Views
4 years ago

2005-03

 • Text
 • Jaar
 • Binnenvaart
 • Binnenvaartkrant
 • Nieuwe
 • Pagina
 • Februari
 • Schepen
 • Vaart
 • Schip
 • Rotterdam

DE BINNENVAARTKRANT

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 16 1 FEBRUARI 2005 AL ONZE PRIJZEN EX. BTW WASPOEDER 25 KG AKTIE € 37,50 10L SUPER-X € 17,33 10L BOENWAX € 15,86 10L AALREIN € 7,41 10L ROEST&KALK € 33,10 GELDIG TOT 1 MAART 2005 ZOEKLICHT 250W - 24V Ged. water € 1,35 p/5L ZOLANG DE VOORRAAD STREKT DEKZEIL 3x4 tot 10x12 € 0,40 p/m 2 CLINOMETERS-INTERCOM ALLES VERKRIJGBAAR GRONDVERF EIGEN MERK 1Ltr en 2 1/2 Ltr Wrijfhout hout € 4,34 SPECK HYDROFOOR 24V H.D. REINIGER 200 BAR GASOLIE POMP Z.A. € 65,80 F.E.M.M. RONDSTROP AUTOHIJSBAND 1 TON 2M - 2,5M - 3M, VANAF € 11,35 Zinkfosfaat primer 5kg Do you need reliability? Vopak Barging Europe Phone: +31 78 6528 528 Website: bargingeurope.vopak.com ANTENNE ROTOR Nieuw model GEDORE GEREEDSCHAP NIEUW Schoen met stalen neus € 40,61 Pirelli Python dekwasslang SCHEEPSUITRUSTING MAASKADE 132 3071 NK ROTTERDAM TEL 010-214.08.47 FAX 010-411.47.38 E-MAIL info@femm.nl zandpomp RVS 15 ton € 216,50 SIMER 220 V DOMPELPOMP € 111,18 Antivries € 2,18 p/L Koelvloeistof € 1,73 p/L LEVIS LUX 1L - 2,5L - 4L KB|RCD Noordeinde 176 3341 LW H.I. Ambacht Postbus 11 3340 AA H.I. Ambacht Tel 078 684 14 00 Fax 078 684 14 09 T. Bijkerk 0611 00 02 37 E-Mail info@kbrcd.nl • administratieve dienstverlening • fiscale dienstverlening • startersbegeleiding RUIMVERF ALU of R/B 20L € 49,92 + cert. WRIJFHOUTTOUW 16 mm, 220 m. = € 63,80 WHITE SPIRIT 5L = € 5,15 Servomotor voor blauwbord 24 Volt, 500 kg. €177 DOGA RUITENWISSER KOMPL. LEVIS LUX 4L WIT € 29,95 HYDROFOOR 220 V RVS AUTOFOCUS KIJKER 7X50 24 LTR €199,- DE ENIGE ECHTE TRICOFLEX 1” €1,81 p.m. NAV. LAMPEN 28 Volt € 3,06 NIEUW SECUMAR AUT. REDDINGSVEST € 90 POETSLAPPEN 10 KG BONT, 1 e KWALITEIT- KATOEN = € 9,05 Hercules touw 22MM-24MM-28MM-30MM vanaf 40m ogen gratis PROFESSIONELE DRIJFJAS VANAF € 99,- REDDINGSBOEI LICHT € 15,50 Voor een grenzeloos & waterdicht advies www.vlootschouw.nl De meerwaarde van een goed beleid en goede voorlichting FULL TIME SERVICE t.b.v. alle voorkomende elektrische en elektronische installaties en/of apparatuur 24 uur service, 7 dagen per week! Reigersingel 10 2922 GP Krimpen a/d IJssel Telefoon 0180 - 51 33 33 Autotelefoon : 06 - 53164125 Werkplaats 0180 - 55 17 31 of : 06 - 53561008 Fax 0180 - 51 55 33 254 MILJOEN TON 2000 203 MILJOEN TON 1989 3,1 MILJOEN TEU 2001 250 DUIZEND TEU 1990 23 BINNENVAART TERMINALS 2001 0 BINNENVAART TERMINALS 1980 TOEKOMST- GERICHT / INNOVATIEF 2002 OUDERWETS/ ONBEKEND 1989 67 NIEUWE SCHEPEN 2000 30 NIEUWE SCHEPEN 1999 5 NIEUWE SCHEPEN 1990 vervoerd gewicht internationale binnenvaart aantal containers per binnenvaart binnenvaart terminals imago binnenvaart nieuwbouw binnenvaart Nederlandse vlag kuipen & kolommen rvs werkzaamheden alu reparatie stuurhuizen roefdeuren radarmasten Alubouw De Mooy BV Nieuwe Bosweg 4 3341 LH H.I. Ambacht Tel.: (078) 682 12 14 Fax: (078) 682 12 17 www.alubouwdemooy.nl De binnenvaart mag zich verheugen in een toenemende belangstelling van overheid en bedrijfsleven. De groei zit er overduidelijk in, zoals u afleest aan de behaalde resultaten. Steeds meer klanten vinden de weg naar het water. Begrippen als ROC en modal shift zijn niet meer weg te denken. Mede dankzij de