Views
3 years ago

2009-04

 • Text
 • Schip
 • Februari
 • Binnenvaartkrant
 • Matroos
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Wensen
 • Behouden

De Binnenvaartkrant 6 10

De Binnenvaartkrant 6 10 februari 2009 VOOR SCHEEPVAARTKEURINGEN Huisartsenpraktijk Schellingwoude Tel. 020 490 42 31 Op loopafstand (150mtr) van de Oranjesluizen in Amsterdam Ruime parkeergelegenheid. Schellingwouderdijk 240 1023 NL Amsterdam GYRON CREW ZOEKT TER OVERNAME i.o.v. MS Kantara Partyboot bedrijf met locatie 1 lichtmatroos en/of matroos i.b.v. Noord Holland. dienstb. met functie lichtmatroos/ Reacties onder nummer matroos 2jr. Vrt. Vaar/verlof i.o. 20090301 naar het bureau loon conform CAO. van dit blad. Tel. 015-2578294 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Lindos / Heros 1 lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/ matroos 2jr. Vrt. Vaar/verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2578294 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Matthinge 1 lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/ matroos 2jr. Vrt. Vaar/verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2578294 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Mediation 1 lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/ matroos 2jr. Vrt. Vaar/verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2578294 SCHEEPS- BETIMMERING OOK JACHT- BETIMMERING Timmer- & Scheepstimmerbedrijf, Meubelmakerij ARIE VAN LOENEN BV Molenvliet 65, 3335 LH Zwijndrecht Telefoon (078) 610 39 39 GERECHTSDEURWAARDERSKANTOOR BRIERS & DUJARDIN Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een B.V.B.A. heeft aangenomen Kipdorp 42 - 2000 ANTWERPEN (België) 03/213.58.20 - 03/231.60.52 s.vandam@briers-dujardin.be Onderhandse verkoop onder de opschortende voorwaarde van afwezigheid van hoger bod van het binnenschip “NADA” (“KMG”) • Naam : “NADA” voorheen “Palmyre” (varende onder de benaming “KMG”) • Artikel van teboekstelling : 03.06.650.1930 • Type : motorvrachtschip met stalen romp bestemd voor vervoer van vaste goederen • Netto tonnenmaat : 977,625 ton • Lengte o.a. : 67,02 m. – Breedte o.a. : 8,24 m. – Diepgang : 2,63 m. • Bouwjaar & -werf : 1930, J. Boel te Temse • Motor : ABC – 294 kW • Meetbrief : Brussel d.d. 20/12/2000 nr. BRB36878, geldig tot 20/12/2015 Het schip is te bezichtigen op zijn huidige ligplaats mits toegangsbewijs te verkrijgen op het bovenvermelde Gerechtsdeurwaarderskantoor BRIERS & DUJARDIN, waar ook alle inlichtingen te verkrijgen zijn en waar tevens de memorie van verkoopsvoorwaarden ter inzage ligt van de liefhebbers. Huil maar niet om mij, alleen mijn aardse leven is voorbij. Mijn taak op aarde is volbracht, ik weet dat mij een ander leven wacht. Denk niet dat jullie mij verloor ik ga alleen maar voor, aan gene zijde leef ik door. Weet dat ik daar op jullie wacht, tot die tijd wens ik jullie kracht Met droefheid, maar vol bewondering voor de moed waarmee zij haar ziekte heeft gedragen en met dankbaarheid dat aan haar lijden nu een einde gekomen is, geven wij u kennis van het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma Geertje Willemina van Ochten - Schreuders Weduwe van Jan van Ochten in de leeftijd van 85 jaar. 3 februari 2009 Correspondentieadres: G. van Ochten Maashaven 216 3072 HS Rotterdam Gerrit en Martha Jolanda en Geert Robin, Sascha Manuel Tiny en Wim Natasja en Dennis Divano Desiré en Steven Silvester De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden te Rotterdam. GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Mejana 1 lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/ matroos 2jr. Vrt. Vaar/verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2578294 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Navigatie 1 lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/ matroos 2jr. Vrt. Vaar/verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2578294 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Passage 1 volmatroos en/ of matroos i.b.v. dienstb. met functie matroos 2jr. Vrt. Vaar/ verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2578294 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Ravi 1 lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/ matroos 2jr. Vrt. Vaar/verlof i. o. loon conform CAO. Tel. 015-2578294 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Sardana 1 lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/ matroos 2jr. Vrt. Vaar/verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2578294 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Sensation 1 lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/ matroos 2jr. Vrt. Vaar/verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2578294 GYRON CREW ZOEKT i.o.v. MS Spauwer 1 lichtmatroos en/of matroos i.b.v. dienstb. met functie lichtmatroos/ matroos 2jr. Vrt. Vaar/verlof i.o. loon conform CAO. Tel. 015-2578294 VELE SCHEEPSSIERADEN www.nauticstyle.com Uittreksel uit de beschikking verleend door de Beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen op 27 oktober 2008 : In zake : A.R.Nr. 08-4261-B Wij, beslagrechter, Stellen verzoekende partij in het bezit van het binnenschip “NADA” voorheen Palmyre, mogelijk varende onder de benaming KMG.: gebouwd op de Boelwerf te Temse op 7.04.1930, met volgens meetbrief nr. 36878 en metingsmerk BR.36878 op 25.03.1930 de volgende maten: • lengte : 67,14 m • breedte : 8,29 m • voortstuwingsmotor : één motor ABC type 6MDU nr. 9816 (294KW/750tr) Teboekgesteld op het scheepshypotheekkantoor te Antwerpen onder artikel 03.06.650.1930 op 25.03.1930, Machtigen de vertogende partij om over te gaan tot de verkoop, zelfs uit de hand, door gerechtsdeurwaarder R. Dujardin te Antwerpen, Kipdorp 42, op voorwaarde dat is voldaan aan alle wettelijke vereisten. Kennisgeving

