Views
3 years ago

2009-23

 • Text
 • Binnenvaart
 • November
 • Jaar
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Schip
 • Wensen
 • Behouden
 • Twee

De Binnenvaartkrant 44 3

De Binnenvaartkrant 44 3 november 2009

De Binnenvaartkrant 45 3 november 2009 Haven Amsterdam helpt met ‘Pieken in de Bereikbaarheid’ bedrijven modal shift te realiseren “Belangstelling voor overslagpunt aan het water groeit” Ladingstromen verschuiven van de weg naar het water…wat zo simpel lijkt, is in de praktijk vaak een moeizaam traject. De haven van Amsterdam nam vorig jaar het initiatief om oplossingen te ontwikkelen voor knelpunten waar bedrijven in de noordelijke Randstad tegenaan lopen als ze een modal shift willen realiseren. Herman Journée, algemeen manager strategische ontwikkeling bij Haven Amsterdam, heeft de leiding over dit project met de naam ‘Pieken in de Bereikbaarheid’. Pieken in de Bereikbaarheid borduurt voort op het project AMSbarge, een samenwerking van het Amsterdamse Havenbedrijf en Mercurius Scheepvaart. Begin 2006 bracht Mercurius een binnenschip in de vaart met een containerkraan aan boord. De bedoeling was dat dit kraanschip in een dagelijkse dienst containers zou laden en lossen bij bedrijven in de Amsterdamse regio die aan een vaarweg liggen, maar die geen eigen kraan hebben. Hoewel de techniek zeer geslaagd was en volgens Herman Journée ook kosten bespaarde, kwam het systeem van een dagelijkse ophaaldienst in de Amsterdamse regio niet van grond. “Zowel bij bedrijven als overheden kwamen wij een hoop knelpunten tegen waarop ook andere Europese projecten gestrand zijn die lading van de weg naar het water willen verschuiven”, blikt hij terug. “Als een bedrijf overstapt van wegvervoer naar binnenvaart moet het de interne logistiek aanpassen. Men moet helemaal anders gaan plannen en men krijgt te maken met een ander risicoprofiel. De modal shift stelt kortom meer eisen aan bedrijven dan aanvankelijk gedacht werd. Daarnaast is het lastig om de nodige vergunningen te krijgen voor de overslag van containers in grootstedelijk gebied. Bij gemeenten is nooit één iemand verantwoordelijk voor goederenvervoer en je hebt soms wel veertig vergunningen nodig voor één overslagpunt.” Van weg naar water Om deze en andere knelpunten in kaart te brengen en op te lossen startte het Havenbedrijf in april 2008 Pieken in de Bereikbaarheid, een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, de stadsregio Amsterdam en veertien gemeenten in de noordelijke Randstad. Het project heeft een looptijd van drie jaar en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken. Het is voor het eerst dat op het vlak van goederenvervoer zo’n brede samenwerking tot stand is gekomen. Net als bij AMSbarge luidt de doelstelling: lading van de weg naar het water verschuiven. “We onderzoeken hoe we dagelijkse binnenvaartverbindingen kunnen opzetten tussen grote bedrijventerreinen en zeehavens”, aldus Journée. “Maar we kijken ook naar Schiphol, waar iedere dag massa’s containers heen moeten omdat er veel Europese distributiecentra zitten.” “Schiphol ligt aan de Ringvaart, dus wellicht zou men bepaalde goederenstromen naar het water kunnen verschuiven. Op die manier willen we een deel van het vrachtwagenvervoer in de Randstad vervangen door binnenvaart. We willen ervoor zorgen dat dit kán, mág en dat het ook gebeurt.” Dagelijkse dienst Inmiddels zijn er werkgroepen in het leven geroepen waarin grote bedrijven uit Amsterdam en Rotterdam meedenken over de logistieke invulling van Pieken in de Bereikbaarheid. In Noord-Nederland zijn 23 bedrijventerreinen geselecteerd die in de toekomst met elkaar verbonden zouden kunnen worden door een dagelijkse containerdienst. Om dat mogelijk te maken moeten de nodige overslagpunten worden gebouwd of verbeterd. Voor 9 van de 23 locaties zijn er al investeerders. Daarnaast willen de initiatiefnemers van Pieken in de Bereikbaarheid een dagelijkse ophaaldienst binnen de grootstedelijke havenregio Amsterdam opzetten. Bij de start van het project heeft een binnenschip bij wijze van proef enkele maanden bestaande overslagpunten in onder meer Amsterdam, Urk en Kampen met