Views
4 years ago

2005-03

 • Text
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Pagina
 • Februari
 • Schepen
 • Vaart
 • Schip
 • Rotterdam

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 20 1 FEBRUARI 2005 Alphacam Gesloten camerasysteem voor maritieme toepassing Compacte kleuren camera 3mm RVS gesloten behuizing met stikstofvulling Afwerking behuizing: gepolijst/gestraald Water- en stofbestendig IP68 Waterbestendige quick-release stekker met vergulde kontakten (IP68) Vaste of horizontaal regelbare montagevoet Standaard verwarming Proud to be aboard! Alphatron - communicatie, observatie, navigatie Internet: www.alphatronmarine.nl E-mail: binnenvaart@alphatronmarine.nl Telephone: +31 (0) 10 453 40 79 LET OP !!! Wij zoeken TANKERPARTICULIEREN Scheepsgrootte van ca. 1000 tot ca. 3000 ton Onze bevrachtingsovereenkomsten zijn uw bevrachtingszekerheid Bij ons vaart u het best en blijft u eigen baas Het adres voor perfecte TANKVAART is TANKFRACHT Eén telefoontje is voldoende dhr. Claussen of Holländer Tel 0049 - 40 895051/53 TANKFRACHT Werner Kortmann GmbH Wendenstrasse 379 Postfach 26 19 25 20509 - Hamburg Voor alle reparaties & verbouwingen staan we direct voor u klaar hét adres voor: • denverhogingen • stalen vloeren • kalfdekken • boegschroeven • hermotoriseringen • alle reparaties boven de waterlijn Scheepsreparatiebedrijf De Gerlien - Van Tiem bv, Waalbandijk 129 - 6651 KB Druten Tel.: +31 487 - 515 544 - Fax : +31 487 - 517 088, e-mail: info@gerlienvantiem.com - Internet : http://www.gerlienvantiem.com EIGEN REPARATIEKADE, 3 STEVENDOKKEN, 2 WERKPONTONS, 5 TORENKRANEN v a k k u n d i g - v o o r d e l i g - s n e l DA-CAPO HAROLD plaat- en constructiewerken Reparatie / ombouw / renovatie van zee- en binnenvaartschepen op eigen lokaties te Dordrecht en Sliedrecht en kunt u niet bij ons komen, dan komen wij naar u ! Leveren en installeren van waterdichte deuren, luiken, ventilatiekanalen en roosters en alle overige constructies in staal, rvs en aluminium 7 dagen per week, 24 uur per dag staat ons uiterst gemotiveerd en vakkundig personeel voor u gereed. DA-CAPO SPECIALIST IN SCHEEPSTIMMERWERK Rivierdijk 423a - 3372 BV Hardinxveld-Giessendam Tel. 0184-613150 - Fax 0184-618601 www.da-capobv.nl info@da-capobv.nl Gielengroep Van Leeuwenhoekweg 21 Postbus 352 3300 AJ Dordrecht Tel. +31(0)78-6130635 Fax. +31(0)78-6138378 website: www.gielengroep.nl email: info@gielengroep.nl

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 21 Balkenende en Leterme na gezamenlijk overleg: ’Beslissing over verdieping Westerschelde zit in eindfase’ Nederland en Vlaanderen denken eind februari een akkoord te bereiken over de verdieping van de Westerschelde. De Vlaamse ministerpresident Yves Leterme en zijn Nederlandse ambtsgenoot Jan-Peter Balkenende hadden hierover op 20 januari in Den Haag een gesprek. Volgens de bewindslieden zit het dossier op schema en kan de eerste spadensteek in 2007 worden gegeven. Vlaanderen vraagt al jaren om de Scheldeverdieping. Alleen hierdoor kan de haven van Antwerpen meegroeien met de schaalvergroting in de zeevaart. Antwerpen blijft – na Rotterdam – de tweede haven van Europa en was vorig jaar goed voor ruim 150 miljoen ton. Vooral de containeroverslag is spectaculair gegroeid. Twee weken na het instorten van een deel van de oevermuur aan het Zeekanaal in Vilvoorde is de bres gedicht. Het acute gevaar voor verdere uitspoeling is daarmee