Views
3 years ago

2009-14

 • Text
 • Juni
 • Binnenvaartkrant
 • Binnenvaart
 • Jaar
 • Schip
 • Behouden
 • Nieuwe
 • Wensen
 • Grote
 • Twee

De Binnenvaartkrant 12

De Binnenvaartkrant 12 30 juni 2009 We winden er geen doekjes om, in de havenwereld sta je nooit stil. Onze mensen kiezen voor actie. Doeners en denkers die weten wat ze willen en er ook werk van maken. Geen wonder dat we samen aan het roer staan van een bruisende wereldhaven. De plaats bij uitstek waar je veel kan beleven en vooral bewegen. Het Gemeentelijk Havenbedrijf beheert, onderhoudt en exploiteert de volledige infrastructuur: van dokken en sluizen tot kranen, sleepboten en baggerschepen. Medewerkers kunnen dus heel wat richtingen uit in deze boeiende, internationale werkomgeving. In ruil garanderen we straffe extralegale voordelen en een mooi evenwicht tussen werk en privé. Het resultaat? Een hecht team dat trots is om de haven mee uit te bouwen. Met volle overtuiging en volle kracht vooruit. www.havenvanantwerpen.be/jobs

De Binnenvaartkrant 13 30 juni 2009 Geslaagd verrassingsfeest voor pater Machar “Als mensen achter mensen staan, kunnen ze wonderen doen” DOOR SARAH DE PRETER Met spijt in het hart maar met een geweldig feest hebben zo’n duizend mensen afgelopen zaterdag afscheid genomen van pater Machar Verhaeghe, die 65 jaar is geworden en met pensioen gaat. Wie dacht dat een geheim in de binnenvaart nooit lang een geheim blijft, heeft het mis. Pater Machar, die altijd middenin de schippersgemeenschap heeft gestaan, was namelijk absoluut niet op de hoogte van de ‘vriendelijke samenzwering’ die zich al een paar weken rond zijn figuur voltrok… Zaterdagmiddag kwam een nietsvermoedende pater Machar bij bunkerbedrijf De Wit nog een nieuwe bunkerboot dopen. Daarna moest hij z’n autosleutels inleveren en werd hij geblinddoekt ‘ontvoerd’. Op het voetbalveld tegenover het Kerkschip zaten zo’n duizend mensen uit de binnenvaart, familieleden, vrienden en collega’s van de pater muisstil op hem te wachten. Toen de blinddoek eindelijk afmocht, barstte er een geweldig applaus los. De sector heeft dit grote verrassingsfeest maandenlang in het diepste geheim voorbereid. Dat wil zeggen: iedereen was op de hoogte, behalve de pater zelf. Fata morgana De initiatiefnemers waren de Scheepsboys en Girls en het Schippersgilde. Ze kregen hulp van de Beheerraad van het Kerschip, het Rijn- en Binnenvaartmuseum, De Schroef en de Lourdes-vrienden. Ook de andere binnenvaartaalmoezeniers en zelfs bisschop Van den Berghe werden bij de plannen betrokken. De grootste uitdaging was: hoe leg je duizend schippers het zwijgen op? Het leek een onmogelijke opdracht. Daarom kreeg de missie de naam ‘Fata Morgana’ mee. Sinds zaterdag staat als een paal boven water dat binnenschippers – als ze dat echt willen – collectief kunnen zwijgen als een graf. Het onmogelijke werd namelijk waar: tot en met zaterdagmiddag was pater Machar in de waan dat hij om drie uur een mis zou doen voor een select groepje bestuursleden. “Ik wist niet dat wij in de binnenvaart Pater Machar zegent zijn laatste schip in: bunkerboot Deugniet. Geblinddoekt en nietsvermoedend komt pater Machar het terrein opgelopen. (Foto’s Sarah De Preter) zoveel bestuursleden hadden”, aldus een zichtbaar ontroerde Machar tijdens de dienst. “Awel, bedankt!” Machar Verhaeghe had achttien jaar het roer van het Kerkschip in handen en was voor veel schippers een spilfiguur bij wie ze terecht konden met hun vreugden en noden. Hij begeleidde belangrijke momenten in hun leven: dopen, communies, huwelijken, begrafenissen en daarnaast talrijke scheepsinzegeningen. In de Homilie dankte bisschop Van den Berghe de pater en de schippers voor zoveel gemeenschapszin. “Rond Machar is steeds een levendige gemeenschap bijeengekomen. Als bisschop ben ik dikwijls een beetje jaloers op hem geweest. De binnenvaart vraagt als parochie veel inzet, maar aan de andere kant is ze ook een zeer hechte gemeenschap.” “Velen hebben Machar niet alleen als een priester gekend maar ook als een vriend”, zei hoofdaalmoezenier Pater Jehaes. “De combinatie mens en priester heeft hij ten volle verwezenlijkt. Met zijn leuke karakter, zijn inzet en humor heeft hij veel vrienden gemaakt. Het Kerkschip bruist van het leven en dat is zijn verdienste.” Opvolger Pater Machar, die door de emotie gedurende de hele mis een beetje van slag was, dankte zijn collega’s die samen met hem de mis op- droe- gen. “Bij jullie kon ik altijd bemoediging vinden. Als priesters heb je elkaar hard nodig. Als mensen achter mensen staan, kunnen ze wonderen doen. Kijk maar naar het wonder dat zich hier vandaag heeft voltrokken. Het lijkt wel de wonderbare broodvermenigvuldiging!” Tot de schippers sprak de pater de humoristische maar ook warme woorden: “Ik wist niet dat jullie zo goed konden zwijgen! Soms kreeg ik jullie in de kapel niet eens tot zwijgen…Maar van het moment dat ik achter het altaar stond, was het altijd stil. En als de mis gedaan was, was het juist alsof de beurs gedaan was: een getetter van jewelste! Mijn grootste vreugde is dat jullie altijd meegevierd hebben – bij lijden maar ook bij vreugde. Daar dank ik jullie voor.” Tijdens het afscheidsfeest van pater Machar werd ook diens opvolger aan de binnenvaart voorgesteld. Priester Jos Van Hoof (53) is 26 jaar lang missionaris geweest in Venezuela. “Je kan geen betere missiepost hebben dan de schippers”, aldus Machar, die Van Hoof een fantastische kerel noemde. “Hij gaat het nog veel beter doen dan ik!” Duizend mensen woonden het afscheid bij. Machar Verhaeghe over zijn opvolger Jos Van Hoof (links): “Hij gaat het nog veel beter doen dan ik!”

Binnenvaartkrant