Views
3 years ago

2009-21

 • Text
 • Oktober
 • Jaar
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Vaart
 • Behouden
 • Schepen

De Binnenvaartkrant 28 6

De Binnenvaartkrant 28 6 oktober 2009 Postbus 188 3330 AD Zwijndrecht . Noordpark 1, 3332 LA Zwijndrecht Telefoon (078) 612 48 33 . Fax (078) 619 53 42 Nieuwe Bosweg 4, Postbus 14 . 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon (078) 681 41 77 . Fax (078) 681 50 56 ERVAAR DE KRACHT VAN VERHAAR OMEGA Kanalen boegschroeven Stuurrooster boegschroeven Tunnel boegschroeven Intrekbare roerpropellers Ballast pompen Atlas Copco luchtsystemen Stikstof generatoren • Voor kleine tot ingrijpende reparaties en compleet onderhoud • Helling 120 meter • Groot schroevendok • Scheepsluiken • Havenservice • Stalen vloeren • Alle reparaties boven de waterlijn O M E G A T H R U S T E R S Verhaar Omega B.V., Postbus 119, 2340 AC Oegstgeest Tel: 071-517 26 31, fax: 071-517 19 26 E-mail: info@verhaar.com, Website: http://www.verhaar.com Een Inland Gebr. Sluyter koersbepalend in verzekeringen AIS-transponder… …is dat iets voor u? Gespecialiseerd in verzekeringen voor de binnenvaart Beurs-World Trade Center, Beursplein 37 Postbus 30101, 3001 DC Rotterdam Receptie 17e verdieping Telefoon 010-405 20 00, Telefax 010-405 52 52 Officieel vertegenwoordiger van “The Standard P. & I. Association Ltd.” te Londen. NEDERLAND B.V. Voor alle soorten lieren en kluizen Gespecialiseerd in: • BINNENVAART • VISSERIJ • ZEEVAART • BAGGERIJ tel. 0164-680097 fax 0164-681971 www.lemans-nederland.nl Tevens voor: • rollenkluis • verhaalrol • panama kluizen • blokken en schijven • fairleads • verhuur van lieren G R A T I S 895 schippers gezocht voor proefproject Als alle binnenvaartschepen beschikken over een Inland AIS-transponder, is het beter mogelijk om de vlotte,veilige vaart te kunnen (blijven) garanderen op de Nederlandse vaarwegen. In 2006 hebben overheid en bedrijfsleven samen gekozen voor een vrijwillige invoering van AIS (Automatic Identifi cation System). Het ministerie van Verkeer & Waterstaat ondersteunt die invoering en stelt een subsidie ter beschikking, aangevuld met een eigen bijdrage van de scheepseigenaar. Onafhankelijk daarvan kunnen 895 scheepvaarteigenaren deelnemen aan een proefproject, Van 1 oktober 2009 tot en met 31 januari 2010 kunnen zij kosteloos* een transponder ontvangen in het kader van die proef, * De transponder wordt gratis ingebouwd, de integratie met ECDIS en/of radar is voor rekening van de schipper. Let op: deze week ontvangt u van Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) een brochure met een uitvoerige uitleg over AIS en de proef. De details van de subsidieregeling volgen in een latere publicatie van het BTB. Inschrijven voor de proef en dus kiezen voor de levering van een gratis AIS-transponder kan al onmiddellijk en volgens het principe “zolang de voorraad strekt”. Aanmelden en meer informatie bij: Bureau Telematica Binnenvaart Vasteland 12e 3011 BL Rotterdam Nederland Meer informatie op www.binnenvaart.org · Het Inland AIS proefproject is medegefinancierd door het TEN-T programma van de Europese Unie · In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.

