Views
4 years ago

2005-03

 • Text
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Pagina
 • Februari
 • Schepen
 • Vaart
 • Schip
 • Rotterdam

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 42 1 FEBRUARI 2005 Frankfurter Versicherungs- AG Generalvertretung Peter Kühnle Baustr. 36, D - 47137 Duisburg Wij wensen de Franjo AG mts Tizian en bemanning een goede en behouden vaart. Wij leverden op mts Tizian : - cargopipes - ballastsystems - brandblusleidingen - afsluiters - vlinderklappen - Rusch pompen Ruhrorter Str. 112, 45478 Mülheim an der Ruhr, Duitsland Tel : 0049 (0) 208 / 5943434 Fax : 0049 (0)208 / 7404688 www.hatecgmbh.de info@hatecgmbh.de Fon.: 0049 (0) 203 . 519 32 0 Fax.: 0049 (0) 203 . 519 32 22 Mail: peter.kuehnle@allianz.de Homepage: www.peterkuehnlemarine.de Vermittlung für die Allianz Gesellschaften: • Flusskaskoversicherungen • Transportversicherungen • Maschinenversicherungen • Elektronikversicherungen • Leasing Gebr. Buchloh GmbH Haus- und Lieferanschrift: Dammstrasse 18, 47119 Duisburg Postfachanschrift: Postfac: 13 01 48, 47101 Duisburg Telefon: +49(0)203-8 10 18 Telefax: +49(0)203-8 63 99 Bunkerservice Schiemstoffservice Schiffsbedarf Op initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start het bureau Berenschot deze maand het Evaluatieonderzoek Internaten. Ter voorbereiding op die discussie trachtte het bestuur van het Landelijk Oudercontact voor Trekkende Beroepsbevolking (LOVT) zicht te krijgen op de gedachten van de achterban. De werkgroep Toekomstvisie Huisvesting formuleerde tien stellingen. De (extra) ledenvergadering in Zwijndrecht steunde die visies "Wir wünschen Tms Tizian allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel" over het algemeen breedvoerig. Vier jaar geleden maakte minister Hoogervorst (VWS) de afspraak met de sector om de subsidieregeling voor de schippersinternaten dit jaar te evalueren. Dit onderzoek moet in juni zijn afgerond. Op grond van de uitkomsten kan besloten worden tot het wel of niet definitief doorvoeren van een korting per 2006. In september 2004 presenteerde de werkgroep Toekomstvisie huisvesting van het LOVT het gelijknamige rapport: een eerste versie van conclusies en aanbevelingen over de toekomst van de internaten. Ouders en oudercommissies konden hierop reageren. Door Cor Spek "Wir wünschen Tms Tizian allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel" Intertank GmbH Hindenburgstr. 82-86 D-45127 Essen Tel. 0049(0)201-61697-0 • Fax 0049(0)201-61697-16 E-mail info@intertank.info • Website www.intertank.info LOVT bereidt zich voor op evaluatieonderzoek door Berenschot ‘Internaten kunnen niet bezuinigingen – er moet zelfs geld bij’ Toch aangifte in havenschandaal De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam hebben vorige week bij de hoofdofficier van Justitie in Den Haag aangifte gedaan naar aanleiding van het havenschandaal. Ze gaan ervan uit dat er strafbare feiten hebben plaats gevonden bij de garanties die voormalig algemeen directeur Willem Scholten op eigen houtje aan Joep van den Nieuwenhuyzen had gegeven. De gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam richtten zich vorig jaar eerst op het in kaart brengen van de omvang van de garanties en het zekerstellen van de belangen van de gemeente en het Havenbedrijf. Hun aandacht was daarom primair gericht op de zorg voor de drie vennootschappen die het Havenbedrijf verworven bleek te hebben en op de juridische procedures met banken over de vermeende garantstellingen. De drie vennootschappen zijn inmiddels failliet en er lopen nu verschillende procedures met banken; die kunnen jaren gaan duren. De vermeende garanties, die vorig jaar boven tafel kwamen, zijn afgegeven voor bedrijven die deel uitmaakten van het RDM-concern. De gemeente en Havenbedrijf hebben informatie overhandigd ‘die van belang kan zijn voor een onderzoek door het Openbaar Ministerie’. Ze willen niet bekend maken om welke feiten het gaat. Tijdens de extra ledenvergadering bleef het LOVT verstoken van de gedachten van de Rotterdamse internaten Prinses Irene Sportdorp en Robbenoord en Sint Nicolaas uit Nijmegen. Ook de mening van de gezamenlijke kermisouders was niet voorhanden. Stelling 1 was dat het LOVT instellingen een kwaliteitsnorm moet kunnen opleggen. De ouders van internaat De Meerpaal steunden die gedachte: ‘Wij hebben al zo’n kwaliteitsplan in de vorm van ISO9002.’ Ook de overige oudercommissies schaarden zich achter de stelling, met uitzondering van De Driemaster (RIS): ‘Wij vinden niet dat het LOVT die norm moet opleggen. Er moet wel een kwaliteitsnorm zijn, maar dan gerelateerd aan een nulmeeting van de instelling.’ Unaniem was men van mening dat de denominaties en de differentiatie gehandhaafd moesten blijven, evenals de stelling dat de overheid de huisvesting moet blijven financieren. Vanuit de Dordtse internaten klonk het: ‘De leerplichtwet is door de overheid ingevoerd en dus vinden wij dat de overheid moet blijven subsidiëren.’ En: ‘Afschaffing leidt voor velen tot bedrijfsbeëindiging. Vanwege het economisch belang dat de overheid ook in de binnenvaart heeft, zal de subsidie nooit afgeschaft mogen worden.’ Fonds Stelling 4, ‘de ouderbijdrage moet voor iedereen inkomensafhankelijk blijven’, liet een verdeelde achterban zien. De ouders van het Dordtse internaat Eben-Haëzer (RIS) lieten weten: ‘Niet iedereen is het hiermee eens. Natuurlijk mogen de kinderen als het gaat om onderwijs niet afhankelijk zijn van de inkomenssituatie van de ouders. Maar dat bepaalde ouders die behoorlijk hebben geïnvesteerd en een negatief saldo op de balans hebben, minder moeten betalen dan degenen die dat niet hebben gedaan, vinden we niet redelijk.’ De oudercommissie van het Terneuzense internaat Koningin Juliana stelde voor een fonds op te richten via een tonkilometerheffing. ‘Koppel het personeelsprobleem aan het huisvestingsprobleem, zodat iedereen in de bedrijfstak hieraan een bijdrage moet leveren.’ In een slotbetoog riep interimvoorzitter Jenny Klein de zaal op tot eensgezindheid. ‘Er zal bezuinigd worden. Ook de ouderbijdrage komt ter discussie. Maar laten we ons niet neerleggen bij bezuinigingen, maar juist uitstralen dat er geld bij moet! Ook de indexering staat al vanaf 1989 stil.’ Voorzitter Boudewijn van der Lecq van Censis (Centrale stichting voor internaten van schippers en kermisjeugd) sloot zich hierbij van harte aan: ‘Laten we uitkijken niet voor de muziek uit te lopen en alleen maar geluiden over bezuinigingen te laten horen. We moeten daar niet te veel over praten.’ De definitieve conclusies en aanbevelingen van de werkgroep Toekomstvisie Huisvesting worden op korte termijn verwacht. Deze dienen voor de ouders als onderlegger voor de verdere discussie in de begeleidingscommissie van het evaluatieonderzoek. Namens de sector zijn er inmiddels drie afgevaardigden benoemd. Uit de bestuurgeleding is dat voorzitter Henk Harmsen van NEVIS; namens de directies Martin Bezuyen (algemeen directeur van SHIS). De ouders worden vertegenwoordigd door Jenny Klein (interim-voorzitter LOVT).

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 43 Voor problemen die zich bij de distributie van goederen in de stad voordoen, is er vaak een eeuwenoude oplossing voorhanden. De kansen om de overlast van het vrachtvervoer in de binnensteden te beperken, nemen toe als er handig wordt ingespeeld op de wens oude stadsgrachten weer te ontdempen. De benutting van binnenwateren in de bebouwde kom maakt het wonen in de stad aantrekkelijker. En het bespaart bovendien zeer kostbare ruimte. In dit artikel wordt gezocht naar een mogelijkheid om het nuttige met het aangename te verenigen. Men moet het ijzer smeden als het heet is. Door Marten Fernhout* Sommige steden zijn zelfs al begonnen met het ontdempen of openstellen van grachten en havens. In Gouda waren de waterlopen grotendeels nog wel in tact, maar ophaalbruggen waren vervangen door vaste exemplaren en de sluizen waren niet langer optimaal bruikbaar, zodat schepen het centrum niet konden bereiken. Daar wordt nu aan gewerkt. Veel vaste bruggen zijn al vervangen door bruggen die kunnen worden geopend en ook de sluizen worden aangepast. In het plaatsje Kuinre heeft het herstel van een gedempte waterweg inderdaad veel winst gebracht. Er werd in de jaren '80 een plan gemaakt om de Linde (en daarmee de vaarverbinding met het