Views
2 years ago

2005-11

 • Text
 • Schip
 • Jaar
 • Schepen
 • Nieuwe
 • Rotterdam
 • Binnenvaartkrant
 • Pagina
 • Binnenvaart
 • Onze
 • Twee

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 20 24 MEI 2005 Radio Holland start daverende voorjaarsactie met Radarpilot 720 0 Ter viering van het vijfjarig bestaan van het bedrijf Innovative Navigation B.V. GmbH, de leverancier van RADARpilot 720 0 , start Radio Holland een spectaculaire actie voor de binnenvaart. Tijdelijk wordt de RADARpilot 720 0 aangeboden tegen een zeer scherpe prijs. De actie duurt tot en met 30 juni 2005. Bel ons vandaag! 010 4283 230 RADARpilot 720°, innovatieve navigatie voor de binnenvaart RADARpilot 720° is een gebruikersvriendelijk navigatiesysteem waarbij over een radarbeeld heen (bijvoorbeeld de RHRS2005 RC TFT of CRT rivierradar), een kaartplotterbeeld gelegd wordt (vice versa is ook mogelijk). Voordeel is dat alle voor navigatie relevante info op één beeldscherm, in één oogopslag beschikbaar is. RADARpilot 720° is een typegoedgekeurd, geïntegreerd navigatiesysteem dat radar combineert met het satellietnavigatiesysteem GPS, de elektronische rivierenkaart ECDIS en een bochtaanwijzer. RADARpilot 720° zorgt voor een veilige en efficiënte vaart onder alle weersomstandigheden! Kenmerken: • Systeem toont op elektronische rivierenkaart oeverlijnen, positie schip in de vaargeul, radartonnen, bruggen, hoogspannings leidingen, kilometer- en verkeersborden • Op de RADARpilot 720° kunnen alle Tresco Navigation Systems kaarten aangesloten worden • RADARpilot 720° gebruikt radarscherm als display, maar als alternatief kan een hoge resolutie 18-inch TFT scherm gebruikt worden • RADARpilot 720° herkent automatisch andere schepen en markeert deze met een oranje snelheidspijl. Eén blik is voldoende, ook bij mist, om een opvarend schip van een afvarend schip te onderscheiden • Optioneel kan door middel van een AIS transponder, verplicht in de zeevaart, de positie van andere schepen getoond worden • RADARpilot 720° voldoet aan de door de CCR aangenomen Inland-ECDIS standaard • Met altijd up-to-date informatie over waterstanden en waterdieptes kan het schip optimaal beladen worden! Informeer nú naar de scherpe voorjaarsactieprijzen voor de Radarpilot! Eekhoutstraat 2, 3087 AB Rotterdam Tel 010 428 3230; Fax 010 428 1498. E-mail: info@radioholland.nl; Internet: www.radioholland.nl RH dealers Nederland/België: Gebofa Maritiem, Leeuwestein Scheepsinstallaties, Linssen Electronica, Van Tiem Electro, Werkina Werkendam, Van Os (Navimar), AME, De Backer N.V., Van Stappen b.v.b.a. Vraag naar onze complete lijst van Europese dealers! WÄRTSILÄ ® SULZER ® en DEUTZ ® zijn geregistreerde handelsmerken. Totaalservice voor DEUTZ scheepsmotoren begint hier. Als eigenaar of operator van DEUTZ middelgrote of grote scheepsmotoren hebt u nu veel meer servicemogelijkheden tot uw beschikking dan ooit tevoren Wärtsilä heeft de reparatie, onderhoud en onderdelenlevering van DEUTZ middelgrote- en grote scheepsmotoren overgenomen en kan u met het wereldwijde Wärtsilä service netwerk van dienst zijn. Wärtsilä wordt nu uw leverancier van originele reserveonderdelen en service inclusief, de technische ondersteuning voor deze DEUTZ motoren. Het wereldwijde servicenetwerk van Wärtsilä kan u bij elke fase tijdens de levensduur van uw schip ondersteunen met originele reserveonderdelen, service- en onderhoudscontracten, renovatie, modificaties en moderniseringspakketten en andere speciale producten. Meer informatie over onze Totaalservice vindt