Views
3 years ago

2009-18

 • Text
 • Schip
 • Augustus
 • Binnenvaartkrant
 • Jaar
 • Behouden
 • Binnenvaart
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Rotterdam
 • Wensen

De Binnenvaartkrant 8 25

De Binnenvaartkrant 8 25 augustus 2009 SOMTRANS NV Albertkanaalbaan 9 B-2110 Wijnegem Tel: 0032(0) 3-355.16.88 Fax: 0032(0) 3-355.16.99 Email: info@somtrans.be WIR SUCHEN: • Kapitäne Rheinpatent, Radarpatent ADNR - Zertifikat, C-Zertifikat Pluspunkt • Steuermänner mit Patent • Steuermänner ohne Patent • Matrosen • Decksmänner Sandali na lang at magtrabaho na ako sa Oceanriver sa sueldong Euro 1172/buwan menos health insurance. Tel. +41 4350 16455 Email: sales@oceanrivercontractors.com WWW.AFLOSSERS.NL GRATIS INSCHRIJVEN voor aflossers en reders Tel. 024 - 642 17 72 Gezocht nette kapitein in bezit van alle papieren.Patent tot min. Mannheim voor mts Currency. Tel.06-24215552/ 0049-1749411954 WIR BIETEN: - Arbeitssicherheit - Pünktliche Zahlung Ihres Lohnes - 100% Soziale Versicherung - Moderne und viele Doppelhüll-Schiffe - Zahlung Ihrer Kurse für Zertifikate und Patente - Möglichkeiten um Patentinhaber und später Schiffsführer zu werden. TE KOOP Luxe, 3-kamer appartement aan de Maas. Uitzicht over de skyline van Rotterdam ! Voor meer informatie en foto’s: Bel: 0651-169925 of mail naar oostmaaslaan882@hotmail.com Danser Switzerland is, samen met Danser Containerline, onderdeel van de Danser Group met hoofdkantoor in Sliedrecht, Nederland. Eén van de hoofdactiviteiten is het aanbieden van containerlijndiensten op de Rijn, waarvoor eigen schepen worden ingezet. Op de route vanaf de zeehavens Antwerpen en Rotterdam naar Basel v.v. zijn dit de volgende koppelverbanden: Eiger – Nordwand Grindelwald – Mürren Laurent – Laurens Marla Duo – Marla Switzerland De verbanden varen in een continue-dienst 7 dagen per week, 365 dagen per jaar. Aan boord zijn gemiddeld 5 personeelsleden verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De inzet van het nautisch personeel is in principe 1:1. Als er een veelzijdige en kostenefficiënte tak van transport is, is dat de binnenvaart. Volgens de prognoses zal het goederenvervoer de komende jaren sterk stijgen. De binnenvaart is filevrij waardoor ze maximaal van deze groei kan profiteren. Mits belanghebbende partijen weten wat binnenvaart voor hen kan betekenen. Een beter imago brengt meer lading in het schip. Bureau Voorlichting Binnenvaart werkt aan het imago van de binnenvaart. Met resultaat! Dankzij ca. 700 binnenvaartondernemers en A- en hoofdsponsors; het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en Haven Amsterdam. Uw bijdrage maakt meer mogelijk. Overheid en verladers hebben vertrouwen in het vervoer over water. Het BVB versterkt de positie van de binnenvaart verder. Voor slechts ! 0,15 per ton (incl. BTW) heeft de sector een professioneel voorlichtingsbureau. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn op zoek naar: KAPITEINS (rijnpatent zeehaven – Basel + ADNR) (ervaring met containers en stuwplan 2000) STUURLIEDEN (rijnpatent zeehaven ten minste tot Mannheim) Duitse spreekvaardigheid is een “must”. Kennis van de franse taal is gewenst. Naast een uitstekende beloning bieden wij zeer goede arbeidsvoorwaarden (zwitserse condities). Uw sollicitatie met curriculum vitae stuurt u aan: Danser Switzerland AG Postfach 165 Schäferweg 18 CH-4019 Basel Abt. Reedereimanagement / Schiffspersonal Of per e-mail aan: koenraad.slooter@danser.ch UW ONAFHANKELIJK ADRES VOOR EEN OBJECTIEF EN DESKUNDIG FINANCIEEL ADVIES IK KOM GRAAG BIJ U AAN BOORD VOOR EEN PERSOONLIJK GESPREK PRINSES BEATRIXPLANTSOEN 6, 7941 EV MEPPEL TELEFOON 0522-260146 • FAX 0522-240430 • MOBIEL 0613738978 E-MAIL: INFO@ARENDJETTENCONSULTANCY.NL KIJK VOOR INFORMATIE OP MIJN WEBSITE WWW.ARENDJETTENCONSULTANCY.NL