merengebied van Friesland) te ontdempen. Dit particuliere initiatief wist de aandacht van de media te trekken en maakte velen enthousiast. Dit resulteerde in een samenwerkingsverband tussen het rijk, de provincie Overijssel en verschillende gemeenten, zodat in het voorjaar van 1990 voor het eerst van de nieuwe “historische” vaarverbinding gebruik gemaakt kon worden. Jaarlijks besteden de vele toeristen een groot bedrag in het kleine Kuinre. (Herstelde) grachten en binnenhavens zijn een enorme stimulans voor de lokale economie en zullen de middenstand en de bewoners van een oud centrum veel goed doen. Grachtensteden als Delft en Amsterdam bewijzen dat natuurlijk al jaren. Unieke kansen Er zijn voorts veel projecten om vervuilde waterbodems te saneren. Ontdempen en slibsanering van havens en waterlopen hebben in de regel nog veel meer nuttige gevolgen. Ook doen zich soms nieuwe mogelijkheden voor om andere problemen te verminderen. Maar dan moet wel het juiste moment worden benut om handig in te spelen op de nieuwe kansen. En dan blijkt dat dit soort projecten vrijwel altijd erg aantrekkelijk is. Er zijn unieke kansen bij de herinrichting van terreinen die aan water liggen. Hier volgen een paar actuele voorbeelden: - Dordrecht: Stadswerven, een nieuw centrum met veel goed bevaarbaar water naast het bestaande stadscentrum. Ook zijn er hier mogelijkheden het water meer te benutten voor het bestaande stadscentrum; - Utrecht: ontdemping van de Vaartse Rijn en de herstructurering van de Koffie-knoop, Rotsoord en de As Kanaleneiland. Door de bouw van Leidsche Rijn verandert de positie van Kanaleneiland in de stad. Als centrumwijk krijgt Kanaleneiland in de toekomst een meer stedelijk karakter; - Nijmegen: Waalhaven-terrein, deel van de vernieuwing van Nijmegen-West; - Maastricht: op het terrein van het plan Belvédère staan 150 jaar oude – gerestaureerde – pakhuizen aan de bovenkade. De ligging aan Maas en Zuid- Willemsvaart kan uitgebuit worden. De herinrichting omvat een periode van circa 25 jaar; daarom is het plan in tweeën geknipt. Europese steun In verschillende binnensteden in Europa (Rotterdam, Berlijn, Göteborg, Gdynia en Boekarest) lopen projecten die het leven in de binnenstad aangenamer moeten maken. Een voorbeeld is TELLUS (Transport & Environment aLLiance for Urban Sustainability). Schoner en beter vervoer in de steden; duurzaam stedelijk vervoer voor het Europa van morgen). Dit initiatief wordt financieel ondersteund door de Europese Unie. De binnenvaart kan en zal een belangrijke rol spelen in het behalen van de doelstellingen van zulke projecten. Naarmate het drukker wordt in de binnensteden, heeft het de voorkeur om zwaardere vrachtauto’s waar mogelijk uit de stad te weren. Een binnenschip is veel stiller en door de grotere capaciteit zijn er minder vervoersbewegingen nodig. Een probleem voor de binnenvaart kan zijn dat er in feite nog niet genoeg files zijn; pas als de nood echt hoog wordt, zullen producenten en vervoersbedrijven eerder overgaan op een betrouwbaarder vervoermiddel. 1 FEBRUARI 2005 Stadsdistributie kan slimmer met binnenvaart (deel 2) Geen vaarwel voor de naam Servus Na vijftien jaar opnieuw een Servus. Het is een nieuwe containerduwbak, made in Russia. De zeer compleet uitgevoerde duwbak zal een koppelverband vormen met het mdcs Sayonara. Mevrouw Betsy de Korte-Okker doopte voor de tweede maal in haar leven een schip met de naam Servus, ditmaal op uitnodiging van haar zoon Simon en schoondochter Yolanda. Onder de supervisie van Scheepswerf ‘t Ambacht wordt de duwbak getransformeerd naar een bijna-motorschip. Het voorschip heeft een zogenaamde keilspantkop; het achterschip is met vleugels aangestrookt aan het voorschip van de Sayonara met het oog op de snelheid c.q. brandstofbesparing. De zeventig vierkante meter grote stuurmanswoning op het voorschip wordt traditiegetrouw betimmerd door Bas van ’t Geloof. Rullens is er weer voor de elektriciteit. Jan Het voorschip. (foto’s Johan de Witte) De vleugels die aan het voorschip van de Sayonara stroken. Veth, ook al geen onbekende van de Korte, installeerde in het achterschip een 3-kanaals Veth-Jet (type 1200 met 528 pk Scania-diesel). In