Views
3 years ago

2009-14

 • Text
 • Juni
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schip
 • Behouden
 • Nieuwe
 • Wensen
 • Grote
 • Twee

De Binnenvaartkrant

De Binnenvaartkrant 14 30 juni 2009 Zur Verstärkung des Nautischen Teams für die Fahrt auf dem Rhein, Main, Donau, Mosel suchen wir ab sofort: KAPITÄNE mit Rhein/ Donau sowie Radarpatent Wir offerieren Ganzjahresanstellung, alle sozialen Leistungen inklusive Krankenversicherung, Renten- und Lebensversicherung, grosszügige Trinkgeldregelung, flexible selbständige Freizeitregelung im Team, volle Reisespesen Erstattung, Weiterbildungsmöglichkeiten und vieles mehr. Bewerbung mit Lebenslauf bitte an folgende E-mail Adresse schicken: rbetak@gct.com GRAND CIRCLE CRUISE LINE s.r.o. Rastislav Betak Cintorinska 7, SK – 811 08 Bratislava Tel: 00421 220 51 61 20 / Mobil: 00421 9188 777 55 GEZOCHT Schipper Voor bunkerwerkzaamheden en ARA verkeer. 14 op /14 af. Tel. 06-28346831 06-53172438 Weidz Transport BV AGNES BARTOUTSLAAN 35 3342 GE HENDRIK IDO AMBACHT TEL: 078-6840112 E-MAIL: WEIDZ@WEIDZ.NL Wij verwachten het komende jaar de ingezette groei verder uit te breiden.U kunt ons blijven bellen indien u op zoek bent naar lading. Onze voorkeur blijft uitgaan naar een lange termijn relatie, maar ook voor bevrachting kunt u bij ons terecht. www.huizinga-snijder.nl Installatie, onderhoud, revisie van alle merken scheepsdieselmotoren en keerkoppelingen, afbouw van nieuwbouw casco‚s, tevens alle voorkomende werkzaamheden aan elektrische en hydraulische installaties. MOTOREN INBOUWEN Bij MARKERINK in Lobith bent U aan het JUISTE adres! 24 uur service Vertrouwen Kwaliteit Officieel Wärtsilä - Deutz dealer Bijlandseweg 30, 6916 BJ Tolkamer, www.markerink.nl, info@markerink.nl, T: 0316-541041, F: 0316-542436 SLIEDRECHT TRACTIE BATTERIJ 24 VOLT V.A. 1.250,- excl 4 JAAR GARANTIE ALLE TYPE LEVERBAAR 120 AMP 95,- excl 200 AMP 160,- excl 230 AMP 175,- excl EXIDE 900 CCA 175,- excl 2 JAAR GARANTIE BEZORGING DOOR GEHEEL NEDERLAND EN ANTWERPEN Bel voor de laagste prijzen: 0184-425310 www.scheepsaccus.nl !"#$$%" &'''()(*+(,, -%..%" /'''()(*+(,, %&'()*+,-./,0-01,23,456578)(56,, 9:';?@A=BC(DCECFG@AHCAI(=JJ=F=KCADLMEI(>LANKFM>K@C9(CA(JB==KECFGCA A5B, C,D.=0E,=0>,>=,F=, G&H, C,D.=0E,=0>,I>,-0, &BJ57556K