De Binnenvaartkrant 9 25 augustus 2009 Pleidooi voor binnenvaartterminal op Maasvlakte 2 In een reactie op het eindrapport van het ‘Transumo A15 project’ schreven binnenvaartondernemer Peter Meeusen en schrijver André Meeusen vorige week in het NRC Handelsblad een pleidooi voor de vestiging van een binnenvaartterminal op Maasvlakte 2. Ze citeren uit het rapport dat de binnenvaart (samen met het spoor) aanwijst als de vervoerder van 80 procent van alle lading van Rotterdam naar het achterland in 2030. Maar een concreet initiatief voor een binnenvaartterminal ontbreekt, aldus de auteurs. “Geen andere zeehaven heeft zo’n efficiënt rivierenstelsel naar het achterland. De Nederlandse binnenvaartvloot is de grootste en modernste van de wereld. Nu er in het containervervoer een grote groei verwacht wordt, ligt hier een kans voor de Rotterdamse haven. De zwakste plek in het Rotterdamse distributiesysteem is het ontbreken van een binnenvaartterminal. De binnenvaart is het stiefkind in de containerzeehavens.” Omdat de binnenvaart gebruik maakt van dezelfde kranen als de zeeschepen, moet er vaak worden gewacht door binnenschepen. “Hoe efficiënt de logistiek ook georganiseerd wordt – digitale planning is het nieuwe toverwoord – deze prioriteitsstelling zal niet veranderen. Dat betekent voor binnenschepen lange wachttijden en een onvoorspelbare planning. Als een binnenschip op de ene terminal moet wachten op een kustvaarder, komt het op de volgende laadplek te laat en is het einde zoek. Afnemers in Duitsland weten niet wanneer zij hun lading kunnen verwachten en dreigen over te stappen naar andere vervoersmiddelen. Zelfs midden in de economische crisis, die een grote impact heeft op de transportsector, zijn er wachttijden bij het laden – een betere illustratie van de noodzaak van een binnenvaartterminal is er niet.” Op tweede plan De auteurs van het stuk wijzen erop dat een grote binnenvaartterminal op de Maasvlakte 2 een oplossing kan zijn, maar dat er geen concrete plannen voor zijn. “Het Havenbedrijf is druk in de weer met de lucratieve verhuur van kaderuimte aan zeeterminalbedrijven.” De binnenvaart zelf kan dit niet betalen. “Als er niets gebeurt, krijgen de grote zeerederijen de complete overslag in handen. Een recente studie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en V&W brengt helder naar voren dat hierdoor een onevenwichtig systeem ontstaat, waarbij de belangen van binnenvaart en afnemers ondergesneeuwd raken. Het instituut pleit voor een onderzoek naar monopoliegedrag. Het Havenbedrijf investeert wel in de binnenvaart, maar richt zich daarbij vooral op de aanleg van kleine inland-terminals zoals in Alblasserdam.” “De terminal in Alblasserdam is echter alleen een uitkomst voor de vrachtwagens die niet meer in de files rond Rotterdam hoeven te parkeren. Voor de binnenvaart is de terminal met een maximale capaciteit van 200.000 containers per jaar te klein voor serieuze groeimogelijkheden. Binnenvaartshuttles moeten heen en weer varen tussen Maasvlakte en Alblasserdam, waarna de containers toch weer in een vrachtwagen terechtkomen. De milieu-inspectie zal slechts de aandacht van de ene naar de andere kant van Rotterdam verleggen.” “Er zit dus een grote kloof tussen de beleidsdoelen en de maatregelen die hiervoor getroffen worden. De binnenvaart blijft op het tweede plan staan. Ondertussen maakt het Havenbedrijf goede sier met de aanleg van inland-terminals als milieuvriendelijk alternatief voor het vrachtwagenverkeer. Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat meent dat Nederland in Europa voorop loopt omdat de terminals het transport efficiënter en duurzamer zouden maken. Wanneer het de beleidsmakers ernst is met het milieu en wanneer zij de distributie naar het achterland werkelijk efficiënt en concurrerend willen maken, dan is een binnenvaartterminal aan de Maasvlakte de enige structurele stap vooruit.” Piet Nefkens, pionier in telematica (1947-2009) De 61-jarige Piet Nefkens is donderdag 13 augustus overleden aan de gevolgen van een ernstige, slepende spierziekte. De binnenvaart verliest in hem een belangrijke voorvechter van toegepaste telematica in de sector. Al in de tachtiger jaren zag Piet Nefkens de mogelijkheden van elektronische communicatie voor de binnenvaart en hij heeft zich sindsdien opgeworpen als een warm pleitbezorger ervan en groot deskundige op dit gebied. Hij adviseerde de sector en de overheid en was betrokken bij tal van overlegvormen, initiatieven en stond altijd klaar om een bijdrage te leveren aan nieuwe ontwikkelingen. Hij was als vaste adviseur één van de dragende krachten van het Bureau Telematica Binnenvaart. Het BTB schrijft in een ‘in memoriam’ over Piet Nefkens: “Piet pionierde met programmatuur voor Het rode autootje Ze hoorde tot het type vrouw dat haar eigen weg wilde gaan. Dat was aan boord al zo geweest toen ze nog voer. Zodra de plank lag, stond ze aan de wal om er even op uit te gaan. En of ze de taal nu sprak of de plaats niet kende, het deerde haar allemaal niet. Ze was niet van de vaart. Een echt walkind was ze geweest, gewend om haar vrijheid te genieten en die behoefte was nooit verdwenen. Het lang aan boord zijn was haar dan ook nooit echt bevallen. Toen ze eenmaal aan de wal woonden, had ze met veel volharding haar rijbewijs gehaald. Regelmatig Piet Nefkens in 2008 in Amsterdam. (archieffoto MGR) moest ze met haar man voor zakelijke beslommeringen van hun schepen op pad. En vaak gingen ze over de grens boodschappen doen. Maar ook later, toen het voor het werk niet meer nodig was, en ze nog later alleen kwam te staan, bleef de drang om er op uit te gaan. Ja, ze was zeker een onafhankelijke vrouw. Ze vond het nog steeds prachtig om met haar kinderen net over de grens boodschappen te gaan doen. En de varende dochters met hun kinderen konden altijd op haar rekenen. Met het ouder worden, namen haar krachten af. De afstanden die ze af- legde werden korter. De auto werd een kleinere. e Ze vond n het e heerlijk om de oude dag in haar eigen huis in vertrouwde omgeving door te brengen en ze genoot ervan dat haar dierbaren regelmatig op de stoep stonden. Maar onafhankelijk was ze nog steeds en ze had een verschrikkelijke hekel aan betutteling. Nee, ze liet zich door niemand de wet voorschrijven en nog steeds ging ze er iedere dag op uit met haar rode autootje. Al was het maar naar de supermarkt of naar de boer voor verse aardbeien. Of om haar geliefde tijdschriften te halen. Ze sprong zelfs nog in daar waar nodig. En ze was er maar wat trots op dat ze zelfs op hoge leeftijd nog haar rijbewijs kon verlengen en niemand hoefde haar daar bij te helpen want ze bleef heel lang vitaal. Het ergste wat haar in haar leven kon overkomen was afhankelijk te worden. En dat is ook nooit