De Binnenvaartkrant 29 6 oktober 2009 Is kogel door de kerk voor terminal in Haaften? DOOR FRANK ANTONIE VAN ALPHEN De logistieke dienstverlener Van Uden Group probeert al jaren een containerterminal in de overnachtingshaven van Haaften te realiseren. De ligging aan snelwegen A15 en A2 lijkt ideaal voor doorvoer, zo op de kruising van noord/zuid- en oost/ west- verbindingen. De vergunningen zijn echter niet rond. Nóg niet. Dinsdag 29 september werd bekend dat de haven steun krijgt van de provincie. En zo deel kan worden van het Gelderse voornemen om vervoer over water te stimuleren. Nu gaat 85 procent van het Gelderse vervoer over de weg, en dat is veel hoger dan het landelijk gemiddelde van 65 procent. Om te voorkomen dat de files verder groeien, wil Gedeputeerde Marijke van Haaren zo veel mogelijk vrachtwagens van de weg halen. Ambitie Dat is goed nieuws voor de initiatiefnemers van de Haaftense overnachtingshaven. Van Uden klaagt over het telefoonboekdikke papierwerk van vergunningverlener Neerijnen, de gemeente waar Haaften deel van uitmaakt. De kwestie van de containerterminal zorgt voor veel beroering in de lokale politiek. De PvdA verklaarde in februari tegen de aanleg te zijn. Dat viel niet goed bij SGP en Gemeentebelangen. De reden van de woede: het vorige college, waar ook de PvdA in zat, was voorstander van een overslaghaven. Op het bedrijventerrein Kerkewaard in Haaften heeft de Van Uden Group, naast de bestaande activiteiten van Van Uden Logistics, rond de 19,5 hectare grond in eigendom. Op het terrein bevindt zich aan de haven een kade van 150 meter. Een terminal met twee containerkranen moet daar per dag 800 containers gaan verwerken. Met dit overslagpunt hoopt het bedrijf rond de 350.000 containers van de weg af te halen in 2010, met een doorgroei naar 1.000.000 containers in 2020. Lading moet van de weg naar het water worden gehaald. Dat zal de files rond Rotterdam verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. Waar economische belangen spelen, worden milieuargumenten graag omarmd. Ook ziet het Havenbedrijf Rotterdam graag grote binnenvaartschepen containers naar een hub in Alblasserdam brengen. De druk op het wegennet rond de Maasstad moet zo verminderen. Limiet Van Uden was altijd van mening dat ook een overslagpunt voor containers verder stroomopwaarts langs de Waal gewenst is. En Haaften is daar volgens het bedrijf de ideale plek voor. Van Uden wil daar een terminal als een onderdeel van de ambitie om de grootste Europese binnenvaartoperator te worden. Met een opening naar de Duitse markt voor Van Uden Logistics via de A15. Het bedrijf oppert dat bij langer uitblijven van de vergunning zeeschepen naar Antwerpen of Amsterdam moeten uitwijken. Omdat de haven van Rotterdam aan zijn limiet zit. Zelf claimt Van Uden “met beperkte groei ook transportbewegingen op lokaal niveau te willen stimuleren”. Voor Haaften, Tuil en Waardenburg zal die ‘beperkte groei’ betekenen dat er dag en nacht vrachtwagens door de dorpen rijden. De infrastructuur rond Rotterdam wordt ontlast, die van de Waaldorpen belast. De mogelijke aanleg van een nieuwe weg is een optie, met een op- en afrit bij de A2. Ook het secundaire wegennet ter plekke zal moeten worden verbreed om het vrachtverkeer te kunnen verwerken. Wandelende encyclopedie zwaait na 38 jaar af 38 jaar nadat hij als draaier begon bij De Waal Machinefabriek is Hans van Tilborg met pensioen gegaan. Maar wel als werkplaatschef, want de inwoner van Giessen groeide met het Werkendamse bedrijf mee. Donderdag 24 september was de door zijn werkgever aangeboden afscheidsreceptie. De ontvangst vond – heel symbolisch – plaats in de nieuwe, onlangs aangebouwde bedrijfshal. Zaterdag 26 december was er nog een vaartocht met alle collega’s en partners. Hans van Tilborg kijkt met tevredenheid terug op zijn tijd bij De Waal. Eén specifiek hoogtepunt kan hij niet benoemen: “Het waren vooral de voortdurende veranderingen en vernieuwingen die het interessant maakten. Steeds weer nieuwe technieken en nieuwe producten.” Dat vraagt de nodige flexibiliteit, en daarover beschikte de werkplaatschef in voldoende mate, aldus zijn collega’s. En kennis was uiteraard ook onontbeerlijk: “Ik schat dat ik twaalf tot veertien jaar cursussen heb gevolgd.” Daardoor bleef er voor zijn hobby weinig tijd over: het kweken van botanische (wilde) fuchsia’s. Van Tilborg gold als een kenner, die actief was in de vereniging van amateurkwekers en die ook geregeld lezingen gaf. Die hobby gat hij nu weer oppakken. Daarnaast gaan hij en zijn vrouw Jenny vanaf nu weer vaker naar hun chalet in de Belgische Ardennen. Zijn functie is overgenomen door Lammert Versluis. Versluis werkte 25 jaar in de scheepvaart. Hij was technisch inspecteur bij baggerbedrijf Van Oord. Hij begon op 1 mei en kon zodoende een paar maanden ingewerkt worden. Versluis kreeg al snel alle ruimte van zijn voorganger. “Hans is een wandelende encyclopedie. Veel van de producten die De Waal nu levert, zijn mede door hem ontwikkeld.” Zo bouwde hij persoonlijk mee aan de groei van het bedrijf. 012(# 4"565"#7 8&,09(#(&:""&. *(+,-,'((&' .( *"0,+,( ;6$?@ABCD$EC$CF$B@ (G0",+H$'("0I"7(+,J7(&(+"',(2K7&,09(#(&:""&.>&"565"#7>#+ Gelukwensen voor Hans van Tilborg en zijn vrouw Jenny. (foto MGR) Fusie bunkeraars Reinplus Van Woerden en Göttert Op 1 oktober gaan de activiteiten van Reinplus Van Woerden Bunker en Bunkerstation und Schiffsbedarf-Centrum Göttert samen verder als Reinplus Göttert Bunker. Hierdoor ontstaat een van de grotere spelers in de Duitse bunkermarkt met een uitgebreid netwerk. Van het nieuwe bedrijf zijn Claus en Willy Göttert en Dieter Schmitz de aandeelhouders. De laatste twee vormen ook de directie. De neven Göttert waren al langere tijd op zoek naar een sterke partner om de continuïteit van het bedrijf zeker te stellen en de concurrentie in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. De activiteiten van beide in Mannheim gevestigde firma`s sluiten op elkaar aan. De scheepsbenodigdhedenhandel van Göttert zal een grotere rol gaan spelen. “De extra opslagcapaciteit en flexibiliteit komen Reinplus Van Woerden goed uit als grootste toeleverancier van de Duitse bunkermarkt en met het oog op toekomstige veranderingen van de brandstofspecificaties.” Reinplus Van Woerden is een onderdeel van North Sea Petroleum Holding met vestigingen wereldwijd. Daartoe behoren ook Frisol Bunkering, North Sea Petroleum en de Van der Sluijs Groep. !"#$%"&'($)(*(+,-,'((&./ !!!"#$%&%$'("')*%+'','-$$#.

Binnenvaartkrant