Views
3 years ago

2006-06

  • Text
  • Jaar
  • Maart
  • Schip
  • Binnenvaart
  • Rotterdam
  • Binnenvaartkrant
  • Pagina
  • Nieuwe
  • Schepen
  • Onze

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 40 14 MAART 2006 Emissievrij Imago Overheidstoezicht Asset management Klantrelaties Algemene regels Milieuzaken Zelfevaluatie Vernieuwing van de vloot Technische competentie Scheepsbetrouwbaarheid Justkar Sealing Company Edisonweg 15 3291 CK Strijen www.justkar.nl Tel.: +31(0) 78 674 3196 Fax: +31(0) 78 674 3470 Justkar Sealing Company richt zich op uw bestaande mechanische asafdichtingen, deze kunnen wij voor u reviseren of nieuw leveren. AKTIE Op mechanische asafdichtingen voor de ladingpompen Bornemann & Houttuin geven wij u, bij afname van 4 stuks, (Ook voor revisie) 25% korting • Actie loopt tm 31 maart 2006 zolang de voorraad strekt Het milieu is de grondslag van ons leven. Eigenaren en gebruikers van tankers die geconfronteerd worden met steeds strenger wordende milieueisen en de betrouwbaarheid van hun bedrijfsmiddelen willen verbeteren, kunnen hun voordeel doen met onze diensten. Nu het imago steeds meer in verband wordt gebracht met milieu-inspanningen, kunt u op ons rekenen bij het beheren van uw milieuzaken. www.lr.org Lloyd’s Register EMEA, Weena-Zuid 170, 3012 NC Rotterdam, The Netherlands Tel: +31 10 4145 088, Fax: +31 10 2140 190, Email: rot-marine@lr.org Services are provided by members of the Lloyd’s Register Group. Lloyd’s Register is an exempt charity under the UK Charities Act 1993. Voor alle reparaties boven de waterlijn moet u bij Visscher Scheepsreparatie BV zijn! Dealer van Volvo Penta Industrieweg 51b - 3361 HJ Sliedrecht Telefoon: 0184-496363, Fax: 0184-412432, Email: info@visscherscheepsrep.nl Scheepswerf Grave b.v. Maaskade 28, Postbus 52, 5360 AB Grave Tel. 0486 - 47 24 64, Fax 0486 - 47 59 88 e-mail: info@scheepswerfgrave.com • Alle voorkomende reparatie werkzaamheden • Nieuwbouw van alle typen bedrijfsvaartuigen • Dokcapaciteit 110 mtr Wordt u testbestuurder! Want alleen diegene die ons aanbod op hart en nieren heeft beproefd en door uitvoerig testen zijn voortreffelijke eigenschappen heeft herkend, kan uit overtuiging „ja“ zeggen tegen een succes belovend partnerschap. Ons gemeenschappelijke testtraject is de werkelijkheid, het harde, maar zelfbeschikte alledaagse beroep van de vrije particulier. Wij kennen uw problemen. Wij kennen ook de hulpverleningen, die u voort helpen. Vaart u een tijd lang met ons — u en uw zelfstandigheid zullen niet stranden. Het is als in de Formule 1: Pitstop, plaatsing, boordradio of weerbericht — met ons bent u steeds op de eerste rij aan de start. Daarmee ligt u helemaal vooraan in de dagelijkse wedren om het succes. Op deze trajecten kunnen wij gezamenlijk winnen: Oostelijk an westelijk Kanaalgebied, Elbe, Oder en Weser. Kanaal- an Rijnstroomgebied in wisselverkeer, Rijn en zij rivieren, Rijn - Main - Donau DIREKTE INFORMATIE: 0049 (203) 8 00 04 44 DTG Deutsche Transport-Genossenschaft Binnenschiffahrt eG. Fürst-Bismarck-Straße 21 · D 47119 Duisburg Telefoon 0049 (203) 8 0004-0 · Fax 0049 (203) 8 000443 www.dtg-eg.de · duisburg@dtg-eg.de

