Views
4 years ago

2003-08

 • Text
 • Binnenvaart
 • Schip
 • Jaar
 • April
 • Pompen
 • Rotterdam
 • Nieuwe
 • Pagina
 • Twee
 • Vlissingen

PAGINA 2 8 APRIL

PAGINA 2 8 APRIL 2003 COLOFON De Binnenvaartkrant is een vakblad voor de Rijn- en Binnenvaart met een oplage van 30.000 exemplaren, verspreid in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk, op plaatsen waar ze binnen bereik liggen van opvarenden van binnenvaartschepen. Verantwoordelijke uitgever: Riomar BV Adres redactie en acquisitie: Bezoekadres: Pr. Hendrikkade 12e, 3071 KB Rotterdam Postadres: Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam T 010-4140060 F 010-4140212 service@binnenvaartkrant.nl www.binnenvaartkrant.nl Acquisitie: Tineke Leeuwestein Fokko van der Werf Secretariaat: Karin Hell Marie-Louise Hell Redactie: Martin Dekker (hoofd -/eindredacteur) M 06-50645515 emdee@tiscali.nl Michèl Gonlag (verv. hoofd -/eindredacteur) M 06-53244445 michel@gonlag.nl Eckhard-Herbert Arndt (Noord– en Oost-Duitsland) T +49-4173512170 F +49-41735009070 arndt.redaktionsbuero@t-online.de Jo Bindels (Limburg) T 0475-468246 F 0475-468247 jobindels@home.nl Dr. Hermann Blankmann (Midden-Duitsland) T +49-70023031954 F +49-225173390 dr.blankmann@t-online.de Harry van Eeuwijk (Oost-Nederland) T 024-3584468 F 024-3584468 h.eeuwijk@hetnet.nl Dorothé van Geemert (Noord-Holland) T 020-4215917 d.vangeemert@wanadoo.nl Jan Johan ten Have (Noord-Nederland) T 0599-331445 F 0599-331534 bigbluebird@digitalxp.nl Jan Hoek (Brabant en Drechtsteden) T 0162-521303 F 0162-521779 janhoek@12move.nl Bekendmaking aan het scheepvaartverkeer Zuid-Willemsvaart De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt bekend, conform artikel 4, lid 1 onder c. van de Scheepvaartverkeerswet en het gestelde in artikel 13, lid 1 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer dat in verband met renovatiewerkzaamheden aan de sluizen 11 en 13, een aantal sluizen op de Zuid-Willemsvaart volledig wordt gestremd. Het betreft een stremming voor de Zuid-Willemsvaart van dinsdag 10 juni 2003 vanaf 06.00 uur tot en met dinsdag 26 augustus 2003 te 06.00 uur. In voornoemde periode worden de volgende sluizen volledig gestremd: • sluis 10 (km 78,245); • sluis 11 (km 75,230); • sluis 12 (km 70,055) en • sluis 13 (km 67,660). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bediening en Nautische Zaken van de dienstkring Waterwegen Noord-Brabant van de Rijkswaterstaat te Tilburg, telefoon 013 - 549 14 91. De Minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur, namens deze, het hoofd van de dienstkring, ing. J.H.M. Goossens Directie Noord-Brabant Bekendmaking aan het scheepvaartverkeer Aanpassing bedieningstijden voor: de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal, de Marksluis De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt bekend, conform artikel 4, lid 1 onder c. van de Scheepvaartverkeerswet en het gestelde in artikel 13, lid 1 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer, dat ter bevordering van de doorgaande recreatievaart de bedieningstijden van een tweetal vaarwegen en de Marksluis in het Markkanaal worden aangepast. Het betreft de bedieningstijden voor: de Zuid-Willemsvaart: vanaf de gemeente Helmond (km 90,800) tot de gemeente Someren (km 67,500), het gehele Wilhelminakanaal en de Marksluis. Voor de Zuid-Willemsvaart (van km 90,800 tot km 67,500), het Wilhelminakanaal en de Marksluis geldt: - van 1 januari tot en met 31 maart op zaterdag bediening van 06.00 uur tot 14.00 uur; - van 1 april tot en met 31 oktober op zaterdag bediening van 07.00 uur tot 17.00 uur; - van 1 april tot en met 31 oktober op zondag bediening van 09.00 uur tot 17.00 uur; - van 1 november tot en met 31 december op zaterdag bediening van 06.00 uur tot 14.00 uur. Deze wijzigingen worden geacht te zijn ingegaan op 1 april 2003 en betreffen een proef voor de duur van 3 jaar. De Minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur, namens deze, het hoofd van de dienstkring, ing. J.H.M. Goossens WASMACHINE DEFECT V-Service 0180-412271 servicegebied groot Rotterdam e.o. Tel 0620-492 155 MR M.A. VAN ROTTERDAM Poststraat 32 4301 AD Zierikzee Tel.: 0111-450445 Fax.: 0111-450446 Specialist vervoersrecht GEVRAAGD Postzegels mbt afbeeldingen v/d binnenvaart (ook van buitenlandse afbeeldingen), aanbiedingen naar buro van dit blad onder nr.200004 TE KOOP Software Groot Vaarbewijs Marifoon Marcom h.bos@kader.hobby.nl www.waterwinkel.nl GEVRAAGD matroos op MDS containervaart R'dam- Antwerpen vv, loon notk. 0184-611425 BEWAAR BESPAAR Nr. 0180-619411, autobanden 24 u service Barendrecht. Nw. gebruikt AL 70 JAAR HET BETROUWBARE ADRES VOOR DE SCHEEPVAART DUITS TOPFABRIKAAT TRACTIE TYPE Ah (20 uur) AFM L-B-H NETTOPRIJS EX PZS - 5400 540 63x420x460 € 1260 PZS - 6480 630 76x420x460 € 1490 PZS - 7560 730 86x420x460 € 1619 PZS - 8640 830 97x420x460 € 1730 PZS - 9720 940 1045x420x460 € 1972 PZS - 10800 1050 1154x420x460 € 2150 Prijzen inclusief container en transport. Garantie 72 maanden pro rata waarvan de eerste 24 volledig. Eventueel BTW 0 tarief Gratis levering in Nederland + Belgie + Duitsland * Volautomatische Traktie laders * 80 Ah 24V € 680 * 100 Ah 24 V € 770 Start- en tractiebatterijen, laders en omvormers - + GEVRAAGD Matroos op MBS Weekend vrij Tel.06 53116431 Nieuwe Havenweg 15b - 6827 BA - Arnhem P. Montens afd. Scheepvaart Tel.: 026-3614810 - fax 026-3612585 GEVRAAGD Volmatroos op mts Cynthia 14/7 systeem. Tel. 0655-893985 of 0049-171-6354533 TE KOOP M/S 2945 TON, 1984, 107x11.40x3.48, 1200 PK MAK Rev. 2002 en m/s 482 ton, 1963, 50x6.60x2.39, 410 PK CAT bj.1998 Tel.0653-688785 kort 12633 Kickers Wilt u een kleine advertentie plaatsen met hierin een verzoek, aanbod of mededeling? Maak dan gebruik van onze 'Kickers'! Zowel voor particulieren als bedrijven een ideale manier om de binnenvaart te bereiken. Wanneer wordt uw kicker geplaatst? Als u voor de vrijdag in de even weken om 12:00 uur uw advertentie opgeeft, dan zal deze in de daarop volgende dinsdag (oneven week) in onze krant staan. Hoe vult u het Kicker-formulier in? G E B R U I K V O O R I E D E R E L E T T E R , L E E S T E K E N E N S P A T I E E E N H O K J E . H O U D T U S S E N I E D E R W O O R D E E N H O K J E L E E G . GEVRAAGD Op mcs Dusky binnenlandse containervaart. 3 Deksmannen/matrozen i.b.v. dienstboekje. Tel. 0653-596334 verkort 17700 TE KOOP ms.Diligentia bj 1960, 905 ton.afm.70x7.28x2.62, 1450 m3. 