De Binnenvaartkrant 7 10 februari 2009 Binnenvaartvoorlichting voor scholieren Waar varen we langs? Nieuwe voorlichtster Petra Figee versterkt het team van het BVB. (foto BVB) De eerste maanden van het jaar staan bij veel scholieren in het teken van keuzes maken. Kiezen naar welke opleiding je wilt als in september het nieuwe schooljaar weer begint. Daarom staan voor een organisatie als het BVB die eerste maanden van het kalenderjaar in het teken van voorlichting aan scholieren. Zo stond in Vlissingen in het Maritiem Instituut Michiel de Ruyter bij de open dagen voor mogelijke leerlingen de wand met indrukwekkende, actuele binnenvaartfoto’s – zoals het BVB die heeft opgetuigd – en voor die wand presenteerde Han van Roozendaal de mogelijkheden voor leerlingen om deel te nemen aan het binnenvaartonderwijs. Han van Roozendaal is de onderwijscoördinator van de binnenvaart. STC Vorige week woensdag werd bij het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam ook een presentatie gegeven van de kansen die de binnenvaart biedt aan jonge mensen. Wilco Volker van het BVB verzorgde die presentatie, samen met Bob Daanen van bevrachtingskantoor en rederij Imperial-De Grave. Drijvende Kracht De binnenvaartvoorlichtingsfilm met de ijzersterke titel ‘De Drijvende Kracht’ wordt regelmatig vertoond in het Maritiem Museum in Rotterdam bij de tentoonstelling ‘Haven in Beeld’. Het BVB heeft deze film vervaardigd en daarin wordt getoond wat de kracht is van de binnenvaart, met prachtige beelden. Nieuwe A-sponsor Er heeft zich weer een nieuwe A-sponsor aangemeld voor het werk van het BVB. Het is het bevrachtingkantoor Overmeer Transport uit Amsterdam. Nieuwe voorlichtster Petra Figee is de nieuwe voorlichtster bij het BVB. De 29-jarige Rotterdamse zal zich bezig gaan houden met de op bepaalde doelroepen gerichte voorlichting. Daarin heeft zij zich bekwaamd in Tilburg tijdens haar studie Communicatiewetenschappen. Bureau Voorlichting Binnenvaart Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam Bezoekadres: Rijn- en Binnenvaarthuis, Vasteland 12e, 3011 BL Rotterdam telefoon: +31 (0)10 412 91 51, fax: +31 (0)10 433 09 18 e-mail evo@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl Bezoek het BVB ook op internet: www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl VOORTOUW Nieuws van het BVB CCR WIL NAUWER SAMENWERKEN MET DE EU LAND IN ZICHT Deze rubriek is vooral bestemd voor hen die varen of in het verleden veelvuldig op de Europese vaarwegen te vinden waren. Bij Land In Zicht gaat het er namelijk om de plek op bovenstaande foto te herkennen. De foto is gemaakt ergens op een vaarweg. Het gefotografeerde object staat op, maakt deel uit CCR reikt Europese Commissie de hand Voor de verdere ontwikkeling van de binnenvaart is het goed als de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en de Europese Commissie inhoudelijk nauwer gaan samenwerken. Dat zei Jean- Marie Woehrling, secretarisgeneraal van de CCR, tijdens het 6e IVR-Colloquium dat 22 en 23 januari in Praag plaatsvond. Woehrling bood de Europese Commissie aansluitend de steun en expertise van zijn organisatie aan. De afgelopen jaren waren er spanningen tussen de CCR en de Europese Commissie. Ze