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 41 Nieuwbouw of verbouw vereist een contract waarin alles over het object tot in detail is beschreven. Een slecht dichtgetimmerd contract dekt de lading niet. Uitvoering, kwaliteit, levering en controle vragen om zekerheid. Offerte en bestek moeten worden aangevraagd, vergeleken en beoordeeld. Juridisch is er soms geen vuiltje aan de lucht. Technisch kunnen er dan echter onvolkomenheden te voorschijn komen. Partijen komen tegenover elkaar te staan. De discussie is geboren, de strijd begint. De zakenpartner wordt een tegenstander. Kosten en risico’s volgen. Een arbiter raapt uiteindelijk de brokstukken bij elkaar! Conclusie: het raadplegen van experts over de waterdichtheid van een overeenkomst kan hoge kosten en scheve gezichten voorkomen. Door Johan de Witte Advies- en ingenieursbureau VPC, gevestigd in Hardinxveld- Giessendam, en dochterbedrijf van Expertise- en taxatiebureau v/h Van Pelt & Co (waartoe sinds juni 2004 ook Bosdijk Expertise- en Taxatiebureau behoort) beoordeelt contracten, aanbiedingen en offertes op basis van technische ervaring. Deskundigen van de organisatie taxeren op voorhand verschillende aanbiedingen en offertes waarmee de ondernemer een betere onderhandelingspositie en meer zekerheid krijgt. Ook is het mogelijk door de deskundige een bestek te laten opstellen. Bij conflicten is er vaak veel onduidelijkheid. Het limietbedrag van de rechtsbijstandsverzekering is in veel gevallen al overschreden voordat de zaak is uitgesproken. Bijbetaling volgt tegen een onaangenaam tarief. De zaak wordt in een dergelijke situatie meestal gestopt, en dat is zeer onbevredigend voor alle partijen. Ergernis voorkomen heeft “veel meer waarde dan prijs”. Een waterdicht contract brengt vaart in de zaak! John van den Elshout (directeur) en Henk Wolthuis (adjunct-directeur) zijn de aandeelhouders van Van Pelt & CO, VPC en Bosdijk. Bureau Van Pelt & Co houdt zich bezig met expertise, IVW-inspecties (vroeger: Scheepvaartinspectie), taxaties en arbitrage. VPC adviseert op het gebied van nieuwbouw, ombouw en verbouw, maakt o.a. sterkte berekeningen stabiliteitsberekeningen en tekeningen. Bureau Bosdijk, eveneens bekend van scheepsbouwexpertise, inspecties en taxaties, heeft als extra dat het bureau geautoriseerd is door Germanischer Lloyd en voor die instantie inspecties uitvoert. Bosdijk opereert vanuit hetzelfde bedrijfspand aan de Industriestraat 6 in Hardinxveld-Giessendam. Cultuuromslag ‘Veranderende tijden en minder schade in de scheepvaart, hebben ons doen besluiten de vleugels uit te slaan en om te zien naar andere takken van sport waarin wij ons kunnen vinden en we van dienst kunnen zijn in de sector binnenvaart,’ vertelt John. ‘Door een combinatie van scholing, vakbeheersing en beter materiaal is schade met dertig procent afgenomen. Onze rol als expert is eveneens verminderd.’ ‘Het aantal schade’s is dan wel teruggelopen, maar als er dan een schade ontstaat, loopt het vaak meteen in de papieren. Vooral bij motorschade’s. Overgenomen overheidstaken en de uit nieuwbouw voortkomende adviezen, begeleiding en arbitragezaken zijn voor ons een welkome aanvulling van datgene wat is weggevallen.’ De Inspectie Verkeer en Waterstaat heeft plannen om op termijn bepaalde disciplines af te stoten, vertellen Van den Elshout en Wolthuis. Overheidstaken worden geprivatiseerd, de IVW zou afwillen van het zelf inspecteren van vaartuigen. Daarom is Van Pelt & Co gevraagd een pilot (praktijktoetsing) uit te voeren. Deze opdracht vertaalt zich in het volgen en inspecteren van een schip vanaf de aankomst in Nederland of de tewaterlating tot en met de proefvaart. De uitgave van het certificaat blijft voorlopig nog een verantwoordelijkheid van de IVW, die zich in de toekomst mogelijk zal beperken tot een controlerende taak. Op 1 maart is met deze try-out