360 PK MAK Tel. 0651-415330 of 038-3318977 GEVRAAGD 2 matrozen, Donau vaart, 6 wkn op/6 wkn af. Tel. 0653-923008 Bij het plaatsen van 3 kickers aaneensluitend betaalt men (totaal) 1x € 8,00 ➙ 3x € 20,00 € 13,00 € 30,00 € 18,00 € 40,00 € 22,00 € 50,00 Sarah de Preter (Duitsland en België) T 010-2097050 spreter@chello.nl Cor Spek (Rotterdam en Drechtsteden) T 0184-425245 F 0184-425246 binnenvaartkrant@tekstatelier.nl Lay-out: Bitfactory, Rotterdam info@bitfactory.nl www.bitfactory.nl Druk: PCM Grafische Bedrijven, Rotterdam Abonnement: Nederland: € 20,50 (incl. 6% btw) per jaar Europa: € 60,00 (incl. 6% btw) per jaar 26 nummers Abonnementen worden automatisch verlengd. Opzeggen dient schriftelijk en uiterlijk twee maanden voor het aflopen van het jaarabonnement. Aon Hudig Makelaars in Assurantiën Risico-Adviseurs Directie Noord-Brabant € 27,00 € 60,00 € 32,00 € 70,00 € 37,00 € 80,00 Wanneer u graag een 'brief onder nummer' wilt, houdt u dan rekening met € 1.65 ( buiten Ned. € 2.36) extra administratiekosten. Bij buitenlandse kickers berekenen we € 2.10 extra bovenop de hierboven aangegeven tarieven. Naam __________________________________________________________________ Hoeveel keer wilt u uw kicker geplaatst hebben? Adres __________________________________________________________________ Telefoonnummer Postcode __________________________________________________________________ Email Woonplaats __________________________________________________________________ BTW nr: ❍ Ik machtig 'de Binnenvaartkrant' de kosten van de bovenvermelde kickeradvertentie automatisch van de hieronder genoemde rekening af te schrijven. (Post)bankrekeningnummer: _____________________________________ Te naam stelling rekeninghouder: _________________________________ Advertenties worden geplaatst volgens onze leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de K.v.K. te Rotterdam onder nr. 24241388. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de geplaatste advertentie bij telefonisch doorgegeven teksten. 0589aa kantoor Rotterdam mw. J.A. Blacquière tel: 010 448 75 94 dhr. J.J. de Pooter tel: 010 448 76 53 kantoor Groningen dhr. S. Daams tel: 050 521 55 40 Uw contactpersonen op gebied van binnenvaartverzekeringen Na afschrijving heeft de ondergetekende 30 dagen de mogelijkheid zijn bank of Postbank opdracht te geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. Datum: _______________ Handtekening: ______________________ ❍ Ik stuur mijn ingevulde kicker - formulier samen met een bank/giro/betaalkaart naar Riomar bv - De Binnenvaartkrant, Postbus 24202, 3007 DE Rotterdam. Faxen kan natuurlijk ook! Ons faxnummer is 010 - 414 02 12

PAGINA 3 8 APRIL 2003 Lidmaatschap ESO hangt ook aan zijden draad ASV stapt uit BVB De Algemeene Schippers Vereeniging stapt uit het Bureau Voorlichting Binnenvaart. De ASV vindt dat het BVB onvoldoende doet voor de schippersbelangen. Het aantal kwartjessponsors zou teruglopen en dat ziet de vereniging als bewijs dat het draagvlak van de binnenvaart afneemt. ‘De financiële positie van binnenvaartondernemers is niet verbeterd sinds de oprichting,’ aldus ASVvoorzitter Bauke Veltman. Er was tijdens de ledenvergadering, 29 maart in Rotterdam, nauwelijks discussie over het bestuursvoorstel om het BVB te verlaten. De zestien aanwezige leden stemden allen voor. Grote wrevel heeft het recente verzoek gewekt van de raad van toezicht van het BVB om een gat (van 15.000 tot 20.000 euro) op de begroting van dit jaar te dichten met een eenmalige bijdrage van de lidorganisaties. ‘Een extra (Vervolg van pagina 1) Hij wilde dertien jaar geleden al een overslagpunt voor weg en water in Doesburg, maar stootte zijn neus bij de provinciale overheid. De plannen verdwenen zelfs helemaal van tafel door de overstromende rivieren medio jaren negentig. Activiteiten direct aan de rivier waren niet meer wenselijk. Op instigatie van Albert Vul in en stuur de bon in een open envelop zonder postzegel naar: De Binnnenvaartkrant Antwoordnr. 