Views
2 years ago

2006-06

 • Text
 • Jaar
 • Maart
 • Schip
 • Binnenvaart
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Nieuwe
 • Schepen
 • Onze

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 18 14 MAART 2006 Wij wensen Waterway Holding veel succes met de Sound of Music TECHNISCH INSTALLATIEBURO B.V. PIJPLEIDINGEN B.V. Generatorsets HELDER & MAY B.V. SCHEEPSKRANENBOUW ARNHEM BV Scheepsreparatiebedrijf MISTI O.A. AUTOKRANEN - MOTORINBOUW - ELEKTRA - LASWERK - HYDRAULIEK

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 19 Aantal lossingen en ladingen in Vlaanderen blijven stijgen Binnenvaart raakt verankerd in Vlaamse economie In Vlaanderen verankert de binnenvaart zich steeds meer in het denken van de verladers. Dat blijkt uit cijfers van Promotie Binnenvaart Vlaanderen. Het aantal lossingen en ladingen langs de Vlaamse vaarwegen groeide vorig jaar naar 37,5 miljoen ton. Dat is een stijging van ruim 28 procent ten opzichte van 1998, toen in Vlaanderen het kaaimurenprogramma van start ging. Vooral het containervervoer met binnenschepen wint terrein. Begin jaren ‘90 deed de eerste container zijn intrede op de Vlaamse vaarwegen. Inmiddels is er een netwerk van binnenlandse terminals ontstaan. Zij behandelden vorig jaar 456.279 TEU, dat is dertien procent meer dan een jaar eerder. Ook in de Vlaamse zeehavens blijft de overslag van containers naar de binnenvaart stijgen. Alle vier zeehavens samen sloegen vorig jaar 2,65 miljoen TEU naar de binnenvaart om. Meer dan 95 procent van die overslag werd in Antwerpen gerealiseerd, waar de groei van de containerbinnenvaart gelijke tred houdt met de maritieme containeroverslag. Het belang van de binnenvaart voor de zeehavens neemt van jaar tot jaar toe. In 2005 heeft het binnenvaartvervoer in de De containerterminal in Meerhout is de oudste binnenlandse terminal in Vlaanderen. Hier werd vorig jaar 175.000 TEU overgeslagen. (Foto Sarah De Preter) zeehavens voor het eerst de grens van honderd miljoen ton overschreden. In Antwerpen steeg de binnenvaart met 2,9 procent. Ze vertegenwoordigt er nu bijna 58 procent van het maritieme goederenvervoer. In de haven van Gent vielen de overslagresultaten vorig jaar flink tegen. Dat had ook consequenties voor de binnenvaart, die er 2,4 procent achteruit ging. In Zeebrugge is het binnenvaartvervoer weliswaar gestegen, maar spelen binnenschepen nog steeds een te verwaarlozen rol. Via het project estuaire ontsluiting hoopt de Vlaamse overheid daar in de toekomst verandering in te brengen. Kaaimuren 14 MAART 2006 Bemoedigend is de structurele stijging van de lossingen en ladingen langs de Vlaamse vaarwegen. Dit geeft een goed beeld van de rol die de binnenvaart speelt in de binnenlandse verwerkende industrie. Vorig jaar is het aantal lossingen in Vlaanderen met 3,2 procent toegenomen. De ladingen stegen met 10,2 procent. Uit deze cijfers blijkt dat steeds meer bedrijven binnenschepen gebruiken voor de afvoer van producten. Wel blijven de lossingen ongeveer vier keer zo hoog als de ladingen. In totaal werden in 2005 langs de Vlaamse vaarwegen 37,5 miljoen ton goederen gelost of geladen. Dat is ruim 28 procent meer dan in 1998, toen het kaaimurenprogramma van start ging. Deze PPS-constructie, waarbij de overheid een deel van de aanlegkosten voor overslaginfrastructuur betaalt, blijft een enorm succes. Inmiddels zijn 109 dossiers ingediend voor de bouw van een overslagkade. Daarvan zijn al vijftig kaaimuren in bedrijf. De vervoersprestatie van de binnenvaart ging er vorig jaar op achteruit. Promotie Binnenvaart Vlaanderen ziet als oorzaak voor deze dip de afbouw van de staalnijverheid in de regio Luik. De neerwaartse ontwikkeling komt er na jaren van groei. Vergeleken met tien jaar geleden vervoert de binnenvaart in Vlaanderen immers 57 procent meer goederen. Vervoer op de ringvaart zal komende jaren sterk stijgen Brugse burgemeester wil nieuw kanaal Volgens de Brugse burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) biedt de kustvaart tussen Zeebrugge en de Westerschelde geen oplossing voor de bruggenproblematiek in zijn stad. Door de sterke groei van de binnenvaart klagen weggebruikers in Brugge al jaar en dag over openstaande bruggen. Moenaert is dan ook blij met de beslissing van de Vlaamse regering om een studie uit te voeren naar de perspectieven van de binnenvaart rondom Brugge. Op het kanaal van Gent naar Terneuzen zijn twee weken geleden een containerschip en een duwboot frontaal op elkaar gebotst. Bij het