn een soort filterkoeken die veilig kunnen worden geborgen. Voorlopig zoekt het havenbedrijf nog naar een nuttige toepassing voor de filterkoeken. AMORAS omvat vijf locaties in de haven, die onderling verbonden zijn via een pijpleiding. De 480 miljoen euro kostende installatie wordt gefinancierd door de overheid en het havenbedrijf samen. “Hiermee kunnen we onze klanten ook de komende dertig jaar een betrouwbare nautische toegankelijkheid aanbieden”, aldus het havenbedrijf in een bekendmaking. Momenteel wordt de onderhoudsbaggerspecie van de Antwerpse haven nog geborgen in onderwatercellen in het Churchilldok.

Binnenvaartkrant