70133 3070 VB Rotterdam * Buitenland op aanvraag * Uw abonnement dient 2 maanden van te voren schriftelijk opgezegd te worden slag in het gezicht van de kwartjessponsors is dat het BVB ervoor heeft gezorgd dat Jorritsma voorzitter is geworden van de INE,’ stelde Veltman. Voor de ASV, altijd voorstander van toerbeurten en marktregulering, is het een gotspe dat de voormalige VVD-minister aan het hoofd staat van de Europese koepelorganisatie voor binnenvaartpromotie. Zij is fervent voorstander van de vrije markt en onder haar bewind als minister van V en W zijn de toerbeurten afgeschaft. In de aangetekende brief die de ASV naar het BVB stuurt, zal de vereniging het geld dat zij bij de start heeft ingelegd, naar verluidt 2500 gulden, terugvragen. De ASV heeft ook al een bestemming voor dat geld: het Nationaal Kamp in Hattem. Of het inleggeld überhaupt teruggevorderd kan worden, is nog niet duidelijk, aldus BVB-secretaris Kees de Vries. Hij had eind vorige week nog Schipper van IGON onderzocht Bureau Consultancy Binnenvaart (gelieerd aan het BVB) de kansen van vervoer over water van containers naar en vanuit Doesburg. Zeker 10.000 containers per jaar moet haalbaar zijn, bleek uit het onderzoek. Dat rechtvaardigt de aanleg van een kleine waterterminal. Een lijndienst Doesburg-Rotterdam staat op de planning. geen bericht van de ASV ontvangen. Hij betreurt het besluit van de vereniging. ‘Ik ben er niet blij mee. Het is jammer dat we niet de kans krijgen erover te praten. ’ Het vertrek betekent volgens De Vries dat het BVB een ‘kritische medestander’ zal moeten missen. ‘Wij hebben zelf het gevoel dat we na twaalf jaar het imago van de binnenvaart aanzienlijk hebben verbeterd. Het vaarwegenbudget is verdubbeld. We zijn nu bezig samen met verladers nieuwe wegen in te slaan – vooral voor kleine schepen. Het BVB is niet opgericht om uitsluitend de ASV te behagen. We zijn er voor de hele binnenvaart.’ Paritair comité Ook over het functioneren van de Europese Schippers Organisatie is de ASV ontevreden. De andere acht orga- EWT en Veerhaven onderhandelen nog Duwvaartrederijen EWT en Veerhaven worden mogelijk binnenkort samengevoegd. De aandeelhouders van beide ondernemingen zijn nog in onderhandeling over een mogelijke overname van EWT door Veerhaven of dat er sprake zal zijn van een intensieve samenwerking zoals vorig jaar de bedoeling was. Toen verdwenen de plannen van tafel omdat de aandeelhouders en directies Doesburg en Hasselt ✂ (advertentie) In Hasselt is het bouwonderneming Schagen Groep, die een overslagterminal aan het Zwarte Water wil inrichten. De oude terminal van Covatra zou voorzien van nieuwe kranen kunnen dienen als schakel tussen de bouwnijverheid in de omgeving, de industrie en de scheepvaart op het Zwarte Water. De Schagen Groep is zich bewust van de aanwezigheid van de containerterminal in Meppel en het Regionaal Overslag Centrum in Kampen. ‘Hasselt is sterk in beweging. Ik denk dat het