Views
2 years ago

2006-06

 • Text
 • Jaar
 • Maart
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Onze

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 4 14 MAART 2006 FAMILIEBERICHTEN PERSONEEL GEVRAAGD [ Familieberichten ] Familieberichten zijn mededelingen van: geboorte, verloving, huwelijk, overlijden, dankbetuiging en in memoriam. Het plaatsen van een familiebericht in De Binnenvaartkrant kost € 0,71 per mm in hoogte, excl. 19% BTW. Zo geeft u een Familiebericht op: Telefonisch: 010-4140060 (ma. t/m vr. van 09:00 tot 17:00 uur) E-mail: service@binnenvaartkrant.nl Fax: 010-4140212 Schriftelijk: De Binnenvaartkrant, Afd. Familieberichten. Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam (met vermelding van naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent). Sluitingstijden: Familieberichten kunt u tot maandagmorgen 10:00 uur, in de oneven weken, opgeven. NB: Voor alle zorgvuldigheid worden Familieberichten alleen geplaatst als verifi catie van de afzender mogelijk is. TOS zoekt: Stuurlieden en (Vol)Matrozen Stuurlieden met patent (Vol)Matrozen: • in bezit van dienstboek • (inter)nationale binnenvaart dé maritieme vacaturesite www.tos.nl Interesse? Bel ons of bezoek onze website voor vacatures in de zeevaart, binnenvaart, bagger of voor walbanen TOS ROTTERDAM • WESTERKADE 7a 3016 CL ROTTERDAM • TEL. 010 - 436 62 93 TOS VLISSINGEN • BOULEVARD BANKERT 308 4382 AC VLISSINGEN • TEL. 0118 - 44 09 11 ADIEU mevrouw IKE DE WIT “Adieu mevrouw Ike de Wit”, met deze woorden namen vrijdagavond de ouders en kinderen van het Schippersinternaat Prinses Margriet Holtenbroek en Prinses Margriet Aa-landen afscheid van mevrouw de Wit. ‘s Middags was er een afscheidsreceptie voor de ouders op het internaat in Holtenbroek, ‘s avonds volgde er in de schouwburgzaal van Odeon een voorstelling waarin de kinderen afscheid namen van hun juf Ike. Zevenendertig jaar geleden begon mevrouw de Wit als groepsleidster en heeft daarna al heel wat jaren de functie van adjunct directrice vervuld. In die jaren heeft zich heel wat afgespeeld, oud collega’s,medewerkers en ouders keken hier in het kort op terug. In een wervelende show genaamd, “Door de jaren heen”, die de kinderen en jongeren presenteerden passeerden verschillende televisieprogramma’s en actualiteiten uit de afgelopen 37 jaar de revue. Het publiek kon genieten van verschillende optredens met onder andere Tita Tovenaar, de André van Duin Show en Robbie Williams. Aan het eind van de avond werd juf Ike toegezongen door het voltallige personeel en tijdens het laatste refrein kwamen de kinderen al zwaaiend de zaal in en het podium op om juf Ike gezamenlijk een laatste keer uit te zwaaien. Gezocht kamermeisje/afwashulp en een matroos op cruiseschip Poseidon. Heb je ervaring, werk je graag in een team en is het geen probleem om lange tijd van huis te zijn. Schrijf dan een brief met foto naar: Filmar BV, De Horzak 97, 5347JA Oss. Het loket Scheepvaartcertificaten binnenvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat in Rotterdam gaat verhuizen. (Ditbetekentdatditloketopvrijdag31maartisgesloten). Per 1 april 2006 gaat het loket Scheepvaartcertificaten binnenvaart verhuizen van Rotterdam naar Den Haag. Wat betekent dat voor u? Vooruwscheepvaartcertificatenbinnenvaartkuntumetingangvanmaandag3april2006ophetnieuwe adresterecht: Nieuwe Uitleg 1 2514 BP Den Haag De Heer is mijn herder. Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat geheel onverwacht van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma Evertje Langius-Hogenhorst Evy sinds 25 januari 1992 weduwe van Joop Langius (voorheen m/s “Evy”) *Kampen, 10 juli 1937 †IJsselmuiden, 9 maart 2006 Correspondentieadres: K. Langius Krekelveen 440 3205 RK Spijkenisse in de leeftijd van 68 jaar. Spijkenisse: Klaas Langius Pia Langius-van Sluis Léonie John Ilona Nick Nieuwegein: Gerrit Langius Ans de Jager Cisca Arno De rouwdienst zal worden gehouden woensdag 15 maart om 13.30 uur in de Hervormde Dorpskerk aan de Dorpsweg te IJsselmuiden. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te IJsselmuiden. Voor de dienst is er van 12.45 tot 13.15 uur gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in het “Uitvaartcentrum IJsselmuiden”, Dorpsweg 38-B. Moeder hield van bloemen. Postbus 13194 2501 ED Den Haag T 088 489 00 00 F 070 456 25 60 Moedig telde zij haar zegeningen en deed haar handen samen “Het is goed zo, ik ga naar de Heer” Bedroefd dat we haar moeten missen, maar dankbaar voor alles wat zij ons heeft meegegeven, geven wij kennis dat op 8 maart van ons is heengegaan onze lieve dierbare moeder op de leeftijd van 83 jaar Janny Mannak - de Jong sinds 1997 weduwe van Jacob Mannak m.s. Janny Wormer Garderen : Martin en Elly : Tiny en René : Rina De begrafenis heeft op 14 maart plaatsgevonden op de Oosterbegraafplaats, Voorsterallee in Zutphen. Correspondentie-adres: Rietbergstraat 183 7201 GH Zutphen Openingstijden loket van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 16:00 uur. Oponzeinternetsitewww.ivw.nlkuntuderoutebeschrijvingnaarhetnieuweadresvinden. E via internet www.ivw.nl onder het kopje ’Contact’ VoormeerinformatiekuntucontactopnemenmetInformatiecentrumInspectieVerkeerenWaterstaat telefoon0884890000. Op 17 februari jl. vond er een afscheidsreceptie plaats op het internaat Prinses Margriet locatie Holtenbroek te Zwolle Mevrouw de Wit werd o.a. toegesproken door de voorzitter Raad van Bestuur en de oudercommissie. De eerste groep “kinderen” , waar Mevr de Wit 37 jaar geleden mee gestart is, zongen haar toe. Vele mensen kwamen uit het hele land om persoonlijk afscheid van Mevr. de Wit te nemen. De receptie mondde uit in een gezellige reünie. AANKONDIGING EXECUTORIALE VEILINGVERKOOPVAN HET MOTORSCHIP “GRIZZLY” EN DE DUWBAK “EISBäR” Ten overstaan van één van de notarissen, dan wel een waarnemer daarvan, van notariskantoor Van Nieuwland en De Randamie, aan het Haagseveer 34 te Rotterdam, tel. (+31)010-4330355 fax (+31) 010-4149216, e-mail: sterre@vannieuwland.knb.nl, zal op dinsdag 4 april 2006 vanaf 14.00 uur de executoriale veilingverkoop plaatsvinden van de in het Register der binnenschepen Antwerpen (België) ingeschreven binnenschepen:1. het stalen motorvrachtschip “Grizzly”, artikel van teboekstelling 03.17.031.1989, gebouwd in 1905 in Nederland, verbouwd in de jaren 1972, 1983 en 1992 door de Ruhrorter Schiffswerft te Duisburg, met een lengte van 95,26m, een breedte van 11,08m, een netto-tonnenmaat van 1940,775 T, voortbewogen door een MAK dieselmotor, met een vermogen van 662 kilowatt; 2. de stalen duwbak “Eisbär” , artikel van teboekstelling 03.18.028.1998, gebouwd in 1988 te Dezdan (Joegslavie) door de werf Dunav, met een lengte van 76,97m, een breedte van 11 m, een netto-tonnenmaat van 1820,801 T, zonder eigen voortstuwing.De omschrijving luidt overeenkomstig de omschrijving in voornoemd Register en wordt gegeven zonder verantwoordelijkheid voor eventuele vergissingen of onvolledigheden.Een nadere omschrijving van de schepen is beschikbaar bij voornoemd notariskantoor. De executie geschiedt op verzoek van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht KBC Bank, gevestigd te Brussel, Havenlaan 2, ten deze domicilie gekozen hebbende te Rotterdam, Scheepmakershaven 27-28 ten kantore van Jumelet Verhagen Advocaten ingevolge het bepaalde in Boek 2, Titel 4, Afdeling 1, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, op grond van een conservatoir beslag d.d. 22 april 2005, juncto een vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen van 26 januari 2005, juncto de beslissing tot tenuitvoerlegging van de Voorzieningenrechter Rotterdam d.d. 14 juli 2005, luidende jegens de vennootschap naar Belgisch recht Belgium Ship Logistik BVBA, gevestigd te Antwerpen (Belgie), Frankrijklei 38 bus 9. De schepen zijn gelegen aan de binnenvaartsteigers in de Waalhaven, Zuidzijde, te Rotterdam.De schepen worden zowel ieder afzonderlijk als tezamen in veiling gebracht. Iedere belangstellende wordt aangeraden om zich voor nadere informatie, waaronder de toepasselijke veilingvoorwaarden, tot voornoemd notariskantoor te wenden. Bezichtiging in overleg met voornoemd notariskantoor.