geweken. Schepen kunnen er weer met beperkte snelheid doorvaren. Ook de nutsvoorzieningen voor de omwonenden zijn hersteld. Inmiddels is Antwerpen de grens van zes miljoen TEU gepasseerd. Medio 2005 wordt het eerste gedeelte van het Deurganckdok vrijgegeven. Bij volledige exploitatie heeft dit dok een capaciteit van nog eens zes miljoen TEU. Verontwaardiging De haven heeft er dan ook alle belang bij dat de aanvoerroutes meegroeien met de zeeschepen. De langzame voortgang van het Westerscheldedossier zat de Vlamingen flink dwars. In december vorig jaar stemde Vlaanderen in met de Ontwikkelingsschets Westerschelde. Deze steunt op drie pijlers: de toegankelijkheid van de haven, milieubescherming en veiligheid tegen overstromingen. Nederland stelde een beslissing destijds uit. Wel kwamen er eisen op tafel die aan het Schelde-dossier waren gekoppeld. Zo zal Vlaanderen moeten meebetalen aan een nieuwe tunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen bij Sluiskil. Hierdoor wordt een betere doorstroming verwacht van het verkeer naar de Westerscheldetunnel. Ook verwacht Nederland dat Vlaanderen meebetaalt aan het natuurherstel in het gebied. Er werd ook een link gelegd met de Hogesnelheidslijn (HSL). Nederland wil dat Vlaanderen shuttletreinen tussen Den Haag en Brussel en Breda en Brussel inzet. Vooral deze laatste eis lokte verontwaardiging uit bij VOKA, het Vlaamse ondernemersnetwerk. ‘Vlaanderen en Nederland moeten grensoverschrijdend leren denken,’ Positief over samenwerking tussen Vlaams en Brussels Gewest Bres in oever Zeekanaal gedicht Op 10 januari stortte de oever langs de Brusselsesteenweg over een afstand van veertig meter int. De verzakking werd veroorzaakt door een gesprongen waterleiding. Zeven meter dijk zakte daarbij in het water. Hierdoor scheurde het wegdek van de Brusselsesteenweg en vielen verschillende bomen om. Honderden buurtbewoners kwamen zonder water en stroom te zitten. De ingestorte oever is meer dan honderd jaar oud en gebouwd op houten palen. Door het wegrotten van het hout hadden zich ook in het verleden al oeververzakkingen voorgedaan. Enkele oude oevers worden daarom preventief vervangen. Onder andere in Humbeek wordt daaraan momenteel gewerkt. Na het incident in Vilvoorde werd de scheepvaart op het kanaal enige tijd stilgelegd. De Brusselsesteenweg werd voor alle verkeer afgesloten. Damplanken Voor de herstelling van de oever deed de NV Zeekanaal een beroep op de haven van Brussel. De haven heeft een voorraad damplanken waarvan ze er 95 ter beschikking stelde. Een welkome hulp want zonder tussenkomst van de Brusselse haven had het nog weken geduurd voor er voldoende damplaten waren om het gat te dichten. Maar de haven zag haar voordeel in een snelle samenwerking: een langdurige stremming van het Zeekanaal zou economisch zeer nadelig uitvallen. Burgemeester Jean-Luc Dehaene van Vilvoorde en staatssecretaris Brigitte Grouwels zetten dan ook alles op alles om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. De damplanken werden met een schip van de opslagplaats in Anderlecht naar Vilvoorde gebracht. Twee ploegen hebben dag en nacht gewerkt om de planken aan te brengen langs het kanaal. Daarmee werd vermeden dat de bres zich verder uitdijde in de richting van de huizen. Nu het grootste gevaar geweken is, zal aan de stabiliteit van de oever rond het ingestorte deel worden gewerkt. Deze klus zal ruim een maand duren. Pas daarna