De Binnenvaartkrant 15 30 juni 2009 “Uniforme vooraanmelding in Antwerpse haven komt dichterbij” Vooraanmeldingen in de Antwerpse haven. Al jaren ergeren scheepsbevoorraders, -herstellers, -agenten en andere bezoekers van zee- of binnenschepen er zich blauw aan. Nu is er een systeem in de maak om de wildgroei van procedures een halt toe te roepen en één uniforme wijze van vooraanmelden aan de ISPS-plichtige terminals in te voeren. Tijdens een netwerkbijeenkomst van de maritieme ondernemersorganisatie FLAMEA lichtte Marc Haentjens de actuele ontwikkelingen toe. Haentjens is directeur van scheepsreparatiebedrijf Navitec Marine Services en was er in 2004 bij toen scheepsbevoorraders en - herstellers in het Docks Hotel in Antwerpen een werkgroepje oprichtten om iets te doen aan de problematiek van het vooraanmelden binnen ISPS. “In die tijd hoopten we nog dat er snel een uniforme procedure voor de vooraanmelding zou komen, maar op dat vlak is er de laatste vijf jaar bitter weinig veranderd. Behalve dan de chaos die ontstaan is doordat de terminals allemaal hun eigen procedure hebben ingevoerd.” In 2005 maakte het Antwerpse havenleven kennis met de Alfapass, een overkoepelende ID-kaart waarmee men toegang krijgt tot alle terminals in de haven. Alfapass Haentjens waarschuwt: “De Alfapass is géén instrument voor de vooraanmelding. Hij regelt uitsluitend de uniforme personenregistratie aan de ingangen van de terminals. Maar het is niet omdat je een Alfapass hebt dat je overal binnenmag, en zeker niet aan boord van schepen.” Nieuwe voorzitter In Antwerpen heeft Aimé Bijnens afscheid genomen als voorzitter van de maritieme ondernemersgroep Flamea. Tijdens de algemene vergadering op 28 mei kozen de leden Mike Bauwens, directeur van Radio Holland, als zijn opvolger. “Bij de invoering van de Alfapass heeft men voorgesteld om de vooraanmelding te regelen via Secu- Point, maar de terminals waren er toen nog niet klaar voor en vreesden bijkomend administratief werk.” “De verplichte vooraanmelding kunnen we echter niet meer terugschroeven en de wildgroei aan procedures vraagt om een uniforme aanpak die praktisch is voor iedereen. Daarom hebben Alfaport en het havenbestuur een paar jaar geleden een security-denktank opgericht. Daar hebben wij ons bij aangesloten.” Haentjens werkt mee in de ‘werkgroep vooraanmelding’ binnen de denktank. Die werd eind 2007 gelanceerd en bestaat uit vertegenwoordigers van de Antwerpse haventerminals, de binnenvaart en andere belangenorganisaties. “De afgelopen maanden hebben we een uniforme procedure opgesteld voor de vooraanmelding. Vervolgens hebben we een aantal partijen uitgenodigd die deze procedure kunnen omzetten in een webapplicatie.” Online melden “Shipping & Signalling Services (SSS) lijkt ons het meest geschikt, daar zij al een deel van de basisinformatie hebben die ze in de webapplicatie kunnen integreren. In de haven van Rotterdam draait al jaren een gelijkaardig systeem, mét succes. Als ook hier voldoende belangstelling bestaat, kan SSS op relatief korte termijn met de ontwikkeling beginnen. De grote terminals staan alvast achter het idee. Partijen als BASF hebben aangegeven hun eigen systeem aan deze nieuwe applicatie te willen koppelen. Ook de Nationale Autoriteit heeft de oplossing inmiddels aanvaard als best practice.” Vooraanmelden via de toekomstige webapplicatie, die de werknaam isps4terminal heeft gekregen, moet vooral eenvoudig worden. Patrick van de Bussche, ICT-manager bij SSS: “Het is de bedoeling dat bezoekers hun boordbezoek via de website aanmelden. Hiervoor hebben ze een inlogcode nodig. Daar zouden we in de toekomst eventueel de Alfapass voor kunnen gebruiken. Men vult online alle verplichte gegevens in, waaronder zijn naam, die van het schip en de reden van het bezoek.” “De schipper/kapitein kan online aanvinken of hij akkoord gaat met het bezoek. Vervolgens stuurt hij de vooraanmelding door naar de port facility, die beslist of een bezoeker al dan niet aan boord mag.” “We willen de applicatie in eerste instantie in het Engels en het Nederlands ter beschikking stellen. Daar kan later ook Frans en Duits bijkomen. In Rotterdam worden er via een dergelijke webapplicatie 30.000 transacties per