een goede zet is. Het is een prima plek voor een overslagbedrijf,’aldus Herman Dolstra, directiesecretaris van de Schagen Groep, in de IGON Primeur. .. ik wil graag dat 'de Binnenvaartkrant' voor mij blijft schrijven! .. ik word tot wederopzegging en voor ten minste 1 jaar abonnee (evt.)Bedrijfsnaam: T.a.v. Naam: Adres: Postcode/Plaats: Telefoonnummer: Email: ❍ Ik machtig 'de Binnenvaartkrant' de abonnementskosten van € 19,00 (incl. 6% btw) automatisch één maal per jaar van mijn rekening af te schrijven (Post)bankrekeningnummer: Te naam stelling rekeninghouder: Na afschrijving heeft de ondergetekende 30 dagen de mogelijkheid zijn bank of Postbank opdracht te geven het geïncasseerde bedrag terug te boeken. Datum: het niet eens konden worden. Dat er al een besluit zou zijn gevallen over een overname, wijst directeur J. Slokkers van EWT van de hand. ‘De aandeelhouders zijn nog aan het onderhandelen. Wellicht dat binnen een week of twee daar een besluit wordt genomen.’ Eigenaar van Veerhaven is het Duitse concern Thyssen- Handtekening: Krupp Stahl, die ook een aandeel van 27 procent in EWT heeft. De andere aandeelhouders van EWT zijn HCE (negen procent), Marequartz (negen procent) en een meerderheidsbelang heeft Ruhrkohle. Vorig jaar kromp EWT in door één duwboot te verkopen en zestien bakken. De havenploeg van EWT werd opgeheven en voor achttien personeelsleden werd ontslag aangevraagd. ❍ Ik betaal de verzendkosten van € 20,50 incl. 6% btw met de acceptgirokaarten die mij worden toegezonden. nisaties zouden niet voldoende opkomen voor de particuliere schipper. Ook worden beslissingen niet altijd in de ESO-raad genomen, zoals in de statuten is vastgelegd, maar soms door werkgroepen, waarin niet iedereen vertegenwoordigd is. Ontevreden is de vereniging eveneens over het functioneren van ESO-voorzitter Johnny Conings. Die zou meermalen hebben laten doorschemeren op te stappen als de ASV bij gevoelige kwesties haar poot stijf zou houden. Bovendien prees hij Jorritsma bij haar aantreden als voorzitter van de INE. Dit jaar zijn de verhoudingen verder verslechterd door een gezamenlijke aanvraag van de ESO en EBU (waarin de reders vertegenwoordigd zijn) bij de Europese Commissie voor de besteding van de circa veertig miljoen euro die nog in de sloopfondsen zit. Eén van de voorgestelde onderdelen is een paritair comité, waarin ESO en EBU gezamenlijk willen onderzoeken hoe dat geld het beste besteed kan worden. De ASV ziet daarin een poging om een gezamenlijk secretariaat op te richten. Dat had de ESO in 2001 al eens voorgesteld uit het oogpunt van kostenbesparing. Het besluit daartoe was in de ESOraad genomen tijdens een vergadering waarop de ASV afwezig was. Die was – en is – daar mordicus tegen en heeft dat toen weten terug te draaien, aldus vice-voorzitter Johan Paauwe. Bij het voorstel voor de oprichting van een paritair comité werd evenwel verwezen naar het ESO-besluit uit 2001. ‘Ook al was dat toen teruggedraaid,’ zei Paauwe op de ledenvergadering. In een boze brief heeft de ASV van de andere ESO-organisaties geëist dat er geen gezamenlijk secretariaat komt, waarvan de vereniging vreest dat dat de volgende stap is. Daarnaast verlangde ze dat de statuten worden nagekomen, en besluiten dus alleen in de raad worden genomen. In een vergadering op 22 maart is de ESO-raad met die eisen akkoord gegaan, vertelden Paauwe en Veltman. ‘Er komt nu zwart op wit dat er geen sprake kan zijn van een gezamenlijk secretariaat.’ Ze maakten nog wel een voorbehoud: tijdens die vergadering was maar een deel van de aangesloten organisaties aanwezig. Wellicht valt het oordeel de volgende keer alsnog anders uit als de ESO-raad wel voltallig is. Omdat nu op de eisen is ingegaan, besloten bestuur en leden van de ASV om niet uit de ESO te stappen. Ook omdat de vereniging dan moeilijker haar standpunten in Europa voor het voetlicht kan brengen. (advertentie) JRC Radar-Service in Duisburg Tel.: 0203-8 22 15 Fax: 0203-8 22 21 Nieuwe ziekte Terwijl we 28 april de oude gedachte van ‘de investeerder betaalt’ verlaten en vernieuwing in de binnenvaart toelaten zonder dat de bedenkers daarvoor moeten boeten, worden we overladen met een nieuwe angst voor een nieuwe ziekte waar we nog even geen SARS van begrijpen. Nee, het is geen nieuw HIV. Dit hypermoderne virus kun je zonder te vrijen overbrengen door in elkaars gezicht te hoesten. Net als ouderwetse verkoudheid. En vier op de honderd besmette mensen gaan eraan dood, net als bij oude griep, waar bejaarde mensen en andere kwetsbaren aan onderdoor gaan. Dat lijkt weinig, maar toch…de kans om te sterven is bij besmetting altijd nog een stuk groter dan als je in een legeruniform ten strijde trekt tegen de Irakese garde. Dat doen heel oude mensen natuurlijk niet. Die zitten wel in hun huisjes in Bagdad als ratten in de val als de precisiebommen voor hun raam langs suizen. Het aantal sterfgevallen onder Irakezen ligt dan ook een stuk hoger dan bij de Amerikanen, voor wie het statistisch gezien nog steeds veiliger is om in de woestijn rond te rennen dan in een achterstandswijk in Los Angeles te wonen. Alleen krijg je niet zoveel aandacht van de media als je in LA wordt doodgeschoten door een onvriendelijke gangster. Daarvoor ontbreekt gewoon de zendtijd. Onvoorstelbaar, maar in Amerika is ook al geen zendtijd genoeg om beelden te tonen van burgerslachtoffers in Irak. Ik ben niet geschokt door beelden van kinderen en ouderen die verminkt raken door een oorlog. Dat kan alleen maar als ik me erover zou verbazen en burgerslachtoffers zijn zo voorspelbaar in een oorlog dus verontwaardiging zou alleen maar gespeeld kunnen zijn. Het stemt wel bitter. Zich collectief opwinden kunnen Nederlanders gelukkig nog wel. Over verwende kerels die ons landsbelang zouden moeten verdedigen tegen een salaris van bijna een miljoen euro per maand en te beroerd zijn om een fatsoenlijke pot voetbal neer te zetten tegen Moldavië. Je moet er toch niet aan denken dat we met die jongens de oorlog zouden moeten winnen. Ook wel veel ophef over dat tegen de moordenaar van Pim levenslang wordt geëist. Wat had je dan gedacht? Een jaartje opsluiting in een open inrichting? Zelfs daar zou ik niet verontwaardigd over zijn geweest. Je wordt toch zo zoetjes aan apathisch van die berichten? Binnenkort gaat Greenpeace weer actie voeren tegen een nieuwe lading Amerikaans oorlogsmaterieel dat in de Rotterdamse haven wordt overgeslagen. De oorlog is slecht voor het milieu. Zo lust ik er nog wel een paar. Zeker als er biologische wapens worden gebruikt. Bijvoorbeeld als Saddam een virus laat verspreiden dat oude en kwetsbare mensen zou doden. Je moet er toch niet aan denken. www.gonlag.nl

Binnenvaartkrant