start het definitieve oeverherstel. De Brusselsesteenweg gaat gedeeltelijk open voor het verkeer. Er zal dan een snelheidsbeperking gelden van dertig kilometer per uur. De volledige opening van de weg wordt tegen het einde van dit jaar verwacht. De Vlaamse minister Kris Peeters van Openbare Werken en Brigitte Grouwels tonen zich positief over de samenwerking tussen het Brusselse Gewest en het Vlaamse Gewest. In de toekomst willen ze hun samenwerking verder uitdiepen. schreef VOKA in een reactie. ‘In het licht van de toenemende vrijmaking van de Europese markten kunnen zij zich een dergelijke houding niet veroorloven.’ Olivier Charon, adviseur van het VOKA-kenniscentrum: ‘De verdieping van de Schelde is een onontbeerlijke voorwaarde om het Schelde Delta Rijngebied als logistieke draaischijf in Europa te versterken. Dat is zowel in het belang van Vlaanderen als Europa.’ Memorandum Experimenten met superlange vrachtwagens tot 25,25 meter ziet de federale minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt, niet zitten. Voorstanders van de monstertrucks zien tal van Minder hinder maatregelen voor omwonenden aangekondigd Verbrande Brug deze zomer hersteld Uiterlijk op 1 augustus zal de onlangs ingestorte Verbrande Brug in Grimbergen weer in gebruik worden genomen. De Vlaamse minister Peeters van Openbare Werken heeft ook een maatregelenpakket aangekondigd om de hinder voor omwonenden en handelaars in de tussentijd te verminderen. De Verbrande Brug stortte op 4 december 2004 in. Daardoor was enkele dagen geen scheepvaartverkeer mogelijk. Op 8 december werd het brugdek verwijderd zodat de schippers weer vrije vaart hadden. Een veerboot zet nu voetgangers en fietsers over het kanaal. Oorspronkelijk werd aangegeven dat herstel van de brug een jaar zou duren. Inmiddels is dit teruggebracht naar dertig weken. Er zal met dubbele ploegen en ook tijdens het bouwverlof worden doorgewerkt. De brug zal daarmee al in de zomer hersteld zijn. Bijkomende maatregelen Bijkomende maatregelen, zoals het openstellen van de Oostvaartdijk voor landbouwvoertuigen, het inzetten van een tweede veerpont en het uitbreiden van de diensturen van de veerboten, moeten er in de komende maanden toe leiden dat de hinder voor het doorgaand verkeer zo veel mogelijk wordt beperkt. Op mistige dagen kunnen de veerboten niet varen. Dan zullen er bussen worden ingezet om de mensen over het kanaal brengen. Een goede afstemming tussen Aquafin, de Administratie Wegen en Verkeer, NV Zeekanaal en gemeentebesturen moet ervoor zorgen dat omleidingswegen worden ingekort en dat meer omleidingswegen worden gebruikt. Bewoners hadden om een noodbrug in Grimbergen gevraagd. Maar dat is praktisch niet haalbaar, deelde minister Peeters mee. Een vaste brug zou 35 meter boven het kanaal gebouwd moeten worden om de scheepvaart mogelijk te houden. Voor voetgangers zou dit betekenen dat ze twaalf verdiepingen moeten beklimmen voor zij de brug kunnen oversteken. Een beweegbare brug is dan weer te duur en zou een bouwtijd van minstens twintig weken vereisen. Ook het inzetten van een veerboot voor auto’s en landbouwvoertuigen blijkt onmogelijk. Zo´n pont zou veel te groot zijn en de scheepvaart onmogelijk maken. Bovendien zou het fileprobleem hierdoor niet opgelost worden, daar de reuzenpont slechts een honderdtal auto’s per uur kan overzetten. Het openstellen van de Oostvaartdijk voor alle verkeer is vanwege de hoge kosten en de onveilige situatie voor het fietsverkeer eveneens niet haalbaar. Wel zullen landbouwvoertuigen gebruik kunnen maken van de Oostvaartdijk. Over de oorzaak voor het neerstorten van de brug wordt binnenkort duidelijkheid verwacht. Minister Peeters heeft deskundige de opdracht gegeven dit te onderzoeken. 