Views
2 years ago

2009-14

 • Text
 • Juni
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schip
 • Behouden
 • Nieuwe
 • Wensen
 • Grote
 • Twee

De Binnenvaartkrant 46

De Binnenvaartkrant 46 30 juni 2009 Wij feliciteren Sepang Shipping C.V van harte met het ms Bontekoe. PASMAN MOTOREN & AGGREGATEN

De Binnenvaartkrant 47 30 juni 2009 AGENDA KSCC AGENDA BAPTISTEN DELFZIJL AGENDA WITTE ZWAAN Nijmegen Spreekuur directeur/aalmoezenier zondags na de eucharistieviering en/of telefonische afspraak Zondag 11.00 uur Eucharistieviering Maandag 10.30 uur Stafvergadering 14.00 uur repetitie KSCC toneelgroep Dinsdag 10.00 uur KSCC gymnastiek 18.00 uur repetitie KSCC koor 19.30 uur cursus vaarbewijs Woensdag 10.30 uur repetitie Shantikoor 14.00 uur bridgen (oneven weken) Donderdag 14.00 uur cursus engels 15.30 uur verzorgen bulletin (oneven weken) Vrijdag 09.30 uur bloemschikken (kerk) Rotterdam Zondag 11.00 uur H. Mis, aansluitend koffiedrinken Maandag 14.00 uur Repetitie Zangkoor Het Zuiden Zondag 10.30 uur H. Mis, aansluitend koffiedrinken. Na de H. mis is de aalmoezenier en een bestuurslid aanwezig. Bibliotheek geopend. Woensdag 14.00 uur Handwerken-kaartenbibliotheek geopend. 05 juli 9.30 uur Br. H. Oosterhuis Viering van het Heilig Avondmaal 19.00 uur Geen dienst 12 juli 09.30 uur Br. J. Hooiveld 19.00 uur Geen dienst Iedere donderdagavond, aanvang 19.30 uur Bijbelbespreking en Bidstond of Gemeentekring. www.baptisten-delfzijl.nl Maandag: ‘s middags vanaf 14.00 uur volksdansen o.l.v. mevr. Girbes Dinsdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur sjoelen en kaarten Woensdag: ‘s middags vanaf 13.30 uur sjoelen en kaarten Woensdag: ‘s avonds vanaf 19.30 - 21.00 uur Franse les, hiervoor dient u zich wel op te geven Donderdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur repetitie zangkoor Vrijdag: ‘s avonds vanaf 19.30 uur cursus stijldansen o.l.v. mevr Girbes (niet iedere vrijdag) De Witte Zwaan: Eemskanaal N.Z. t/o. Praxis, GRONINGEN, tel. 050-3116477 INTERNATEN nieuws Doek valt voor Censis DOOR COR SPEK Op 31 december 2009 valt het doek definitief voor Censis, de Centrale Stichting van Internaten voor Schippers- en Kermisjeugd. De dag erop draait het ministerie van VWS de subsidiekraan dicht. Het geld gaat dan rechtstreeks naar de internatenclusters, die vanaf 1 januari 2010 zelf bepalen bij wie zij administratieve en pedagogische hulp inkopen. Werd Censis op 28 december 2000 opgericht als bestuurlijke koepel voor huisvesting, verzorging en opvoeding voor schipperskinderen, kermisexploitanten en circusartiesten, na negen jaar is er geen bestaansgrond meer. Te klein Het ministerie van VWS vindt Censis te klein en heeft bepaald dat de koepel niet langer als zelfstandig bestuursorgaan kan voortbestaan. De ‘Censisgelden’ worden opgenomen in het kindbedrag. Op dit moment verblijven er nog 980 kinderen op de internaten. Inmiddels liggen er nieuwe plannen klaar om de werkzaamheden van Censis onder dak te krijgen en komt er een nieuw dienstenpakket voor de internatenclusters. Dat omvat ook het sinds 2002 bij Censis aangesloten Begeleidingsorgaan. Dat zit nu nog in Ede, maar verhuist op korte termijn als kenniscentrum naar Nieuwegein. Stichting Meander vormt de formele paraplu. Daarnaast ontstaan er straks nog twee bureaus: een financieel servicebureau en een overlegorgaan. Het servicebureau wordt, evenals het kenniscentrum, gestoeld op een zogeheten Service Level Agreement (SLA). In goed Nederlands: een serviceniveau-overeenkomst. Deze bevat afspraken over de kostenverrekening onder de internaten. Het financieel servicebureau valt onder