verschillen van mening over wie welke zeggenschap moet hebben over nautischtechnische, economische en juridische aspecten op de Rijn. Brussel probeert zijn macht op dat vlak te vergroten en dat zou ten koste kunnen gaan van Straatsburg. www.vlootschouw.nl U kunt iedere dag kijken op www.vlootschouw.nl naar alle schepen die vanaf 1999 als nieuwbouw in de Binnenvaartkrant hebben gestaan. Per schip vindt u een mooie foto en informatie over de technische eigenschappen van het schip, leveranciers die in die tijd meegewerkt hebben om het schip te bouwen en interessante links naar deze leveranciers. Kijk snel en laat u meeslepen door deze schepen. nu 996 schepen! NIEUW TOEGEVOEGD: vanofisdeoevervandezevaarweg.Watwij willen is dat de lezer van De Binnenvaartkrant ons vertelt waar deze foto gemaakt is. Dit inzicht van het land dat u als opvarende van een binnenschip passeert kan u een vlag van De Binnenvaartkrant opleveren. Stuur een kaartje met de juiste locatie (vaarweg ... ter hoogte van ...) op aan de redactie van deze krant: De Binnenvaartkrant Betr. Land In Zicht Postbus 24202 3007 DE Rotterdam De handreiking van Woehrling – die dat overigens al eerder deed – kan de competentiestrijd bezweren. Jonathan Scheele, directeur Vervoerslogistiek, Trans-Europese vervoernetwerken en Co-Modaliteit bij het Directoraat-Generaal Energie en Vervoer van de Europese Commissie, ging in zijn voordracht uitgebreid in op de rol en de betekenis van de binnenvaart in het Europese vervoersbeleid. Hij kondigde het Groenboek voor de Trans- Europese vervoernetwerken aan dat de Commissie binnenkort publiceert. CMNI-verdrag Aan de besprekingen in Praag namen vertegenwoordigers van internationale organisaties, nationale overheden, de binnenvaart, de verzekeringsbranche, de advocatuur coaster Cito • mts Ariana • ms Armira ms Deo Gratias • ms Duricha mts Hans-Nico • ms Loma Of stop de oplossing in de bus op de Prins Hendrikkade 12e op het Rotterdamse Noordereiland. Oplossing krant nr. 04 opsturen voor 18 februari 2009. De winnaar van krant nr. 03 is: Naam: A. Sap Plaatsnaam: Bergen op Zoom Scheepsnaam: Phoenix Oplossing: Ameide aan de Lek (Zie ook onze internetsite: www.binnenvaartkrant.nl voor Land In Zicht prijsvraag) en aan verwante sectoren uit dertien Europese landen deel. De bijeenkomst stond in het teken van actuele ontwikkelingen op het gebied van het Europese vervoers- en binnenvaartbeleid en het vervoersen aansprakelijkheidsrecht. Een van de belangrijkste onderwerpen was het CMNI-verdrag, dat internationale vervoersvoorwaarden regelt. Het ‘Verdrag van Boedapest’ is inmiddels door veertien landen geratificeerd. Op 1 december vorig jaar trad het ook in België in werking. In Praag werden voor het eerst de Internationalen Verlade- und Transportbedingungen IVTB 2009 voorgesteld en besproken. Die zijn samen door de juridische commissie van de IVR en de VBW opgesteld. De nieuwe voorwaarden werden tijdens het colloquium in Praag aan het internationale bedrijfsleven aanbevolen. Ze kunnen worden gebruikt voor zowel grensoverschrijdende als nationale transporten. OFFICIEEL DEALER BINNENVAART MWM STORK DEUTZ BOLNES WÄRTSILÄ WERKSPOOR www.hoogendijksliedrecht.nl +31(0)184 49 30 30

Binnenvaartkrant