inspanningen van het ruim twaalf jaar bestaande Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) is het imago van de binnenvaart verbeterd. De afgelopen jaren zijn zo'n achthonderd binnenvaartondernemers de belangrijkste sponsors van het BVB. Daarnaast worden we ondersteund door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam en Amsterdam, Weekblad Schuttevaer e.a. Ook onze A-sponsors zijn we zeer erkentelijk. We hebben met elkaar al veel bereikt. Maar we zijn er nog niet. Met de steun van álle binnenvaartondernemers kunnen we in de komende jaren nog véél verder komen. Daarom nodigen wij u uit om kennis te nemen van onze projecten en plannen om ook in de toekomst actief te blijven met het onder de aandacht brengen van de binnenvaart als milieuvriendelijke en filevrije vervoerstak. Weet u overigens dat u al voor € 0,14 per ton een gewaardeerd BVB-sponsor bent?! Bel voor meer informatie: 010 - 41 29 151. Vasteland 12 e , 3011 BL Rotterdam, Postbus 23005, 3001 KA Rotterdam E-mail bvb@inlandshipping.com, Internet www.inlandshipping.com

DE BINNENVAARTKRANT PAGINA 17 Hoe groot is de kapseisproblematiek in de vaart met containerschepen? Deze vraag naar aanleiding van het omslaan van de Dongedijk in 2000 moest worden beantwoord door een groep studenten aan het Maritiem Instituut De Ruyter in Vlissingen. Een onderzoek als ‘leermoment’ voor de opleiding tot Maritiem Officier (MAROF). Daarmee heeft het opleidingsinstituut inhoud gegeven aan de positie van het Kenniscentrum voor Duurzame Short Sea Shipping (KC DSSS). De Dongedijk van rederij Navigia uit Groningen kapseisde 15 augustus 2000 bij Port Saïd (Egypte); ogenschijnlijk zonder aanleiding. De Raad voor de Scheepvaart onderzocht het geval en kwam tot de conclusie dat de stabiliteit niet had voldaan aan de wettelijke eisen, maar kwam meteen tot de aanbeveling dat die eisen ook aangescherpt horen te worden. De kapitein en de stuurman werden respectievelijk geschorst en berispt. Een mooi voorbeeld voor de aankomende kapiteins en stuurlieden T.W. Breen, J. de Goffau en M. Nieuwdorp. Zij brachten de kapseisproblematiek in kaart, grotendeels op basis van de statistische gegevens van Lloyd’s Casualties en een enquête onder zeelieden. Ze voerden tevens gesprekken met mensen die in de praktijk werkten met of op containerschepen. Opvallend was wel dat de gegevens uit die gesprekken vaak in tegenspraak waren met de uitkomst van de enquête. Dat het omslaan van schepen te maken zou hebben met de containers aan boord ligt voor de hand, maar de statistieken wijzen daar niet direct op. Ferry’s en sleepboten slaan vaker om op de wereldzeeën dan containerschepen. ‘Dat kan ermee te maken hebben dat maar 3,3 procent van de schepen containerschepen zijn,’ aldus M. Nieuwdorp in zijn toelichting bij de eindpresentatie van het onderzoek. ‘Maar als het gaat om containerschepen, hangt het vooral af van de wijze waarop met de lading wordt omgegaan door de bemanning.’ Uit de enquête bleek dat de bemanningen heel goed weten hoe belangrijk veiligheid en orde aan boord zijn. Waar het fout gaat, zo legde J. de Goffau uit, is bij de indeling van de schepen. ‘Veel containers worden overgeboekt. Vaak zijn er te veel containers voor het schip, worden containers gecancelled en moet dientengevolge het stuwplan wijzigen. Maar de wijzigingen zijn tijdrovend en het moet vaak op het laatste moment gebeuren. Daar komt nog bij dat de gegevens over het gewicht van de goederen in de containers vaak niet kloppen met de werkelijke gewichten. Het is voorgekomen dat een 40-voetscontainer 31 ton woog. Dat kon de portaalkraan niet tillen. Dat is namelijk drie ton meer dan het maximum laadgewicht.’ Dus worden er foutieve gegevens verstrekt over één container. Hoe kun je de stabiliteit van een schip goed berekenen als de input van de gegevens niet correct is? Ook over de programma’s waarmee die berekening moet worden verricht, waren de studenten niet te spreken. De Goffau: ‘De programma’s zijn niet gebruikersvriendelijk en veel te omslachtig.’ Het gaat vaak fout met de stabiliteit tijdens operations (laden en lossen). Ook het ballastwater speelt een belangrijke rol bij de stabiliteit van een schip. Niet zelden wordt dat water met de hand gepeild. ‘Bovendien zijn de ballasttanks als ze niet vol of leeg zijn een gevaar voor de stabiliteit, omdat een vrij vloeistofoppervlak instabiel is, evenals de open ruimte tussen het luikhoofd en de accommodatie als daar water in staat.’ Dat zou volgens de studenten ook een rol gespeeld kunnen hebben bij de Dongedijk. aan rustuurtjes. Over de procedures aan boord waren veel geënquêteerden niet te spreken. ‘Zes van de veertien gaven aan dat de procedures aan boord van onvoldoende kwaliteit zijn. Maar gesprekken met betrokkenen leverde een nog ander beeld op. Namelijk, dat de problemen veel groter zijn. ’Met name aan de communicatie schort het nogal eens in de containervaart. ‘Het begint met taalproblemen,’ aldus T.W. Breen. ‘Veel bemanningsleden zijn de Engelse taal niet voldoende machtig. Aan boord zijn ook cultuurverschillen en dat levert een probleem op. Bijvoorbeeld als de Filippijnse matrozen onderweg elkaar opzoeken en niet of weinig communiceren met de rest van de bemanning.’ De communicatie tussen de bevrachter of de agent van de boot en de bemanning verloopt doorgaans wel goed, volgens de studenten. ‘Maar de rederij en het schip praten nogal eens langs elkaar heen. Wij denken dat ook die communicatie van levensbelang kan zijn voor een veilige vaart.’ Tenslotte kwamen de studenten tot de conclusie dat de containerfeeders (shortsea) voor stagiairs van de zeevaartscholen dienen als een ‘afvalbak’ voor het geval ze elders geen stageplaats kunnen vinden. ‘De containerschepen zijn vaak onderbemand. Kijk maar naar de Dongedijk, waarvan de kop was ingekort zodat met minder mensen kon worden volstaan.’ Over het algemeen hebben de mensen in de praktijk vaak het gevoel dat procedures worden uitgedacht achter bureaus, door mensen die geen voeling hebben met de praktijk. ‘Vaak lijkt het zinniger je boerenverstand te gebruiken dan een checklist.’ Die laatste opmerking stuitte op verzet van de begeleider bij de presentatie. Nautisch docent Luc van Osch: ‘Daar moet je voorzichtig mee zijn. Checklists zijn belangrijk. Bijvoorbeeld bij calamiteiten.’ Bovendien zijn wereldwijde afspraken over wat er van bemanningen wordt verwacht van belang. Duurzaam schip De onderzoeken worden gedaan in het kader van het Kenniscentrum Duurzame Short Sea Shipping (KC DSSS). Dat bestaat bij de Hogeschool Zeeland sinds 1 januari 2004 en is de voortzetting van het door Verkeer & Waterstaat gesubsidieerde project Duurzaam Schip. ‘Dat was een initiatief van de redersvereniging KVNR,’ aldus projectleider Roelandt Mijnlieff. De voortzetting gebeurt onder auspiciën van de brancheorganisaties Holland Marine Equipment, de KVNR en Hogeschool Zeeland, waar het De Ruyter 1 FEBRUARI 2005 Studenten Kenniscentrum Maritiem Instituut De Ruyter onderzoeken stabiliteit containerfeeders Aankomende MAROF’s kritisch over containervaart advertentie VETH-JET KOPLOPER ONDER DE BOEGSCHROEVEN De aankomende MAROF’s T.W. Breen, J. de Goffau en M. Nieuwdorp brachten de “kapseisproblematiek” in kaart. (foto’s MGR) Instituut deel van uitmaakt. ‘Deze organisaties stellen hun netwerken ter beschikking.’ De doelstelling van het kenniscentrum luidt (volgens de website www.duurzaamschip.nl) : ‘Het onder de aandacht brengen en stimuleren van het verbeteren van de duurzaamheid aan boord van schepen.’ Van dit streven maken praktijkgerichte onderzoeksopdrachten deel uit, ten behoeve van de verbetering van de duurzaamheid aan boord van schepen. Metaloterm liet zo door de aankomende MAROF’s onderzoeken hoe duurzaam de Rockwool-isolatiematerialen zijn in de lichtgewicht dubbelwandige uitlaat (schoorsteen) van de hoofdmotoren aan boord. De Metaloterm-pijp wordt niet gelast maar bestaat uit verschillende delen die over elkaar heen worden geschoven en met een klemband bijeen worden gehouden. De uitlaatgassen hebben dus – hoewel beperkt door deze klembanden – toegang tot het isolatiemateriaal en kunnen dat dus aantasten. Onomwonden stond in de opdracht dat de testresultaten zouden moeten leiden tot een betere verkoop van het materiaal. De voordelen zijn evident: lichter en eenvoudiger te monteren. Bovendien moet een pijp van Metaloterm langer meegaan. Het is zeer dun roestvrijstaal in plaats van de goedkopere metalen die doorgaans voor uitlaten worden gebruikt. Ze hoeven dus minder snel te worden vervangen en als ze moeten worden vervangen, is dat eenvoudiger te realiseren. Alleen dat isolatiemateriaal. Dat bleek na het onderzoek van de MAROF-studenten zwart geworden en minder veerkrachtig. Alleen dat laatste kan ook met de ouderdom van het materiaal te maken hebben. Een vergelijking met isolatiemateriaal uit conventionele uitlaten ontbrak helaas. Toch zei een woordvoerder van Metaloterm desgevraagd dat het bedrijf zeker baat zal hebben bij dit onderzoek. Bedrijven die een onderwerp voor onderzoek door het kenniscentrum hebben, kunnen terecht bij accountmanager Chantal Scheiberlich van KC DSSS (Kenniscentrum Duurzame Short Sea Shipping): (0118) 48 94 25. Meer informatie is te vinden op www.duurzaamschip.nl. advertentie VETH GENERATORSETS VOOR KRACHTIGE OPLOSSINGEN Procedures 99.211 BOEGSCHROEVEN www.veth-motoren.com POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69 Het ontwerp van het schip zelf kan ook invloed hebben op de veiligheid van de vaart. ‘Bijvoorbeeld de geluidsoverlast en de trillingen van de motor kunnen de rust verstoren van de bemanningsleden.’ Negen van de zestien ondervraagden gaven aan onvoldoende getraind te zijn voor de vaart op zee, veel met oververmoeidheid te kampen als gevolg van het onregelmatige werkritme en een tekort Nautisch docent Luc van Osch reageert op de presentatie van het onderzoek over de veiligheid van containerfeeders. 99.211 www.veth-motoren.com POSTBUS 53 - 3350 AB PAPENDRECHT TEL. (078) 615 22 66 - FAX (078) 641 11 69

Binnenvaartkrant