het voorschip staat een 4-kanaals Veth-Jet (type 1200 met eveneens 528 pk Scania). Voor een optimale besturing plaatste Veth twee hydraulische roeren, die vanuit de Sayonarastuurhut bedienbaar zijn. Een Iveco-generator van 25 kVA houdt de spanning er in. Met volledig ADNR, een containercapaciteit van 152 TEU in vier lagen mag de Servus als containerduwbak...gezien worden! De Sayonara vaart voor Rhinecontainer de wekelijkse dienst Antwerpen-Mainz- Frankfurt. Wegens toename van containeraanbod in de regio Andernach is de Servus bestemd voor haven Andernach; een noodzakelijke uitbreiding. De bak blijft in Andernach met de stuurman aan boord. In de dalvaart vanaf Frankfurt wordt weer gekoppeld. Simon de Korte: ’Een flinke, maar veilige investering. We verwachten een aanzienlijke brandstofbesparing per ton/TEU-kilometer te verwezenlijken, en dat is winst.’ Het TELLUS-project beoogt onder andere: - energie-efficiënte, kosteneffectieve en milieuvriendelijke openbare en/ of particuliere voertuigparken; - nieuwe vormen van gebruik en/ of bezit van voertuigen en minder auto-intensieve leefstijlen; - nieuwe concepten voor de distributie van goederen; - systemen voor transportmanagement en hieraan gekoppelde informatiediensten. * Drs. Marten Fernhout is schipperszoon. Hij was aan het eind van van de vorige eeuw meer dan twintig jaar voorzitter van de Federatie van Schippersbonden. Maessen: Cummins-steunpunt voor het zuiden Machinefabriek Maessen is gevestigd in Maasbracht. (foto Jo Bindels) Machinefabriek Maessen in Maasbracht is met Cummins Diesel Sales + Service uit Dordrecht overeengekomen voortaan te fungeren als steunpunt voor Cummins-dieselmotoren in het zuiden. Jack Maessen is verheugd dat hij zijn service kan uitbreiden met een gerenommeerd motorenmerk. Bovendien kan hij zo ook het gerucht ontzenuwen dat al enkele maanden in de binnenvaart circuleert: ‘Ik zou bezig zijn mijn bedrijf te verkopen. Dat is volkomen uit de lucht gegrepen.’ De overeenkomst met Cummins Diesel Sales + Service voor een servicepunt in zijn bedrijf, is dus in tweeërlei opzicht een gunstige ontwikkeling. Cummins sloot onlangs zijn eigen vestiging in Maasbracht. Schippers met Cummins-motoren en generators hebben met Maessen nu weer een aanspreekpunt in het zuiden van het land. Jack Maessen heeft een dieselmonteur in dienst genomen die speciaal is opgeleid voor onderhoud aan Cummins-diesels. Ook een volledig ingerichte servicewagen is onderdeel van het Cummins-steunpunt. Machinefabriek Maessen richt zich met de Cummins-motoren zowel op de binnenvaart als op de industrie. Naast deze nieuwe activiteiten blijven service, onderhoud en reparatie aan MTU- en Detroit Diesel-motoren onderdeel van de totale service en activiteiten van Machinefabriek Maessen. “Zagen op Zee” “Zagen op Zee” is een methode waarbij scheepswrakken onder water worden doorgezaagd om de berging te vergemakkelijken. Deze methode werd gebruikt bij de Tricolore, die voor de Belgische kust verging. De aangevaren en omgeslagen autocarrier werd in negen delen gezaagd. Het Sleepvaartmuseum in Maassluis toont de indrukwekkende beelden in een tentoonstelling. Op de plek waar de Tricolore gekapseisd lag sinds 14 december 2002, deden zich sinds de aanvaring zo’n zestig bijnaongelukken voor. De route door Het Kanaal richting Rotterdam en Antwerpen is één van de drukst bevaren trajecten van de Noordzee. Een consortium van vier bedrijven nam de lastige wrakopruiming ter hand. Vanwege de stroming konden duikers maar een paar uur per etmaal werken. Daarbij werden zaagbussen aan staaldraden gebruikt. De expositie toont toegepaste technieken met de gigantische blokken, kraanschepen en pontons met zelfheffende eilanden. Bijna honderd foto’s geven een beeld van het moeizame werk, de tegenslagen en de successen. Naast scheepsmodellen, die door de betrokken Belgische bedrijven speciaal werden uitgeleend, zijn er verklarende kaarten en curiosa te bezichtigen. Videofilms ondersteunen het beeldmateriaal. De tentoonstelling is dagelijks (behalve op maandag) geopend van 14.00 tot 17.00 uur. De expositie duurt tot 11 september. Het museum ligt aan de Hoogstraat 1-3 in Maassluis.

Binnenvaartkrant