ongeval werd niemand gewond, maar het containerschip liep zoveel schade op dat het niet meer verder kon varen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van zetmeelfabrikant Cerestar in Sas van Gent. Het containerschip Monica zag na het passeren van de brug bij Sas van Gent de duwbak Jaarlijks passeren zo’n veertienhonderd schepen de ringvaart rond Brugge en het kanaal Brugge-Gent. Door de explosieve groei van de containeroverslag in Zeebrugge zullen dat er de komende tijd nog veel meer worden. Weggebruikers in Brugge zien de toekomst dan ook met somberheid tegemoet. Nu al ontstaan dagelijks files door de opengedraaide bruggen. Het is niet uit te sluiten dat de bedieningstijden van de bruggen nog verder zullen worden uitgebreid. Met alle gevolgen vandien voor het wegverkeer. De schepen worden ook steeds groter, waardoor de twee bruggen aan de Dampoortsluis steeds vaker samen openstaan. Het havenbestuur in Zeebrugge verwacht dat het aantal passages op de Ringvaart tegen 2010 groeit met 59 per week. Als oplossing lanceerde de Vlaamse regering vorig jaar het idee om zeewaardige binnenschepen in te zetten, die vanuit de haven buitenom over de Noordzee naar de Westerschelde zouden varen. Volgens Patrick Moenaert zal dit weinig verlichting brengen en moeten ook alternatieven worden onderzocht. Eén daarvan is de aanleg van een nieuw kanaal tussen Zeebrugge en het Kanaal Gent- Terneuzen. De Vlaamse dienst Waterwegen Kust heeft dat Frontale aanvaring in Sas van Gent Aquarius te laat aankomen. De schepen voeren frontaal op elkaar. De politie onderzoekt nog de oorzaak van het ongeval. Mogelijk heeft gebrekkige communicatie tussen beide schepen een rol gespeeld. Omdat de Monica een lek opliep in het voorschip, kon het niet meer op eigen kracht verder varen. De Aquarius daarentegen zijn reis naar Gent vervolgen maar liep eveneens schade op. plan jaren geleden ook al onderzocht. Toen bleek zo’n nieuw kanaal te duur. De aanleg vergde minstens 600 miljoen euro. Onder andere Groen! en sp.a vinden het kanaal overbodig. De Brugse burgemeester Moenaert noemt deze opstelling kortzichtig. Een nieuwe studie moet nu richting geven aan de toekomst van de binnenvaart rond Brugge. De Administratie Waterwegen Kust maakt 100.000 euro vrij voor dit onderzoek. De studie moet een analyse maken van de huidige toestand van de binnenvaart in de doortocht van Brugge, van de te verwachten evoluties en van de gevolgen voor de verkeersleefbaarheid en de mobiliteit op de binnenstad en aansluitende agglomeratie. Sound of Music Haven Antwerpen bundelt spoorvervoer Met het Deurganckdok heeft de Antwerpse haven haar containercapaciteit vorig jaar flink uitgebreid. De overslag van containers is in de eerste maand van dit jaar ruim elf procent gegroeid. Van levensbelang voor de haven is een transportnetwerk van en naar het achterland om alle containers af te voeren. Vooral op spoorvlak ziet de situatie er zorgwekkend uit. Ruim zestig procent van de containers die in de haven worden overgeslagen, wordt nu nog via de weg vervoerd. De binnenvaart heeft een aandeel van 31 procent. Het spoor pakt daarmee nog minder dan tien procent. Het initiatief Antwerp Intermodal Solutions moet verandering brengen in die situatie. Deze projectgroep van het Antwerpse havenbestuur in samenwerking met P&O Ports en PSA Hesse-Noordnatie heeft zich tot doel gesteld nieuwe spooroplossingen uit te werken voor het containervervoer. Het project krijgt ondersteuning van de Belgische railinfrastructuurbeheerder Infrabel. Via AIS wil de haven onder meer containervolumes bundelen. In de afgelopen maanden hebben de projectpartners hierover onderhandeld met een aantal rederijen. Nog dit jaar zou een aantal nieuwe spoorshuttles worden opgestart voor de aanen afvoer van containers. Daarbij krijgen vier bestemmingen prioriteit. Dat zijn Noordrijn- Westfalen, Midden-Duitsland, Beieren en Noord-Oost Frankrijk. Verschillende spooroperators hebben inmiddels een aanbod uitgebracht, dat op dit moment wordt onderzocht. De projectpartners willen nog andere rederijen, industriële bedrijven en logistieke dienstverleners bij Antwerp Intermodal Solutions betrekken. PIJPLEIDINGEN BV WIJ VERZORGDEN HET LEIDINGWERK AAN BOORD VAN DE SOUND OF MUSIC EN WENSEN WATERWEG HOLDING S.A. EEN BEHOUDEN VAART Postbus 204 3370 AE Hardinxveld - Giessendam Rivierdijk 609 3371 ED Hardinxveld - Giessendam Telefoon: 0184-615022 Fax: 0184-611269 www.stout-pijpleidingen.com info@stout-pijpleidingen.com

Binnenvaartkrant