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 5 14 MAART 2006 Met beide benen op de grond door gesmolten sneeuw Neckar en Moezel waren afgelopen weekend gestremd wegens hoogwater. Kaub steeg maandagmorgen naar 558 centimeter. Het is wel weer wennen aan het sterk gewassen water op de Rijn. De smeltende sneeuw in Zuid- Duitsland en de Alpen zet de Rijnvaart weer met de beide benen op de grond, want de vrachten maken een omgekeerd evenredige beweging. De zijrivieren waren maandag alweer vrijgegeven en op de Boven-Rijn zakt het water alweer met decimeters tegelijk. Maar de huidige waterstand kan wel weer tegen eens tootje. In bevrachterkringen wordt opgelucht adem gehaald. ‘Het lage water heeft lang genoeg geduurd.’ Het zal geruststellend zijn dat er nog een flink pak sneeuw ligt, dat eenmaal gesmolten de Rijn weer zal voeden. Met het wassende water daalden geheel volgens de verwachting de vrachtprijzen. Werd vorige week voor de kolen naar de Ruhr nog drie euro betaald, dat was maandagmorgen alweer teruggelopen naar 2,5 euro per ton. Losse partijen naar Thionville betaalden vorige week nog 9,5 euro, dat was maandag al gezakt naar acht euro. In de tankvaart staan januari en februari in de boeken als goede maanden. De nieuwe vrachtprijzen als gevolg van de waterstanden laten alweer zien dat maart een flinke dip betekent. De vrachten zijn net voldoende om de bunkernota In tijden van laag water zijn het vooral de kolenvrachten (dikke lijn) die de VAART!Vrachtindex (dunnere lijn) omhoog trekken. Kolen naar Mannheim, Neckargartach, Blénod, Thionville en soortgelijke bestemmingen worden verscheept tegen degelijke toeslagregelingen. Na een piek in november (177,2), zakte de kolenindex in december (150,2) en januari (141,6). In februari, na 52 kolenreizen (op 299 verwerkte vrachtmeldingen), is de index opnieuw gestegen naar een gemiddelde van 161,5. VAART! Vrachtindicator Deelnemende schippers ontvangen bij de De VAART!Vrachtindicator een actueel overzicht van de vrachtprijzen per e-mail als ze de gegevens van de eigen reizen (vrachtprijs, bestemming, lading) opgeven. De Nieuw onderdeel op www.binnenvaartkrant.nl VAART!Vrachtindicator verstrekt anonieme gegevens, die niet traceerbaar zijn. Al meer dan 400 schippers nemen deel. De databank bevat ruim 10.000 reisgegevens. Aanmelden kan via de website www.vaart.nl. Grootste ramp? De brandstofprijzen zijn tot ongekende hoogten gestegen. Het ziet er niet naar uit dat ze weer substantieel zullen dalen. Sterker nog, een verdere stijging lijkt veel realistischer. Binnenvaartondernemers, maar ook hun klanten, ondervinden de gevolgen aan den lijve. Wat is de grootste ramp van de gestegen brandstofprijzen? Met deze vraag zijn we een nieuw onderdeel op de internetsite van de Binnenvaartkrant gestart: een poll waar lezers van deze krant en bezoekers van de website hun mening kunnen geven. De uitkomsten van deze opiniepeiling worden zowel op www.binnenvaartkrant.nl als in de krant gepubliceerd. Wat is voor de binnenvaart de grootste ramp van de gestegen brandstofprijzen? De winst neemt af Schippers moeten (nog) meer uren maken (Meer) faillissementen Verlies van lading aan andere vervoersvormen Anders, namelijk…. Uw mening telt! Ga naar www.binnenvaartkrant.nl en klik rechts op “Poll”. Vervolgens kunt u uw antwoord en eventueel een toelichting geven. te kunnen voldoen, zo klinkt het momenteel. Een bekend geluid dat in 2005 veel werd gehoord. Index (bijgewerkt tot en met 10 februari) De VAART!Vrachtindex sloot vrijdag 10 februari, na een week met 223 vrachtmeldingen, 2,7 punten hoger dan de vorige week op 143,9. Over de laatste zeven