gebeurd. Tot het allerlaatste stond haar rode autootje voor de deur, als het symbool van een wilskrachtige vrouw die tot de allerlaatste minuut haar leven in eigen hand had. belading, stuwage, planning en communicatie. In veel nautische software die momenteel aan boord van schepen gebruikt wordt, zijn moeiteloos de sporen terug te vinden van het pionierswerk van Piet Nefkens. Zijn bijdrage aan internationale standaarden voor elektronisch uitwisselen van informatie met binnenvaartschepen is onmiskenbaar. Piet’s inspanningen op dit gebied zullen nog tot in lengte van jaren merkbaar zijn. De terminalcoderingen die in het elektronisch berichtenverkeer gebruikt worden en de internationale standaard voor container-stuwlokaties zijn slechts enkele voorbeelden. (…) Vanaf de oprichting van het Bureau Telematica Binnenvaart in 1997 is Piet Nefkens als onafhankelijk adviseur verbonden geweest aan het bureau. Met intense betrokkenheid fungeerde hij als grote aanjager van ontwikkelingen. Daarbij had hij een scherp oog voor de bruikbaarheid van automatisering in de dagelijkse vaarpraktijk en informatie- en communicatie technologie als instrument tot professionalisering van het Intermodale Conferentie in ‘Citrusveiling’ Omdat het ss Rotterdam voorlopig niet klaar is, is de conferentie ‘Holland Intermodaal 2009’ op 29 september verplaatst naar de voormalige Rotterdamse Citrusveilingaan de Marconistraat 25. De Intermodale Conferentie wordt georganiseerd door Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB), Voorlichtingsbureau Shortsea Shipping en k l vo eh h n i e ne d t e e r r l e i Rail j Cargo. k Het thema van de conferentie is ‘Meerwaarde met meer modaliteiten’. ”Namens de voorlichtingsbureaus willen wij onze excuses maken voor deze onverwachte wijziging, maar dit hebben wij helaas niet in de hand”, aldus Sander van ’t vak. (…)Bureau Telematica Binnenvaart neemt afscheid van een zeer bijzonder mens en een onmisbare raadgever.” Volgens het BTB maakte Piet Nefkens bij de opkomst van internet “het belang inzichtelijk van de zich ontwikkelende netwerkeconomie, zowel voor binnenvaartondernemers als voor beleidsmakers”. Piet Nefkens was afkomstig uit een schippersfamilie en groeide op als zoon van een leverancier in scheepsbenodigdheden. Later exploiteerde hij samen met zijn echtgenote Conny van Haarlem bunkerstations. Piet Nefkens sprak de taal van de schipper en wist helder uit te leggen hoe de gecompliceerde hedendaagse ICT werkte en toegepast kan worden in de dagelijkse praktijk. Sinds 1995 had hij een eigen adviesbureau: Nefkens Advies. Dat zal worden voortgezet door zijn zoons Arnold en Pieter- Jan. De laatste maanden kon Piet Nefkens nog nauwelijks communiceren. Toch heeft hij tot het laatst via e-mail antwoord gegeven op vragen. De uitvaart van Piet Nefkens heeft woensdag 19 augustus in Gorinchem plaatsgevonden. Verlaat, directeur van Voorlichtingsbureau Shortsea. “Wij zijn echter niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben direct een andere locatie gezocht. Wij bieden onze gasten een ijzersterk dagprogramma, op een nieuwe, unieke locatie en wij gaan ervan uit dat het voor iedereen een leerzame dag zal zijn.” Het doel van de bijeenkomst is om verladers, logistiek managers, vervoerders, expediteurs en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met de mogelijkheden van intermodaal vervoer. Aanmelden kan op www.hollandintermodal.com/conferentie. Daar zijn ookhet volledige programma en aanvullende informatie te vinden.

Binnenvaartkrant