de paraplu van Stichting Hervormde Internaten voor Schippersjeugd (SHIS) en wordt gevestigd in de regio Rijnmond/Drechtstreek. Het nieuwe overlegorgaan ressorteert echter onder de Nederlandse Vereniging van Internaatsbesturen Schippersjeugd (Nevis) en heeft geen personeel in dienst. Wel voert het de onderhandelingen met de ministeries en is het verantwoordelijk voor de financiën van de internaatsclusters en de kwaliteit van de dienstverlening. PUZZEL Puzzelwinnaar krant nr 13: H.P. van der Cingel - Plaats: Akkrum - Scheepsnaam: Cleopas - Oplossing: Oplegregeling HORIZONTAAL 1 koude lekkernij, 3 atoomgroep, 6 proef, 9 stuk grond, 11 gemoedstoestand, 13 tropische vogel, 15 dicht, 16 marihuana, 17 schapenproduct, 18 metaal, 20 bruggeld, 22 Latijns voorvoegsel, 23 zoals (Lat.), 24 miereneter, 26 Romeinse munt, 28 heilige rivier, 29 scharnier, 30 in het jaar des Heren, 31 kilowatt, 33 voertuig met paarden, 34 computerbranche, 35 gravure, 38 gekkengetal, 40 telwoord (Eng.), 43 paard, 45 Babylonische god, 47 hoofddeksel, 48 Frans componist, 49 kust (Sp.), 52 afgestorvene, 53 stuiver, 54 scheepstouw. VERTICAAL 1 vlijt, 2 rekening, 3 persoonlijk voornaamwoord, 4 herkauwer, 5 deel van een Franse ontkenning, 7 muze van het minnedicht, 8 opgave, 9 godin van het onheil, 10 met spoed, 12 muzieknoot, 14 bedorven, 17 blessure, 18 bekende motorraces, 19 natrium (scheik.), 21 onzin, 22 Amerikaanse inlichtingendienst, 23 rivier in Wales, 25 persoonlijk voornaamwoord (Du.), 27 tennisterm, 32 zoon van Bor, 33 gereed, 36 mode, 37 waswater, 39 vangtouw, 40 bid, 41 volk, 42 bevolkingscentrum, 44 salvo errore calculi, 45 berg in Australië, 46 nietszeggend, 50 mannelijk dier, 51 jij (Fr.). Oplossing krant nr. 14 opsturen voor 8 juli 2009! (Zie ook onze internetsite www.binnenvaartkrant.nl waar u uw puzzel-oplossing kunt doorgeven!) De Binnenvaartkrant Postbus 24202 3007 DE Rotterdam of kijk op www.binnenvaartkrant.nl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 43 1 41 16 9 47 38 19 15 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Bestel het Binnenvaartspel via www.binnenvaartkrant.nl en betaal direct d.m.v. iDEAL ! JA! Vul in en stuur de bon in een open envelop zonder postzegel naar: Antwoordnr. 70133 3070 VB Rotterdam Uw abonnement dient 2 maanden van te voren schriftelijk opgezegd te worden. Ik wil graag dat 'de Binnenvaartkrant' voor mij blijft schrijven! Ik word tot wederopzegging en voor ten minste 1 jaar abonnee. Verzendadres: (evt.)Bedrijfsnaam: T.a.v. Naam: Adres: Postcode/Plaats: Land: Telefoonnummer: Email: BTW nummer: ! Faktuuradres zelfde als verzendadres ! Faktuuradres anders, nl.: (evt.)Bedrijfsnaam: T.a.v. Naam: Adres: Postcode/Plaats: Land: Telefoonnummer: Email: BTW nummer: Ik machtig 'de Binnenvaartkrant' de verzendkosten van 22,75* (incl. 6% btw) automatisch één maal per jaar van mijn rekening af te schrijven (Post)bankrekeningnummer: Tenaamstelling rekeninghouder: Banknaam: ____________________________________________________________ Land + plaatsnaam van uw bank: ________________________________________ U ontvangt binnenkort een faktuur waarop staat genoteerd wanneer het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven. Datum: Handtekening: *Wanneer u gevestigd bent in Europa bedragen de kosten EUR 65,25 (incl. 6% btw) per jaar, tenzij u in België woont, dan kost het jaarabonnement EUR 22,75 (incl. 6% btw). Buiten Europa is op aanvraag. Automatische afschrijvingen zijn alleen mogelijk vanaf Nederlandse en Duitse bankrekeningen. Heeft u een andere buitenlandse rekening dan ontvangt u van ons binnenkort een faktuur.

Binnenvaartkrant