Views
4 years ago

2005-26

 • Text
 • Jaar
 • Nieuwe
 • Binnenvaartkrant
 • December
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Rotterdam
 • Pagina
 • Wensen
 • Twee

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 12 20 DECEMBER 2005 NIEUWBOUW SCHEEPSMAKELAARDIJ EXPLOITATIE Gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar !! Nieuw lichtgewicht Concept! Tanker type 'Moneymaker' Super drager! 2200 ton op 2,80 m. 1850 ton op 2,50 m. 110 x 11,45 x 3,20 m. 4,50 m. kruiplijn KRUIPLIJN - LOPEN - VERBRUIK - CAPACITEIT BENUTTEN - OMZET 8 Ladingtanks - Tankinhoud 3040 m 3 Ca. 11 km/u boven de Ruhr en gunstig brandstofverbruik Zeer mooi ontwerp! Scheepmakerij 150 - 3331 MA Zwijndrecht Contactpersoon G.G.J. Rensen / drs. W. Driessen 078-6191233

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 13 20 DECEMBER 2005 Zuid-Holland stimuleert kenniseconomie Drechtsteden wordt Shipping Valley Kennis is een belangrijke concurrentiefactor voor regionale ontwikkeling. Drechtsteden begeeft zich in de strijd met Shipping Valley, de motor achter het opnieuw op de kaart zetten van de regio als centrum voor maritieme, logistieke en aanverwante activiteiten. Het Web surft naar het nieuwe wereldmiddelpunt ShippingValley.nl om vandaar door te klikken naar de Provincie Zuid-Holland die het project sponsort en het ontwikkelen van de kenniseconomie hoog in het vaandel heeft staan. Wat kan er allemaal met kennissubsidie worden gebouwd? KennisKwaliteitBinnenvaart. nl bijvoorbeeld, voor laagdrempelige applicaties aan boord. Maar waar doet dat ook al weer aan denken? De Amerikaanse staat California heeft z’n wereldberoemde Silicon Valley, zo ongeveer de kraamkamer van internet en het moderne computeren. Zuid-Holland bedacht de naam Shipping Valley voor het optimaal benutten en promoten van de positie van de Drechtsteden als belangrijk kruispunt van weg, spooren waterwegen. Wow! En kijk nu eens: op SiliconValley. com feliciteert weblogger/ columnist John Paczkowski (‘Good Morning Silicon Valley’) de Californiërs met hun sterkste kenniseconomie ter wereld, volgens de World Knowledge Competitiveness Index (WKCI) 2005. Van 125 regio’s staat San José bovenaan, Sjanghai is de sterkste groeier. Volgens het persbericht neemt de positie van de kennisregio’s in Europa over het algemeen ook toe, maar of Drechtsteden daar al bij zit, zal pas blijken als we het (te) dure rapport downloaden. Wat concurreren op kennis met scheepvaart te maken heeft? Net zoveel als ShippingValley.nl, lijkt het wel. (advertenties) Even wat promo-taal: ‘De strategische ligging t.o.v. de havens van Rotterdam en Antwerpen en het Europese achterland biedt de regio geweldige kansen om de economie nieuwe impulsen te geven. Door middel van het stimuleren en verbeteren van de faciliteiten voor de zogenaamde “natte” sectoren moeten de Drechtsteden als centrum voor alle maritieme, logistieke en aanverwante activiteiten opnieuw op de kaart gezet worden. Samenwerking en bundeling van krachten en kennis zijn in dit proces onontbeerlijk. Shipping Valley is “de motor” van dit proces. Onder het “keurmerk” Shipping Valley worden ambitieuze resultaatgerichte projecten opgestart inclusief de (initiële) coördinatie. Daarnaast worden de belangen behartigd van alle bestaande en nieuwe watergebonden bedrijfsactiviteiten teneinde economische groei en werkgelegenheid te stimuleren.’ Wereldmiddelpunt Natuurlijk presenteert elke regio zich als wereldmiddelpunt. De ambitie is er, nu de uitvoering nog. De website ShippingValley.nl is daar een onderdeel van. Bij eerste aanblik niet superspannend; de uitstraling is nogal tam en ambtelijk. We lezen over de bakermat (‘sterke maritiem historische achtergrond en ligging aan de verbindende rivieren’), de achtergronden (‘Eind jaren ‘90 bleek uit onderzoek dat de Drechtsteden regio een relatief zwakke economische structuur kende t.o.v. de landelijke cijfers’) en het belang van Shipping Valley voor de regio: ‘Binnenvaart, scheepsbouw, -onderhoud, en -reparatie en de bagger sector zijn van oudsher sterk vertegenwoordigd in de Drechtsteden. Door bundeling van kennis en krachten, optimale www.vlootschouw.nl Je kan iedere dag kijken op www.vlootschouw.nl naar alle schepen die vanaf 1999 als nieuwbouw in de Binnenvaartkrant hebben gestaan. Per schip vind je een mooie foto en informatie over de technische eigenschappen van het schip, leveranciers die Nieuw toegevoegd: • Alexia • Diamant in die tijd meegewerkt hebben om het schip te bouwen en interessante links naar deze leveranciers. Kijk snel en laat je meeslepen door deze schepen. NU 576 SCHEPEN! • Grendel • Vigila benutting van de beschikbare lokaties en clustering van watergebonden bedrijven kunnen de concurrentie-positie en efficiëncy sterk verbeterd worden. Zodoende kan het behoud van deze sectoren gewaarborgd worden, en zelfs groeikansen creëren.’ Dat de groeiende binnenvaart op ShippingValley.nl wordt gezien als uitdaging voor innovatieve ondernemers, zal in ieder geval de binnenvaart goed doen. Minder opwindend zijn het organisatieschema en de vlakke overzichtskaart van Shipping Valley. In het projectoverzicht worden genoemd: Ontwikkeling maritieme clusters; Revitalisering zeehaven; Herstructurering Merwedehavens; Herstructurering en ontwikkeling bedrijventerreinen; Ontwikkeling Foodcentre Drechtsteden; Ontwikkeling Kenniscentrum Shipping Valley; Ontwikkeling Kil West. Allemaal gelinkt naar uitgewerkte projectpagina’s waar je af en toe flink door het jargon heen moet bijten. Een nieuwsbrief “Shipping Valley” is onderweg. De linkpagina laat voorlopig nog weinig zien van ‘maritieme, logistieke en aanverwante activiteiten’, des te meer van de overheden die het allemaal hebben bedacht. Kennis als groot goed De sponsors mogen zich etaleren op de site. Provincie Zuid-Holland is er één van. Ook op de provinciale website is Kennis een groot goed. Bij ‘Economie en Werk’ worden we prompt uitgenodigd subsidie aan te vragen voor het mee ontwikkelen van de Zuid-Hollandse kenniseconomie. ‘De provincie Zuid-Holland ondersteunt projecten die een bijdrage leveren aan het versterken van het vestigings- en ondernemingsklimaat voor kennisintensieve bedrijven.’ Er zijn KennisCommissarissen en KennisVouchers (à €3000,-) voor 65 bedrijven, en er is een speciale site voor opgetuigd: Kennisalliantie.nl met ‘Scheepvaart, transport en logistiek’ als één van de ‘KennisKolommen’. Speerpunten in die kolom zijn: de Rotterdamse haven met alle havengebonden bedrijven; de Drechtsteden met hun maritieme bedrijven (scheepsbouw, binnenvaart); het Westland met zijn agrologistieke functie. De download-lijst met voorbeelden van eerdere subsidieprojecten in diezelfde kolom telt er vier: Kenniscentrum Watersport (van Bureau Leerpark Dordrecht), Kennisoverdracht en kwaliteitsborging in de Binnenvaart (van bevrachter Kanaal Rijn Donau), Informatiesysteem ‘Deelvracht’ (van VanderzandeFlorpartners) en Veilig Transport van Gevaarlijke Lading over Water (botsbestendige scheepsconstructies van TNO Bouw en Ondergrond,Centrum voor Mechanische en Maritieme Constructies). Op KennisKwaliteitBinnenvaart.nl ervaren we wat het project Kennisoverdracht en kwaliteitsborging in de Binnenvaart inhoudt. Het gaat om de ‘opzet van een organisatie voor informatie- en kennisuitwisseling op het gebied van inzet van familiarisatie met ICT innovaties, ter versterking van de binnenvaart als schakel in de logistiek’. De aanduiding doet vaag denken aan Bureau Telematica Binnenvaart... ‘Er wordt gestreefd naar volledige beschikbaarstelling aan boord van laagdrempelige applicaties zoals (offline) e- learning en unified messaging.’ Volgens de website is het project ingegeven door ‘een behoefte aan meetbare kwaliteit in de branche vanwege de GMP8a certificeringplicht per januari 2005’. Er is wat algemene informatie op de site beschikbaar, ondermeer via een ‘Kennisbank’, maar voor het echte werk en toegang tot het besloten deel van de site is registratie vereist. Daar zijn via de knop E-learning een aantal cursussen te starten, waaronder E-Charter. ‘Via E- Charter kunt u simpel en snel uw transportcontract opmaken en distribueren via fax en e-mail naar de belanghebbenden (uzelf, de bevrachten, de verlader).’ Andere cursussen gaan over de basisbegrippen van Excel en de geschiedenis van het internet (in het Engels). Op het forum van de site staan drie schippers aangemeld, berichten zijn er (nog) niet. Daarmee lijkt KennisKwaliteitBinnenvaart.nl een site als zovele: een aardig concept, dat vooralsnog z’n uitwerking mist. Deze 125e aflevering van Het Web is met klikklare links terug te vinden op www.vaart. nl/web/05/26.htm. Daar staan ook alle vorige afleveringen. Dirk van der Meulen onderhoudt de website VAART! Op www.vaart.nl en bericht in de Binnenvaartkrant over ontwikkelingen op Internet en hoe binnenvaarders zich die eigen maken. door Dirk van der Meulen

Binnenvaartkrant