dagen zakte de index tien punten naar 143. De beladingsgraad steeg over de week met 1,3 procentpunt naar 63,4 procent. De gemiddelde bruto-opbrengst per ton per dag kwam over de week 3 eurocent lager op 0,98 euro. In de droge lading steeg de vrachtindex met 1,7 punt naar 137,4, de weekindex zakte met 10,2 punten naar 135,3. De belangrijke deelindex voor het opvarige werk steeg over dertig dagen met 5,9 punten naar 170,1, over de week was er een daling met 10,4 punten naar 170,1. De weekindex voor de afvaart zakte met 7,9 punten naar 96,1. Het Wechselverkehr zakte over zeven dagen met acht punten naar 138,7. De weekindex voor Noord-Zuid/binnenlands noteerde 7,4 punten lager op 121,8. De kolenindex sloot over dertig dagen 6,5 punten hoger op 152,9 en over de week 6,5 punten lager op 157,2. Zand en grind van de Rijn blijft duur, het aantal meldingen gering; de index over zeven dagen steeg 20,3 punten naar 116,5. De containerindex over de week sloot anderhalve punt lager op 47,8. Voor de kleinste tonnageklasse met schepen tot 700 ton kwam de weekindex 23,9 punten lager uit op 164,4, in de klasse 700-1500 ton was er een afname met twee punten naar 145,3, in de klasse 1500- 2500 ton verloor de index 13,7 punten naar 120,9 en in de klasse boven de 2500 ton was er een verlies met 2,1 punt naar 113,3. De 'Moezel / Saar Monitor' geeft over de voorgaande dertig dagen een kans van 33,8 procent (-4,7 procentpunten) JA! .. Vul in en stuur de bon in een open envelop zonder postzegel naar: De Binnenvaartkrant Antwoordnr. 70133 3070 VB Rotterdam * Buitenland op aanvraag * Uw abonnement dient 2 maanden van te voren schriftelijk opgezegd te worden Kolenvervoer neemt verder toe. (foto MGR) op retourreizen aan, over de week 17,2 procent (-7,8 procentpunten). De tankvaartindex steeg over 30 dagen met 12,5 punten naar 246,3; over de week staat de index over 7 dagen 33,3 punten hoger op 276,6. De VAART!Vrachtindex geeft het gemiddelde van 984 droge lading- en 41 tankvaartreizen over de laatste 30 dagen omgerekend naar vracht per ton per kilometer (tkm), met 1,46 eurocent per tkm als indexwaarde 100. De leegvaartindex nam iets af: schepen voeren over de week gemiddeld 16,6 procent (-0,1 ik wil graag dat 'de Binnenvaartkrant' voor mij blijft schrijven! .. ik word tot wederopzegging en voor ten minste 1 jaar abonnee Verzendadres: (evt.)Bedrijfsnaam: T.a.v. Naam: Adres: Postcode/Plaats: Telefoonnummer: BTW nummer: Faktuuradres zelfde als verzendadres Faktuuradres anders, nl.: (evt.)Bedrijfsnaam: T.a.v. Naam: Adres: Postcode/Plaats: Telefoonnummer: BTW nummer: Land: Email: Land: Email: Ik machtig 'de Binnenvaartkrant' de verzendkosten van € 20,- (incl. 6% btw) automatisch één maal per jaar van mijn rekening af te schrijven (Post)bankrekeningnummer: Tenaamstelling rekeninghouder: Na afschrijving heeft de ondergetekende 30 dagen de mogelijkheid zijn bank of Postbank opdracht te geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. Datum: Hantekening: procent) van het totale reistraject leeg naar de laadplaats. Het aantal lege (vaar)dagen voorafgaand aan de volgende reis nam af met 0,06 naar 0,89 dag gemiddeld. De gemiddeld betaalde brandstofprijs nam iets toe. Gasolie is 10 februari met 406,11 euro gemiddeld 2,20 euro per kuub duurder dan een week eerder; het prijsniveau ligt daarmee 97,4 procent boven dat van begin 2004. Over de week ging gemiddeld 17,6 procent (+1 procentpunt) van de brutovracht op aan brandstof, in de opvaart was dat 20,3 procent (+1,1 procentpunt). Ik betaal de verzendkosten van € 21,50 incl. 6% btw met de acceptgirokaarten die mij worden toegezonden.

Binnenvaartkrant