u op www.wartsila.com/service of bel uw plaatselijke contactpersoon hieronder. Het Wärtsilä wereldwijde servicenetwerk biedt u nu een uitgebreide OEM service en ondersteuning voor de volgende DEUTZ scheepsmotoren: 232,234,616,2016 716,816 601,602,603,604, 604B, 620 327,518,618,18/22 440,441,444,484 500,501,510,511,545,645 536,350,358,366 528,628,PA6,540,640 Behalve voor deze DEUTZ scheepsmotoren is Wärtsilä ook de leverancier van Totaalservice voor: ■ WÄRTSILÄ ■ SULZER ■ SACM ■ STORK ■ WERKSPOOR ■ NOHAB ■ GMT ■ WICHMANN ■ POYAUD ■ BOLNES ■ DUVANT CREPELLE ■ NORDBERG Wärtsilä Nederland B.V. Service Benelux Havenstraat 18 3115 HD Schiedam Tel. 010 4277100 (24 uur) Fax 010 4264571 e-mail: service.sales.nl@wartsila.com Wärtsilä Nederland B.V. Service Benelux Nieuwe Vissershaven 17 8861 NX Harlingen Tel. 0517 430444 Fax 0517 414620 e-mail: service.sales.nl@wartsila.com

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 21 24 MEI 2005 Historische schepen komen moeilijk aan ligplaats De Vlaamse Vereniging tot Behoud van Historische Vaartuigen (VVBHV) zou graag een concessie krijgen voor ligplaatsen aan het Zennegat in Mechelen. Het zou een unicum zijn in Vlaanderen, vertelt secretaris Patrick van Camp. De VVBHV werd ruim vier jaar geleden opgericht en brengt individuele eigenaren van historische vaartuigen bij elkaar. De vloot telt momenteel zo’n twintig schepen, die minstens vijftig jaar oud zijn en/of beschermd. Alle schepen, uit de pleziervaart of de beroepsvaart, moeten zo goed mogelijk bewaard zijn. Eén van de oudste exemplaren is meer dan honderd jaar uit en heeft nog riet voor stoelmakers in Mechelen getransporteerd. Door Sarah De Preter ‘In tegenstelling tot veel andere organisaties richten wij ons niet op de renovatie van één bepaald vaartuig,’ vertelt Patrick van Camp, zelf eigenaar van de Anne Grete, een Waalschokker uit 1934. ‘We proberen ook ligplaatsen in historisch kader te creëren en zoeken daarvoor samenwerking met de bevoegde overheden. Verder gaat het ons om het behoud en de uitwisseling van kennis omtrent oude schepen. We gaan daarmee de kant uit van de landelijke vereniging tot behoud van historische vaartuigen in Nederland.’ De activiteiten van de VVBHV Het voordek van de Anne Grete, een Waalschokker uit 1934. De eerste Waalschokkers dateren uit 1911. Ze werden ingezet voor de ankerkuilvisserij op de rivieren en waren ongeveer vijftien meter lang en 4,80 meter breed. Na de Eerste Wereldoorlog verscheen een nieuw type Waalschokker, dat behoorlijk afweek van de eerste generatie. De laatste Waalschokkers werden rond 1937 gebouwd. (foto VVBHV) begonnen in Mechelen, bij de samenloop van de Dijle, de Zenne en het kanaal Leuven, Dijle, in de volksmond bekend als het Zennegat. Inmiddels is de vereniging in heel Vlaanderen actief. Maar in heel Vlaanderen kom je maar moeilijk aan ligplaatsen voor historische schepen, zegt Van Camp. ‘In Nederland gaat dat veel vlotter. Wij hebben de indruk dat het behoud van historische schepen daar veel meer leeft dan bij ons. Bijna iedere Nederlandse stad heeft een eigen historische haven. Dit gaat meestal op privé-initiatieven terug van verenigingen zoals de onze.’ Zennegat Vorig jaar dienden twee eigenaars van historische schepen een aanvraag in voor een ligplaats aan het Zennegat in Mechelen. Zeekanaal en Waterwegen vroeg de VVBHV om advies. ‘Een aanvraag moet begeleid zijn van een beschrijving van het schip. Als vereniging kunnen we mee beslissen of iemand al dan niet gebruik mag maken van de aangevraagde ligplaats. Aan het Zennegat liggen nu drie bakdekkruisers, een waalschokker en een tjalk. Daar komen wellicht nog een tweede tjalk en een klipper bij.’ Dat de VVBHV inspraak heeft in het gebruik van de ligplaatsen, vindt Patrick van Camp een belangrijke stap. Maar nog liever zou de vereniging de ligplaatsen zelf gaan beheren. ‘De inkomsten uit het verhuren van ligplaatsen zouden we besteden aan nutsvoorzieningen langs het water. We willen er ook informatieborden laten plaatsen met uitleg over onze schepen. Op die manier dragen we ook bij aan het behoud van historisch erfgoed. Als vereniging zonder winstgevend doel zijn we aangewezen op dat soort gelden.’ Het ligplaatsprobleem speelt niet alleen in Mechelen. ‘Ook in Gent en Antwerpen hebben we leden die maar moeilijk een ligplaats te pakken krijgen. Daarom beschouwen we de verhandelingen over ligplaatsen aan het Zennegat als een proef. Als het hier kan, dan kan het elders ook!’ Havens Gent en Antwerpen moeten beter samenwerken Leo Delwaide gehuldigd Leo Delwaide, voorzitter van het Gemeentelijk Havenbedrijf in Antwerpen, is opgenomen in de “Galerij der Prominenten” van de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Deze huldiging werd in het leven geroepen als eerbetoon aan personen die een belangrijke economische, culturele of sociale bijdrage hebben geleverd in de regio. Leo Delwaide startte zijn loopbaan als advocaat en behoort tot de toppleiters in Antwerpen. Hij vormde generaties De as Gent-Antwerpen is nog te weinig uitgebouwd. Dat vindt de nieuwe Oost-Vlaamse gouverneur André Denys (VLD). Hij pleit ervoor dat de haven van Gent nauwer samenwerkt met de haven van Antwerpen dan nu het geval is. Hierdoor zou de Oost- Vlaamse haven gebruik kunnen maken van de commerciële netwerken die Antwerpen heeft uitgebouwd. Antwerpen is nu vooral gericht op Nederland, Duitsland en Luik. De samenwerking met Gent lag de laatste tijd wat gevoelig. Zo haalde de Gentse havenschepen Termont in zijn nieuwjaarsspeech flink uit naar de uitbreidingsplannen van de Antwerpse haven. Hij vroeg zich af waar de toegevoegde waarde zit van immense investeringen in steeds meer containerdokken. In een voordracht bij de Kamer van Koophandel Antwerpen gaf de Antwerpse havenschepen Leo Delwaide onlangs antwoord op deze vraag: ‘Wij weten dat de gemiddelde afstand die een container aflegt tot zijn eindbestemming slechts honderd kilometer bedraagt. Dat laat veronderstellen dat het gebied in een straal van honderd kilometer rond de haven de grootste concentratie herbergt aan Europese distributiecentra.’ Voorlopig geven de jaarlijkse verslagen van de Nationale Bank nog een onvolledig beeld van deze economische meerwaarde, vindt Delwaide. ‘Het havenbedrijf zal dit samen met de Nationale Bank en de universiteiten verder onderzoeken.’ Gent bouwt naarstig aan het Kluizendok; in Antwerpen gaat de eerste fase van het Deurganckdok in juli open. Juist de samenwerking tussen Antwerpen en Gent moet worden gesterkt, vindt André advocaten aan de ULB en de Universiteit Antwerpen. Over de juridische havenproblematiek publiceerde Delwaide tal van wetenschappelijke studies. Hij nam het op voor grote Antwerpse belangen, zoals de verdieping van de Westerschelde en de IJzeren Rijn. Ook in de komst van het Deurganckdok speelde de havenbaron een belangrijke rol. Leo Delwaide zelf reageert bescheiden op de huldiging: ‘Het is vooral dankzij de inspanningen van de bedrijven dat onze haven is uitgegroeid tot een wereldhaven.’ Denys. Want die heeft geleid tot een doorbraak in de dossiers Westerschelde en de nautische toegankelijkheid van het kanaal Gent-Terneuzen. Om voldoende draagvlak te creëren voor dit laatste project, acht hij de oprichting van een grensoverschrijdend havenbedrijf Gent-Terneuzen noodzakelijk. De aanpassing van het kanaal is een meerjarenplan dat meer dan twee miljard euro zal kosten. Een memorandum tussen Nederland en Vlaanderen voorziet in de aanleg van een tweede zeesluis in Terneuzen en de aanleg van de Sluiskil-tunnel. Juli volgend jaar moeten hierover beslissingen worden genomen. Fientje Moerman, Vlaams minister voor Economie, heeft onlangs tijdens een werkbezoek aan de haven van Gent meegedeeld dat de overheid er alles aan zal doen dat de Gentse haven beter wordt ontsloten. Grote schoonmaak Op het Zeekanaal in Brussel drijft steeds meer vuil. Flessen, plastiek en hout ontsieren het wateroppervlak. Het is tijd voor actie, vindt staatssecretaris Brigitte Grouwels, bevoegd voor de haven. Binnenkort start de aanbesteding voor de aankoop van een reinigingsvaartuig. In steden als Antwerpen, Parijs en Marseille worden al langer schoonmaakboten ingezet. Het drijfvuil wordt er regelmatig opgehaald. Maar in Brussel vindt die schoonmaak slechts af en toe plaats. Vooral na zware regenbuien wordt het Schenker kiest voor trimodaliteit in Willebroek De Duitse logistieke groep Schenker heeft in Willebroek een nieuw distributiecentrum in gebruik genomen. Het complex heeft 75.000 palletplaatsen. Schenker wil er jaarlijks circa 240.000 ton uitgaande lading verwerken. Met een omzet van acht miljard euro per jaar en zo’n 39.000 medewerkers is Schenker één van de grootste logistieke bedrijven ter wereld. In België heeft de groep zes vestigingsplaatsen. In Willebroek concentreert de divisie Schenker Logistics de behandeling en distributie van snelroterende consumptiegoederen van klanten zoals Haribo, Dr. Oetker, Douwe Egberts, Lu en Heinz. De goederen gaan naar België, Nederland, Duitsland, Engeland en Frankrijk. Schenker garandeert zijn klanten kanaal overspoeld met vuilnis uit waterlopen en afwateringen. Het vuil blijft vaak hangen achter sluizen en in zones met weinig stroming. just-in-time levering van de waren. Om dat de realiseren wil Schenker gebruik maken van de veelzijdige transportmogelijkheden die Willebroek biedt: de snelwegen A12 en A19, het spoor en ook de binnenvaart. ‘Door de nabijheid van het zeekanaal kunnen we binnenschepen in de logistieke concepten integreren,’ zegt Rudi Debras, afgevaardigd bestuurder van Schenker Belgium. In de buurt van het nieuwe centrum is ook de binnenlandse containerterminal van ECT gevestigd. Het nieuwe centrum is voorzien van de laatste technologische snufjes De oppervlakte bedraagt 51.000 vierkante meter en kan in de toekomst nog worden verdubbeld. Het hele project heeft 21 miljoen euro gekost. Kluizendok uitverkocht Het Kluizendok in Gent is uitverkocht. Het Gentse Havenbedrijf heeft alle concessies toegewezen. De ontwikkeling van het dok loopt volledig naar schema. Van de 4,3 kilometer kaaimuur is ruim 3,6 kilometer afgewerkt. Met de opgebaggerde grond wordt het industrieterrein 2,50 meter opgehoogd. Het vervuilde voormalige fabriekterrein ‘La Floridienne’ is gesaneerd en kan nu ook worden uitgebaggerd. Ook de aanleg van wegen gaat gestaag voort. De ondernemers die zich op de terreinen gaan vestigen, schieten goed op met hun bouwprojecten. Langs de ontsluitingswegen van het dok zijn elf windmolens geplaatst die samen 12.500 gezinnen van stroom kunnen voorzien. Elke molen heeft ongeveer twee miljoen euro gekost.

Binnenvaartkrant