gestart. Deze taakovername is voor Van Pelt & Co niet helemaal nieuw. In tijden van grote drukte bij de inspectiedienst was er al regelmatig overleg. Het goede contact resulteerde er in dat bepaalde disciplines al werden gedelegeerd. Het voordeel van de samenwerking moet zich voor de scheepvaartondernemer vertalen in een korte wachttijd voor afspraken, waarbij één experttechnicus het hele traject gaat begeleiden. Uiteraard zal de overheidsregelgeving worden gehandhaafd. Het afsprakenen inspectiebeleid, overeenkomstig de bekende soepele en efficiënte werkwijze van Van Pelt&Co, zal naar verwachting een positieve werking hebben. Uniformiteit Om willekeur uit te sluiten hebben diverse inspecterende particuliere keuringbureaus de handen ineengeslagen en een kwaliteitshandboek ontwikkeld. Het Nederlandse Bureau Keuring Binnenvaart (NBKB) zorgt ervoor dat alle experts volgens de uniforme norm werken. Op gezette termijnen worden de experts geaudit door het NBKB. Tevens zijn er zogeheten feedbackdagen, waar de regelgeving aan de orde komt en lezingen worden gehouden om de kwaliteit van de experts verder te verbeteren. ‘Gezien het aantal draaiuren verkeert de motor in een goede staat,’ is een oordeel dat in veel eindconclusies van de huidige motorinspectierapporten voorkomt. Niemand kan daar wat mee! Sinds jaren wordt bij de aankoop van een schip een motorinspectie uitgevoerd door een machinefabriek. Soms is dat een bedrijf dat gespecialiseerd is in het merk van de motor of de keerkoppeling, maar ook deze vaak niet-merkgebonden bedrijven beschikken lang niet altijd over de vereiste kennis. Aan de hand van rapporten die na motorinspecties worden gemaakt, blijken er grote verschillen te bestaan in de manier waarop de installaties worden beoordeeld. Naar aanleiding daarvan zegt Wolthuis: ’Ons team heeft een protocol ontwikkeld waarbij een aantal zaken aan de orde komt, die naar onze mening belangrijk zijn om een juiste 14 MAART 2006 Van Pelt & Co voert op proef inspecties uit voor IVW Waterdicht contract brengt vaart in de zaak indruk van de installatie te krijgen. Door dit protocol op te stellen en te handhaven wordt de inspectie gestandaardiseerd voor elke machinefabriek welke een motorinspectie uitvoert. De kwaliteit wordt hierdoor gewaarborgd. Niet alleen de toestand van een installatie tijdens de keuring wordt beoordeeld, maar tevens de historie en de eventuele toekomstige reparaties.’ De voordelen van een dergelijk rapport voor de eigenaar, de financier en de verzekeraar spreken voor zich. De kosten van een inspectie volgens een standaardprocedure die wordt uitgevoerd door onafhankelijke machinefabrieken verschillen per bedrijf. ‘Uiteraard heeft de genoemde standaard niet tot doel de kennis van monteurs en bedrijven ter discussie te stellen,’ stelt Wolthuis voor alle duidelijkheid. Verkrijgbaar bij 'de Binnenvaartkrant': U kunt de boekjes afhalen op het kantoor van 'de Binnenvaartkrant' op de Prins Hendrikkade 12e, 1e verdieping. Ook kunnen de boekjes toegestuurd worden door onderstaande bon in te sturen naar: 'de Binnenvaartkrant', antwoordnummer 70133, 3070 VB Rotterdam. Bestellen via www.binnenvaartkrant.nl kan ook! (verzendkosten per boekje binnen Nederland €1,28, binnen Europa €2,25, buiten Europa €3,30). --------------------------------------------------------------------------------------- Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Straatnaam+huisnr: Postcode: Woonplaats: Land: Telefoonnummer: Email: BTW nr: Aantal ex. "De Beste Maatjes": Aantal ex. "66 Losse Steken": Ik machtig 'de Binnenvaartkrant' de kosten van de hierboven aangegeven bestelling automatisch van de hieronder genoemde rekening af te schrijven. (Post)bankrekeningnummer: Te naam stelling rekeninghouder: John van den Elshout (links) en Henk Wolthuis. (foto Johan de Witte) Datum: Handtekening:

Binnenvaartkrant