1 FEBRUARI 2005 Volgens minister-president Balkenende zal ook Nederland de Ontwikkelingsschets binnen enkele weken goedkeuren. ‘Het dossier zit in de eindfase,’ aldus beide bewindsmannen na afloop van hun onderhoud in Den Haag. Een redactieteam zal de komende weken werken aan een Memorandum van Overeenstemming. Dat bevat concrete afspraken over de procedures en de timing die gevolgd moeten worden voor de omzetting van de Ontwikkelingsschets. Ook details over de kostenverdeling zullen Nederland en Vlaanderen nog uitwerken. Uiterlijk eind februari willen de bevoegde ministers hun handtekening zetten onder de Schelde-overeenkomst. Binnenvaart groeit hard Het belang van de binnenvaart in de Vlaamse zeehavens neemt toe en groeit sneller dan de maritieme trafieken. Voor het eerst benaderde het binnenvaartvervoer in de vier zeehavens samen de honderd miljoen ton. Dat blijkt uit trafiekcijfers over 2004 die Promotie Binnenvaart Vlaanderen (PBV) vorige week bekend maakte. De economische heropleving in België weerspiegelt zich volgens PBV in de stijging van de Vlaamse binnenvaarttrafiek. Afgelopen jaar realiseerde de binnenvaart in Vlaanderen 4,68 miljard tonkilometer. Dat betekent een stijging van ruim vier procent ten opzichte van 2003 – bijna het dubbele van de groei van het bruto binnenlands product. De kleinere waterwegen laten de grootste relatieve groei zien. Op de Dender was de toename twintig procent; op het Kanaal Leuven-Dijle tien procent. ‘De krachtige trafiekstijging in de binnenvaart is een uiting van de modale verschuiving die aan de gang is in de goederenstromen, en van de keuze voor alternatieve transportvormen die de logistieke managers van een toenemend aantal bedrijven maken,’ aldus PBV in de toelichting. ‘De “modal shift” en de optie voor andere transportvormen zoals de binnenvaart, is zelf een gevolg van o.a. de verstikkende situatie op veel van onze wegen.’ Die verschuiving naar de binnenvaart manifesteert zich ook in de langetermijntrend. Het aantal tonkilometers op de Vlaamse binnenwateren lag vorig jaar 61,5 procent hoger dan in 1995. Landuyt: ‘Liever binnenvaart dan lange trucks’ voordelen in deze zogenoemde ecocombi’s. Ze zouden een kwart minder CO2 uitstoten en dertig procent verkeer van de weg halen. Want de lange trucks nemen twee keer zoveel lading mee als de traditionele vrachtwagens. In Scandinavische landen zijn de superlange voertuigen al lang ingeburgerd. Ook Nederland heeft een proefproject lopen en in Duitsland is de verkeersminister wel te vinden voor de monstervrachtwagens. Belgische wegvervoerders kunnen dan ook nauwelijks wachten tot ook ons land zich aansluit bij de trend. Maar minister Landuyt blijft nuchter onder de initiatieven van de Europese collega´s en geeft aan dat het Belgische weggennet niet afgestemd is op deze vrachtwagens. In plaats daarvan zou het volgens de minister veel beter zijn binnenvaart en spoor te stimuleren. ‘Door ons te concentreren op deze twee aspecten en daarnaast de inter- en intramodaliteit te bevorderen, kunnen we de toekomstige groei van het goederenvervoer in België óók opvangen.’

Binnenvaartkrant