elkaar verbonden in het zogenoemde ‘Rondje IJsselmeer’. De dienst heeft een jaar gedraaid en was volgens Journée bedoeld om de geesten warm te maken voor een Herman Journée: “Het Rondje IJsselmeer heeft verschillende bedrijven geïnspireerd om te investeren in overslagpunten. We hopen volgend jaar de eerste investeringen te zien en een dagelijkse dienst te kunnen gaan draaien.” (foto Haven Amsterdam) dagelijkse binnenvaartdienst. De belangstelling is groeiende: “Het Rondje IJsselmeer heeft verschillende bedrijven geïnspireerd om te investeren in overslagpunten. We hopen volgend jaar de eerste investeringen te zien en een dagelijkse dienst te kunnen gaan draaien. We willen klein beginnen. Ons motto luidt: learning by doing.” Kostenbesparing Momenteel laat de projectdirectie de effecten van de modal shift op het milieu in kaart brengen, al geven voor het bedrijfsleven vooral economische argumenten de doorslag. Journée: “Bedrijven zijn pas bereid de overstap van wegvervoer naar binnenvaart te maken, als zij er een kostenbesparing mee kunnen realiseren. Dat is de belangrijkste eis waar we volop mee bezig zijn.” “De afgelopen maanden zijn enkele nieuwe lijndiensten gevormd en proeven gedaan. Door deze losse initiatieven aan elkaar te rijgen tot één systeem, kunnen we het vervoer over water economisch aantrekkelijker maken. Dat grote systeem is er nog niet, maar op papier zijn we al heel ver.” Een grote kostenpost vormen de documentenstromen die parallel aan de goederenstromen verlopen en die volgens Journée soms bijna even groot zijn als de goederenstromen zelf. “Daar valt volgens mij nog flink op te besparen. Daarom vind ik het positief dat Portbase, dat vooral de documentenstromen aan de zeekant bekijkt, in de toekomst ook naar de documentatie van de landzijde gaat kijken. Het doorschuiven van zee naar het achterland wordt immers steeds belangrijker. Het zou mooi zijn als het havenoverstijgende Port Community System van Portbase daar een rol in gaat vervullen.” Herman Journée geeft op 17 november uitleg over het project Pieken in de Bereikbaarheid tijdens het congres Inland Terminals in de Passenger Terminal Amsterdam. De haven van Amsterdam is dit jaar hoofdsponsor van dit internationale congres. Meer informatie: www.bereikbaaroverwater.nl Inland Terminal Congres in Amsterdam Op 16 en 17 november organiseert Confor voor het vierde jaar op rij een internationaal congres over de rol die binnenlandse terminals spelen in het goederenvervoer. Het congres vindt dit keer plaats in de Passenger Terminal Amsterdam. De Amsterdamse haven is de hoofdsponsor. Centraal thema is de strategie van zeehavens, diepzeeterminals en rederijen om binnenhavens en binnenlandse terminals te betrekken bij hun activiteiten. Hierover komen internationale deskundigen uit de academische wereld en het bedrijfsleven praten. Vertegenwoordigd zijn onder andere de Vrije Universiteit Brussel en de Concordia University in Montreal. Ook de zeehavens Amsterdam, Rotterdam, Marseille en Gent sturen een gastspreker. Verder nemen vertegenwoordigers van DP World, ECT, NYK Line, Contargo, Portbase Amsterdam/Rotterdam, IBM de De Mercurius Amsterdam was het eerste kraanschip voor flexibele containeroverslag in de zeehavens. Tijdens het congres demonstreert Mercurus de tweede generatie van het ontwerp. (archieffoto MGR) Rhein-Ruhr Terminal in Duisburg en de Barge Terminal Tilburg deel aan het debat. Naast de binnenvaart komen ook het spoorvervoer en het wegvervoer aan het woord. Kapitein Adamu A. Biu geeft een toelichting bij de ontwikkeling van binnenlandse terminals in Nigeria. Het congres wordt op maandag 16 november geopend door Dertje Meijer, directeur van de Amsterdamse haven. De tweede congresdag staat voor een deel in het teken van het programma ‘Pieken in de Bereikbaarheid’. In dat kader komt Mercurius Scheepvaart de tweede generatie van zijn kraanschip demonstreren. Naar goede gewoonte wordt het congres geflankeerd door een kleine vakbeurs. Ter afsluiting krijgen de deelnemers een rondleiding door de haven van Amsterdam. Het volledige programma staat op www.confor.be Daar kan men zich ook aanmelden.

Binnenvaartkrant