maand verwerkt. In Antwerpen zullen het er ongeveer 15.000 zijn.” Grensoverschrijdend samenwerken in kanaalzone Nederlandse en Vlaamse partners hebben een convenant afgesloten om samen de economische ontwikkeling van de kanaalzone Gent-Terneuzen te stimuleren. Aan Nederlandse zijde zetten de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland en de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen hun handtekening onder het convenant. Ondertekenaars aan Vlaamse kant zijn Voka, Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, en VeGHO, de Vereniging van Gentse Havengebonden Ondernemingen. De partners gaan een stuurgroep ‘economische samenwerking’ in het leven roepen die een actieprogramma voor de periode 2009-2011 zal samenstellen. Daarin zullen grensoverschrijdende onderwerpen aan bod komen, waaronder multimodaliteit, logistiek en binnenvaartpotenties. De kanaalzone Gent-Terneuzen is belangrijk voor de economische ontwikkeling van de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland. Provincies, gemeenten en havenautoriteiten werken momenteel aan een gemeenschappelijke ruimtelijk economische visie op de kanaalzone en aan projecten ter stimulering van de economie in deze regio. Vertegenwoordigers van de Nederlandse en Vlaamse organisaties die het convenant ondertekenden. (foto Voka) Overheid maakt rommeltje van binnenvaartexamens Straks verder zonder basiscursus ADNR? De binnenvaart is niet te spreken over de manier waarop de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer tegenwoordig de binnenvaartexamens organiseert. In een brief aan staatssecretaris Etienne Schouppe dringt de Federatie Belgische Binnenvaart (FBB) aan op een gesprek. Bij Dangerous Goods Training (DGT), dat nog als enige basisen herhalingscursussen ADNR organiseert, ziet men het aantal deelnemers drastisch teruglopen en overweegt men zelfs met de basiscursus te stoppen. Allereerst zijn de data waarop de overheid dit jaar nog examens organiseert, bepaald niet gelukkig gekozen: 5 augustus, 7 oktober en 2 december. Dirk Beernaert van DGT vraagt zich af hoe hij nog cursussen moet inplannen. “5 augustus valt midden in de verlofperiode en is dus totaal verloren. En als je in oktober examen afneemt, moet je in september een cursus aanbieden. Traditiegetrouw is dat een van de moeilijkste maanden om mensen op cursus te krijgen. 2 december is de enige datum die fatsoenlijk ligt.” Examenlocatie Een andere bron van ergernis is de examenlocatie: hartje Brussel, terwijl Antwerpen toch de binnenvaartstad bij uitstek is. Vooral Nederlandse kandidaten zouden daardoor afhaken. Ook op de aanmeldingsprocedure is veel kritiek: als kandidaten niet ruim op voorhand inschrijven voor een cursus zit het eerstkomende examen vaak vol en moeten ze twee maanden. Bovendien moeten kandidaten voor het ADNR-attest binnen zes maanden na de cursus slagen voor hun examen. Ze mogen één keer herkansen, maar de kans bestaat dus dat ze niet eens toekomen aan deze herkansing. Er worden ook te weinig examendagen georganiseerd, luidt een andere klacht. Daardoor wordt het schippers vrijwel onmogelijk gemaakt om op korte termijn verschillende attesten te behalen. Verder zou men vaak wekenlang moeten wachten op de examenuitslag. Bekrompen systeem “Heel ergerlijk”, zegt Beernaert. “Ik ben meer dan twintig jaar actief in het organiseren van ADNR-cursussen en ben nooit eerder geconfronteerd geweest met een dergelijk bekrompen systeem dat haaks staat op de belangen van iedereen.” “De miserie is in 2007 begonnen, toen het organiseren van de binnenvaartexamens werd overgeheveld naar het directoraat-generaal Vervoer te Land. Tot die tijd ging alles uitstekend en vonden de examens in Antwerpen plaats. Maar nu merk je dat de overheid de capaciteit niet heeft om de examens op een klantvriendelijke manier te organiseren. Persoonlijk lijkt het me beter de zaak te privatiseren, zoals reeds het geval is voor het ADR wegvervoer.” Bij DGT ziet men de aanmeldingen voor de basiscursus ADNR voor de binnenvaart gestaag omlaag gaan. “Als het bij vijf inschrijvingen voor de cursus in september blijft, moeten we wellicht overwegen om hem te annuleren, want we willen niet met verlies werken.”

Binnenvaartkrant